gym

I did an awesome workout at the gym today. Recently I started doing some cardio, I was only doing strenght excercises before and I feel that a combination of both is the best and gives you the best results. The best thing is that I have no problems with cardio workouts at all because now my psyshique is probably the best it has ever been. I remember when I had a gym membership a few years ago, I was almost dying after 40 minutes of power walk on a treadmill, now I can do more than an hour and I feel like I'm not doing anything haha. Today I did a combination of powerwalk, running and elliptical. I really need to buy some workout clothes though, especially something with bright colors, I feel like everything that I have (which is not much) is black or grey. I hope I'll find something in Primark next month when I'm visiting my boyfriend in Innsbruck. x

//

Dneska jsem si vážně skvěle zacvičila ve fitku. Nedávno jsem začala dělat víc kardia, předtím jsem hlavně posilovala a cítím, že kombinace obojího je nejlepší a přináší ty nejlepší výsledky. Nejlepší věc je, že s kardiem nemám vůbec žádné problémy, protože mám teď vážně asi nejlepší fyzičku, co jsem kdy měla. Pamatuju si, že když jsem před pár lety chodila do posilovny pravidelně, skoro jsem umírala po 40 minutách rychlochůze na páse, teď cvičím klidně přes hodinu a připadá mi, že nic nedělám haha. Dnes jsem kombinovala rychlochůzi, běhání a eliptical. Každopádně si potřebuju pořídit nějaké oblečení na cvičení, obzvlášť neco hezky barevného, protože mi připadá, že všechno, co mám (což není moc) je černé nebo šedé. Snad najdu něco hezkého za měsíc v Primarku, až pojedu za přítelem do Innsbrucku. x

DSCF0001 DSCF0030 DSCF0005 DSCF0025 DSCF0024 DSCF0013

Good morning guys! How are you doing today? I got up pretty early today because I went to bed at like 9PM yesterday, I was absolutely dead haha. I'm meeting up with my friend for a workout in the afternoon so I have plenty of time to do some work & cleaning. Oh and it's thursday so I searched through my old computer folders and found these photos from a photoshoot I did in February 2015, I believe it was a day after my graduation ball (maybe I could show you some photos from that night next time?). It was make up and hair photoshoot and it was so much fun. I got to know the make up artist at a photoshoot that I did for some czech online magazine and we stayed in touch so I was happy to work with her again, she's really amazing. I haven't done a photoshoot for such a long time, I really miss it. Of course I'm in front of the camera all the time because of my blog, but I mean like a real photoshoot with all-in. I love it 🙂 Maybe I should team up with somebody again and create some nice photos. Have a great day babes, talk to you later! x

//

Dobré ráno! Jak se dnes máte? Já jsem vstávala hodně brzy, protože včera jsem usnula asi v 9 večer, byla jsem vážně úplně mrtvá haha. Odpoledne mám sraz s kamarádkou a jdeme cvičit, takže mám teď ještě spoustu času na práci a uklízení. Jo a je čtvrtek, takže jsem prohledala staré složky v počítači a našla tyhle fotky z focení. Myslím, že to byl únor 2015, den po mém maturitním plese (možná bych vám příště mohla ukázat fotky z toho večera?). Bylo to focení vlasů a makeupu a moc jsem si to užila. S vizážistkou Anetou Hiršlovou jsem se poznala už předtím během focení pro proženy.cz, zůstaly jsme v kontaktu a bylo super s ní pracovat znovu, je vážně úžasná. Už dlouho jsem žádné focení neměla a dost mi to chybí. Kvůli blogu jsem samozřejmě před foťákem skoro pořád, ale mám na mysli to pravé focení se vším všudy. Je to zábava 🙂 Možná bych se měla znovu s někým spojit a vytvořit nějaké hezké fotky. Užijte si krásný den, ozvu se později! x

IMG_3061 IMG_3109 streda IMG_3111

This was a looong day. I wanted to make something like "my day in pictures" today, but I had literally no time to take some nice photos so here you have some snaps. I did a workout in the morning, I was at school, did some work and I just came back home. It's the best feeling ever, especially when I have to carry my suitcase all day, I'm so tired right now. I'm gonna jump in the shower, make a cup of tea and watch a movie in bed. Talk to you tommorrow, good night. Hugs!

//

Tohle byl dlooouhý den. Chtěla jsem udělat nějaký "my day in picures" článek, ale neměla jsem vůbec čas nafotit něco hezkého, takže přidávám alespoň pár rychlých cvaknutí. Ráno jsem cvičila, pracovala, byla jsem ve škole a před chvílí jsem dorazila domů. Je to vážně ten nejlepší pocit na světě, obzvlášť když s sebou celý den tahám kufr. Jsem šíleně unavená. Skočím do sprchy, udělám si čaj a pustím si nějaký hezký film. Ozvu se zítra, dobrou noc. Pusu!

IMG_9677

I'm a woman. I believe in equality and I'm a girlboss. I have flaws and strenghts, I'm aware of both and I love myself for both. It's our day today and we should be proud. Being a woman is awesome. I don't know how about you, but I love being a woman, even though it's hard. Let's embrace it, ladies. Let's be couragious and confident. Let's stop bullying and gossiping, we're all in this together and all the negative energy between women is so unnecessary. I'm challenging you to chase your dreams. Don't be afraid and never give up. And always always always believe in yourself and love yourself. Have a wonderful day loves <3

//

Jsem žena. Věřím v rovnost a ráda jsem šéfka. Mám své silné stránky i nedokonalosti, jsem si vědoma obojího a mám se za to ráda. Dnes je náš den a měly bychom být na sebe pyšné. Být ženou je super. Nevím, jak vy, ale já zbožňuji být ženou, i když je to těžké. Pojďme se přijmout. Pojďme mít kuráž a sebevědomí. Pojďme nechat všeho ponižování a pomlouvání, jsme v tom všechny společně a všechna negativní energie mezi ženami je úplně zbytečná. Vyzývám vás, abyste následovaly svoje sny. Nebojte se a nevzdávejte se. A především vždycky, vždycky, vždycky si věřte a mějte se rády. Užijte si překrásný den <3

Hello babes! How are you today? I'm fine, but do you know these days when you feel like you're constantly running somewhere? That's how my Tuesdays usually look like. But I had a cup of coffee with my friend in the afternoon which was lovely. I'm gonna go to school now, I'm having a presentation as I told you so I hope it's gonna go well. I really can't wait to jump in my bed tonight. I feel like I'm writing this every single week haha, sorry about that. I have to go now, enjoy the rest of your day <3

//

Ahoj kočky! Jak se dnes máte? Já skvělě, ale znáte ty dny, kdy celý den jen někam pospícháte? Takhle obvykle vypadá moje úterý. Odpoledne jsem ale stihla alespoň kafe s kamarádkou, což bylo moc fajn. Teď pojedu do školy a budu mít prezentaci, což už jsem vám psala o víkendu, takže snad to půjde dobře. Už se těším, až si večer lehnu do postele. Mám pocit, že vám přesně tohle píšu každý týden haha, promiňte mi to. Už musím běžet, užijte si zbytek dne <3