IMG_1531

Nástěnka vizí je podle mě jeden z nejúčinnějších nástrojů pozitivního myšlení (práce s vesmírem, Tajemství, zákonu přitažlivosti, jak chcete). Já jsem si tu svojí udělala o víkendu zhruba po roce a byla v pořadí asi čtvrtá nebo pátá. Když jsem si prohlížela obrázky, které jsem si na nástěnku dala loni, skoro mě mrazilo. Přivolala jsem si do života skoro všechno. Něco úplně přesně, něco s malou obměnou a na pár věcí tedy ještě čekám a posouvám si je i do letošní nástěnky. Mám pro vás pár tipů, jak si nástěnku vizí vytvořit, nejsem žádný odborník, mluvím ze své vlastní zkušenosti a chci vám předat to, co funguje mně a snad to pro vás bude užitečné.


Vision board is, in my opinion, one of the best tools of positive thinking (the work with the universe, the secret, the law of attraction, you get me). I created mine this weekend after about a year and it is my fourth or fifth in a row. When I was looking at the pictures from my last vision board, it was almost a bit scarry. I have almost everything. Something is exactly like the picture, something is very similar, and of course, I'm still waiting for a few things to happen so I put them on my current vision board again. I have a few tips on how to create a vision board for you, I'm not a proffesional or something, but these are the tips from my experience so I want to share what works for me and hopefully you'll get something from it.

IMG_1529

1. V klidu si sedněte a sepište si, co byste si přáli, jak byste chtěli, aby váš život vypadal, co byste si chtěli koupit, kam chcete vycestovat. Nebojte se snít. I když se to teď může zdát absolutně nereálné, napište to na papír. Doporučuju vytvořit si několik kategorií a ke každé si napsat pár věcí, o to snadnější pro vás bude další krok. Já osobně mám nástěnku rozdělenou na cestování, kariéru, zážitky, materiální radosti a "duchovno" (nastavení mysli a všechno, co se týká mě samotné). Záleží na vás, jestli si vytvoříte jednu nástěnku, kam promítnete celý svůj život (vysněný dům, děti, cokoli), nebo si  vytvoříte nástěnku na každý rok. Já dělám obojí. 

2. Jakmile máte ujasněné, co přibližně na nástěnku budete chtít dát, je čas na hledání obrázků. Na inernetu, v časopisech – vůbec nezáleží, odkud je vezmete, to nejdůležitější je, aby ve vás vyvolávaly nějaké emoce. Já sama vždycky hledám obrázky na Pinterestu. Většinou si na nástěnku dávám i různá hesla nebo citáty, které mi jsou blízké nebo podle kterých se chci řídit. 


1. Take a moment to just sit down and write down your goals and dreams. What you want your life to look like, what you want to buy, where you want to travel. Don't be afraid to dream big. Even if it seems totally unrealistic, write it down. I suggest making a list of a few different categories and write a few things to each one of them, this will make it easier to find the pictures. I personally devided it into traveling, career, experiences, materialistic dreams and "spirituality" (mindset and just everything that has to do with me). It's up to you if you create one vision board of your dream life (your dream house, kids, whatever), or if you make one vision board every year. I do both.

2. Once you're sure about what you want to put on your board, it's time to find the photos. On the internet, in the magazines – it doesn't matter at all, the most important thing is that these pictures should bring some emotions when you look at them. I always find my pictures on Pinterest. I usually add some words or quotes on my board as well.


IMG_1533

3. Doporučuju si na nástěnku dát i nějakou vaší fotku. Já tam mám jednu svojí, kterou jsem si dala doprostřed, a jednu s přítelem, kterou jsem si dala k obrázkům naší vysněné svatby. Vaše fotky vám budou pomáhat snadněji si představovat sami sebe, jak prožíváte to, co na nástěnce máte. Můžete si klidně i různě vyhrát s Photoshopem, přidat svojí fotku na nějaké místo, připnout si svůj obličej k vaší vysněné postavě, do vašeho vysněného auta, napsat si nějakou sumu peněz do screenshotu z vašeho internetového bankovnictví (to dělám já :D) .. fantazii se meze nekladou! 🙂


3. I reccommend adding a photo of you as well. I have one picture of me in the middle and also a photo of me and my boyfriend that I put next to some photos of our dream wedding. Seeing yourself on the vision board would make it a lot easier while visualizing all the things. You can play around with Photoshop as well, you can add your photo to a place where you want to go, you can add your face to your dream body, your dream car, you can do a print screen of your internet banking and write a certain amount of money you want to have (yep, that's what I do:D) .. there's just no limit, let your imagination go crazy! 🙂

IMG_1528

Jak si nástěnku jako takovou vytvoříte už je na vás. Můžete si udělat jednu velkou koláž a zarámovat si ji. Můžete si obrázky polepit po celém bytě. Já používám klasickou korkovou nástěnku a obrázky připínám špendlíky. Dejte si jí na místo, kde jí vidíte a když budete mít čas, na chvíli se posaďte a představujte si, že ty věci, které jste si na ní dali, jsou už teď skutečností. Ve mně moje nástěnka vyvolává ohromnou radost, strašně ráda se na ní dívám a těším se, až se všechny ty věci začnou plnit. 


How you're gonna make your vision board is totally up to you. You can create a collage and frame it. You can place your pictures all around your apartment. I personally use the classic cork bulletin board with pins. Put it somewhere where you can see it and whenever you have time, sit down for a while and imagine that all of these pictures are already your reality. My vision board makes me so happy, I just love to look at it and all I feel is that I can't wait to achieve all of those goals.

IMG_8735

Se vstupem do nového roku se vždycky zamýšlím nad tím, jak bych chtěla, aby vypadal. Nevím, jestli tomu úplně můžu říkat předsevzetí, ale každopádně mě hrozně baví dávat si různé cíle, tvořit si nástěnku vizí, psát si seznamy věcí, které si chci pořídit, co se chci naučit, co chci zažít, kam se chci podívat.. Letos jsem si navíc koupila Doller (znáte?máte?) a musím říct, že jsem zatím úplně nadšená! Rozhodla jsem se vám napsat i sem na blog, na co bych se letos chtěla zaměřit. 

 • Dělat vše tak, jak nejlépe dovedu, ALE nepřepínat se a netlačit všechno do extrémů. Nesoustředit se na dokonalost, radovat se z malých pokroků. Nevím, jestli to máte někdo stejně, ale tohle je jedna z mých nejhorších vlastností a už mi v průběhu života mnohokrát uškodila. Když se do něčeho pustím, nedám tomu 100%, ale 1000% – a většinou to skončí tak, že buď rychle ztratím motivaci, nebo se vyčerpám tak, že se z toho moje tělo potom dostává dvakrát tak dlouho. Můj cíl je najít balanc ve všem, co dělám. 
   
 • Zaměřit se na svůj Youtube kanál, učit se tvořit kvalitní obsah a postovat pravidelně. Je to něco, co mě začalo hrozně bavit. Samozřejmě se ale nechci přesunout jenom tam, blog bude asi vždycky moje láska číslo jedna a tvořit pro vás (a vlastně i pro sebe) hezký obsah je moje vášeň. 
   
 • Snít bez limitů a NIKDY nenechat ostatní, aby mě nutili pochybovat o svých snech. Vždycky mě bavilo dávat si velké, a pro mnoho lidí možná i nereálné cíle, ale občas se přistihnu, že o nich sama občas začnu pochybovat, i když se mi už tolikrát v životě potvrdilo, že jde naprosto všechno, i když se to ze začátku může zdát jako bláznovství. Byla bych ráda, abyste si tohle vzali k srdci i vy. To, jakou si pro sebe vytvoříte budoucnost, je jen a jen na vás – a nikdo nemá právo vám říkat, že to nedokážete – stejně to lidé říkají hlavně z toho důvodu, že sami mají strach si klást velké cíle. 
   
 • Víc meditovat, víc cvičit jógu, častěji si psát seznam vděčností a přání. Pár jednoduchých věcí, které mají ale obrovský vliv na celkovou kvalitu života. 
   
 • Cestovat tak často, jak to jenom půjde. Zatím jsem si sepsala 7 destinací, takže se těším, až si je budu postupně odškrtávat.
   
 • Neplýtvat čas slepým projížděním sociálních sítí. Pro člověka, co se sociálními sítěmi živí je to samozřejmě nereálné a nechci, abyste mě pochopili špatně – miluju to, je to můj zdroj inspirace, baví mě to, ale častokrát za den se přistihnu, že jen tupě jedu po zdi Facebooku nebo Instagramu, aniž by mi to cokoli dalo a ten čas bych mohla využít mnohem kvalitněji.
   
 • Použít všechny svoje platformy na šíření dobrých věcí, inspirovat ostatní svými zkušenostmi.
   
 • A nakonec nemůžu nezmínit to, že chci být hlavně zdravá, šťastná, chci užít si svůj dokonalý svatební den a úspěsně dokončit vysokou školu.

Jaké jsou vaše plány a sny na rok 2018? <3 


With new year coming up, I always tend to think about what would I want my year to look like. I don't know if I can call it resolutions, but overall I love setting goals, creating vision boards, writing lists of things I want to buy, what I want to learn, what I want to experience, where I want to travel.. I also bought a lovely motivational planner called Doller and so far I absolutely love it. So I decided to share some of the things I want to focus on this year with you guys as well.

 • Do everything as good as I can, BUT do not push myself too hard and go to extremes. Don't focus on perfection, be happy with small steps. I don't know if some of you are like me, but this is one of my worst qualities and I hurt myself because of it several times in my life. When I want something, I don't put 100% into it, I put 1000% – and it always ends up with me losing the motivation very quickly, or being so exhausted that my body gets out of it twice as long. My goal is to find the balance in everything I do. 
   
 • Focuse on my Youtube channel, learn how to create a good quality content and post videos regularly. It's something I started being more and more excited about. Of course I don't want to be an youtuber only, blogging will always be my love number one and creating good content for you (and for me as well) is my passion. 
   
 • Dream big and NEVER let small minded people telling me that my dreams are unachiavable. I've always had big goals, for some people maybe unrealistic, so sometimes I catch myself doubting my own dreams because of it, but due to my experiences I can honestly tell you that nothing is impossible, even it might seem crazy at the beginning. It's something I would love to pass on you guys as well. Only you are the creators of your own future so never let small minded people your dreams are too big – they're saying it because they are just too scared to set big goals themselves.
   
 • Meditate more, do more yoga, write down my gratitude lists and affirmations as often as possible. These are a few small things that have great impact on the overall quality of my life. 
   
 • Travel as often as I can. I already write down 7 destinations so I can't wait to start ticking them off.
   
 • Don't waste my time with scrolling on social media. Well, social media is my job so I can't stop using them and don't get me wrong, I love it, it's a great source of inspiration and I love creating content, but sometimes I catch myself just blindly scrolling through Facebook or Instagram without taking anything from it and I could use the time in a much better way. 
   
 • Use all my platforms to share positive thoughts, inspire people with sharing my own experiences. 
   
 • And at the end I can't forgot to mention that I just want to be healthy, happy, I want to have the most perfect wedding day and successfully finish my studies. 

What are your goals and dreams for 2018? <3

 

IMG_7470I'm having one of these super lazy Sundays which means I don't have any new photos for you today, so I thought I could use the opportunity to write some of my thoughts down. I haven't written a blog post like this in a while and I know some of you like to read a bit more. There's something that's been on my mind for a long time and I kind of feel the need to share my feelings with you. It's about the pressure on young women, the pressure to be perfect in everything we do and everything we are.

This pressure is starting to be totally unbearable. It's everywhere and it has an impact on all of us. It leads do low self confidence and self love, to all kinds of eating disorders, depression and anxiety. And I'm just fucking sick of it. I'm sick of having it all around me, but also sick of letting it to get close to me as well. There's this atmosphere in the air telling us that we should look a certain way and act a certain way. We should have an amazing model-a-like body, we should always look our best, we should have an amazing carreer, we should be awesome mothers/wifes/girlfriends, we should just be perfect in absolutely everything while living a healthy, happy and balanced life. But you know what? There's no such thing as perfection. NOBODY'S PERFECT! And we should get ourselves from this cycle where society, social media and all these commercials tell us that we're worthless.

Trust me, you won't start loving yourself when you have a six-pack. You won't start loving yourself when a man falls in love with you. You won't start loving yourself after a boob job. You won't start loving yourself when you have this and that. That's not how it works. You have to start loving yourself now. You have to be happy with who you are at this point of your life. You have to stop comparing yourself to all these "perfect" girls on Instagram. It's not real life. It's okay to have stretch marks and cellulite, it's okay to have acne or wrinkles, it's okay not to have a thigh-gap, it's okay to feel down sometimes. Embrace your flaws. And don't let anyone tell you what you should be and how you should look. And once you realize that you are the one who decides how you're gonna feel about yourself, it changes your whole life. 


Dnes mám jednu ze svých super líných nedělí, což znamená, že pro vás nemám žádné nové fotky, a tak mě napadlo, že bych mohla využít té příležitosti a sepsat vám nějaké svoje myšlenky. Dlouho jsem nic podobného nenapsala a vím, že mnoho z vás baví si takhle víc začíst. Je tu něco, nad čím přemýšlím už dlouhou dobu a cítím potřebu se s tím svěřit i vám. Jde o neustálý tlak, který je vyvíjen na mladé ženy. Nátlak, abychom byly naprosto perfektní ve všem, co děláme a čím jsme.

Začíná to být naprosto neúnosné. Je to všude kolem nás a na všechny to má vliv. Vede to k nízkému sebevědomí a ke ztrátě sebelásky, ke všem druhům poruch příjmu potravy, k depresím a úzkostem. A já jsem z toho už sakra otrávená. Nebaví mě, že je to všude v mém okolí, a že se to občas dostává i ke mně samotné. Ve vzduchu je atmosféra, který nám říká, že máme vypadat a chovat se určitým způsobem. Měly bychom mít dokonalé modelkovské tělo, měly bychom vždy vypadat jako ze škatulky, měly bychom mít úžasnou kariéru, být dokonalými matkami/manželkami/přítelkyněmi, měly bychom být naprosto perfektní prostě ve všem a přitom žít zdravě, šťastně a mít balanc. Ale víte co? Nic takového, jako je dokonalost, prostě neexistuje. NIKDO NENÍ DOKONALÝ! A my se musíme dostat z tohohle koloběhu, kdy nám společnost, sociální sítě a všechny možné reklamy říkají, že jsme k ničemu.

Věřte mi, nezačnete se mít rády, až budete mít břisáky. Nezačnete se mít rády, až se do vás zamiluje někdo jiný. Nezačnete se mít rády po plastice prsou. Nezačnete se mít rády, až budete mít to a to. Takhle to prostě nefunguje. Musíte se mít rády hned teď. Musíte být šťastné přesně takové, jaké jste v tomhle období svého života. Musíte se přestat porovnávat se všemi "dokonalými" ženami na  Instagramu. Není to skutečný život. Je v pořádku mít strie a celulitidu, je v pořádku mít akné nebo vrásky, je v pořádku nemít mezeru mezi stehny, je v pořádku cítit se občas na nic. Važte si svých nedokonalostí a nedovolte nikomu říkat vám, jaké máte být. A jakmile si uvědomíte, že to, jak se samy cítíte, záleží jen a jen na vás, máte vyhráno.

 

Love, M. xx

IMG_9677

I'm a woman. I believe in equality and I'm a girlboss. I have flaws and strenghts, I'm aware of both and I love myself for both. It's our day today and we should be proud. Being a woman is awesome. I don't know how about you, but I love being a woman, even though it's hard. Let's embrace it, ladies. Let's be couragious and confident. Let's stop bullying and gossiping, we're all in this together and all the negative energy between women is so unnecessary. I'm challenging you to chase your dreams. Don't be afraid and never give up. And always always always believe in yourself and love yourself. Have a wonderful day loves <3

//

Jsem žena. Věřím v rovnost a ráda jsem šéfka. Mám své silné stránky i nedokonalosti, jsem si vědoma obojího a mám se za to ráda. Dnes je náš den a měly bychom být na sebe pyšné. Být ženou je super. Nevím, jak vy, ale já zbožňuji být ženou, i když je to těžké. Pojďme se přijmout. Pojďme mít kuráž a sebevědomí. Pojďme nechat všeho ponižování a pomlouvání, jsme v tom všechny společně a všechna negativní energie mezi ženami je úplně zbytečná. Vyzývám vás, abyste následovaly svoje sny. Nebojte se a nevzdávejte se. A především vždycky, vždycky, vždycky si věřte a mějte se rády. Užijte si překrásný den <3

IMG_0017This is probably one of the most important things I'm ever gonna share with you. It's very personal and it's not easy for me to share all of this on the internet, but I feel the responsibility to do it and I know it could be helpful to many young women and it could save them from going through the same. So let's do it.

I was taking the pills for four years in total. All of the girls I knew were using them, it's considered to be normal and neccessary and a lot of us let this trend affect us. The first year I was using the brand called Lindynette, but I switched to Nelya because I didn't feel good after the first one. Both of them were of course "very good for young women and had a minimum amount of hormones". I was playing with the thought of going off the pill for a few months, basically because I knew it's not healthy and natural for my body, but I was pretty scared to stop using it because I knew there could be some bad side effects. But when I decided I'm ready to do it, I stopped. It was on the 1st of April 2015, during the time I was graduating from high school.

The first two months were totally fine so I was like "wow, that was easy!" But no, these things tae some time. After these few months my skin started breaking out. I had a few large pimples all around my face, but I said to myself okay, your body is cleansing, you just have to be patient now and it's gonna be over soon. I also didn't get my period since April, but that was also pretty normal after going off the pill. After about four months, I went to my gynecologist and said that I didn't got my period and my skin is breaking out, he told me that I should wait until summer is over, that it's possible that when I go on vacation, the marine environment could help me. It didn't. 

Then the fall came. I started going to the university, I moved to another city, my life changed completely, so the stress with the hormonal imbalance put me down. My body was holding water and I felt like I'm gaining weight. My skin was absolutely CRAZY, my face was covered in acne, which led to literally zero self confidence and some signs of depression. It's unbelievable how hormones can mess with you, I felt like a completely different person, like I was deamon possessed. I know that sounds very dramatic, but that's exactly how I felt. In November I finally and surprisingly got my period, so of course I thought YAAAY, it's over! But I'm pretty sure you already know that nope, it wasn't over at all.

During that time I started taking Maca and Zinc, I can't say if that was helpful, but my skin started getting better and I had my period regularly until February. But then, for some reason, my period dissapeared again.

After that, my skin went absolutely crazy again. Honestly I haven't seen a worse skin in my life and you can imagine how desperate I was, because before I went off the pill, I had flawless skin, I was slim, I was feeling good about myself.. During spring I was holding so much water in my body and I had 7 kilograms more than usual on the scale. Even though I tried absolutely everything, I was eating very healthy, I was excercising, I was trying to help my body with herbs and natural suplements, I couldn't lose weight, I couldn't clear my skin and get my hormones uder control. I was desperate, not having a control over yourself is the worst feeling. A real depression came. I had days when I couldn't even get out of my bed. I was sitting in front of the mirror crying and yelling at myself "who the hell are you?! Get out!" I also stopped both blogging and singing so I basically I didn't do anything that makes me happy. I didn't want to socialize with anyone, not even with my family. The only thing that my gynecologist told me was that he could give me an injection to activate the period and then I should start taking the pill again. I was like "Are you fucking crazy?!" I was dealing with hormonal imbalance for more than a year and he suggested that I should start taking the pill again? What am I gonna do later when I would want to go off the pill again? That's the thing with doctors. It's all about money. Of course that every doctor wants you to take the pill.

ACNE

After that I decided to visit a healer (is this the right word in english?) and it was literally lifechanging. I told her about my hormonal problems and she kind of looked inside my body and told me that my hormonal system is going crazy and it basically has no idea what's going on. She told me that the conventional medicine couldn't do anything for me and that my tests are gonna be fine – she was right, all the tests that my doctor did went normal. She told me that my body is very clean because I was living a healthy lifestyle and also my "energy" is pure, so when I stopped taking the pill, it was such a drastic change for my system that it just had no idea what to do. She calmed me down and said that it is possible to get healthy again and that it shouldn't take much longer and I won't have any permanent consequences (like with getting pregnant etc). She gave me herbal drops which I was using for about three weeks and after that she gave me some herbal pills. And after one week on the pills, I got my period back. For good. This was in July last year so it took me almost year and a half to heal my body from the contraceptive pills. I finally feel like myself again, I lost the weight and my skin has been clearing up. I'm gonna make a separate post about acne so stay tuned for that, I'm not saying that my skin is absolutely perfect, but after what I went through I'm super grateful for how it looks now.

This year and a half was the most difficult time of my life, but it made me who I am today. I'm just so grateful that I had my family, my beloved boyfriend and my amazing friends, they were all very sweet and did their best to help me. I'm not saying that everybody has to experience the same, but hormonal birth control does damage your body. If you're thinking about starting taking the pill, please don't do it. If you're thinking about going off the pill, do it now. I'm happy that I won't have to go through this as a 25 year old woman. I feel so much better now when my body is working naturally. If you think that this post could be helpful to somebody you know, your sister, your friend, your daughter.. please, share this with them. And if you're going through the same, you can always send me an email and I'll do my best to help you. Lots of love, M. 

 

// Tohle bude asi ten nejdůležitější článek, který jsem kdy napsala. Je to hodně osobní téma a není pro mě jednoduché tohle všechno sdílet na internetu, ale cítím povinnost se o tuhle zkušenost podělit a třeba tím zachránit některé z vás, abyste nemusely procházet tím, čím jsem si prošla já. Tak pojďme na to.

Hormonální antikoncepci jsem brala celkově čtyři roky. Všechny holky v mém okolí ji užívaly, je to považováno za něco běžného a potřebného a spousta z nás se nechá touhle vlnou strhnout. První rok jsem měla pilulky od značky Lindynette, ale protože mi nevyhovovala, přešla jsem na značku Nelya. Samozřejmě oba dva druhy byly "velmi vhodné pro mladé ženy a měly úplné minimum hormonů". S myšlenkou, že bych s antikoncepcí skončila, jsem si pohrávala několik měsíců, a to z prostého důvodu – věděla jsem, že to není pro moje tělo zdravé a přirozené. Měla jsem z vysazení ale trochu strach, protože jsem věděla, že můžou přijít nepříjemné změny. Když jsem cítila, že jsem na to připravená, přestala jsem prášky užívat. Bylo to 1. dubna roku 2015, v době, kdy jsem maturovala.

První dva měsíce byly úplně v pohodě, takže jsem si říkala "tyjo, tak to bylo jednoduchý!" Ale ne, tyhle věci si dávají načas. Po pár měsících se mi začala zhoršovat pleť, měla jsem pupínky po celém obličeji, ale řekla jsem si, že se moje tělo teď prostě čistí, že musím být trpělivá a brzy to přejde. Od dubna jsem taky nedostala menstruaci, ale to je po vysazení antikoncepce taky běžné. Zhruba po čtyřech měsících jsem šla na gynekologii, kde mi můj doktor poradil, ať počkám do konce léta, že by mi mořské prostředí mohlo pomoct. Nepomohlo.

Přišel podzim. Začala jsem chodit na vysokou školu, přestěhovala jsem se do jiného města, změnil se mi celý život, takže stres v kombinaci s hormonální nerovnováhou mě úplně složil. Moje tělo začalo zadržovat vodu a cítila jsem, že přibírám. Moje pleť byla naprosto šílená, měla jsem akné po celém obličeji, což vedlo k nulovému sebevědomí a náznakům deprese. Je neuvěřitelné, jak moc vás hormony dokážou ovlivnit, cítila jsem se jako úplně někdo jiný, jako kdyby mě posednul nějaký démon. Vím, že to zní asi hodně dramaticky, ale přesně tak jsem se cítila. V listopadu jsem z ničeho nic konečně dostala menstruaci, takže jsem samozřejmě byla přesvědčená, že už je konečně po všem. Ale asi tušíte, že ne, nebylo po všem ani zdaleka.

Během zimy jsem začala užívat Macu a zinek, nemůžu říct, jestli mi to pomohlo, ale pleť se mi začala lepšit a menstruaci jsem měla pravidelně až do února. Ale potom z nějakého důvodu zase zmizela a moje pleť byla znovu naprosto šílená. Upřímně jsem horší pleť asi nikdy neviděla a umíte si představit, jak nešťastná jsem z toho byla, protože před vysazením jsem měla pleť krásnou, byla jsem štíhlá, cítila jsem se ve svém těle dobře.. Během jara jsem zadržovala hrozně moc vody a váha ukazovala o 7 kilo víc než normálně. I když jsem zkoušela úplně všechno, jedla jsem velmi zdravě, cvičila jsem, snažila jsem se svému tělu pomoct všemi různými bylinkami a nevím co ještě, stejně jsem nemohla zhubnout, zbavit se akné ani dostat hormony pod kontrolu. Byla jsem zoufalá, protože nemít kontrolu nad svým tělem je ten nejhorší pocit na světě. Přišla skutečná deprese. Měla jsem dny, kdy jsem ani nemohla vstát z postele. Sedávala jsem před zrcadlem s pláčem a křičela na sebe "Kdo sakra jsi? Běž už pryč!" Taky jsem přestala blogovat i zpívat, takže jsem nedělala nic, co by mě naplňovalo. Nechtěla jsem vůbec chodit mezi lidi, ani mezi rodinu. Jediná věc, kterou mi můj gynekolog navrhnul, byla injekce na spuštění menstruace a následné braní hormonální antikoncepce. Říkala jsem si "Je sakra normální?!" Přes rok se potýkám s hormonální nerovnováhou a on mi navrhne začít znovu brát prášky? Co budu dělat, když budu chtít znovu vysadit? Takhle to bohužel u lékařů chodí, je to jen o penězích. Samozřejmě každý chce, aby ženy antikoncepci braly. 

Po téhle návštěvě u doktora jsem se rozhodla jít za léčitelkou, což mi změnilo život. Řekla jsem jí o svých problémech a ona se nějakým způsobem podívala do mého těla a řekla mi, že celý můj hormonální systém úplně šílí a neví, co má dělat. Řekla mi, že tradiční medicína mi v tuhle chvíli nemá absolutně co nabídnout a všechny testy mi vyjdou v pořádku – měla pravdu, všechny testy, které mi doktor udělal, mi vyšly normálně. Řekla mi, že moje tělo je díky mému životnímu stylu velmi čisté, stejně tak moje "energie", takže takhle drastická změna byla pro moje tělo příliš velká zátěž a prostě nevědělo, jak se s tím má vypořádat. Uklidnila mě tím, že se určitě můžu uzdravit a ani by to nemělo moc dlouho trvat, a že nebudu mít žádné trvalé následky (problémy s otěhotněním a podobně). Dala mi bylinkové kapičky, které jsem užívala asi tři týdny, a potom jsem přešla na takové bylinné prášky. Po týdnu se mi vrátila menstruace. Na dobro. Tohle bylo v červenci minulého roku, takže mi trvalo rok a půl, než jsem svoje tělo vyčistila od hormonální antikoncepce. Konečně se znovu cítím sama sebou, zhubla jsem na svou původní váhu a moje pleť se vyšistila. Mám v plánu udělat samostatný článek o akné, takže se na něj můžete těšit. Moje pleť není naprosto dokonalá, ale po tom, čím jsem si prošla, jsem neskutečně vděčná za to, jak teď vypadá.

Tenhle rok a půl byl pro mě tím nejhorším obdobím mého života, ale udělal ze mě člověka, jakým jsem teď. Jsem vděčná, že mám kolem sebe svou rodinu, přítele a kamarády, kteří se mi celou dobu snažili pomáhat. Netvrdím, že se tohle stane po vysazení každému, ale fakt je ten, že hormonální antikoncepce vám ničí tělo. Pokud přemýšlíte, jestli začít pilulky brát, nedělejte to. Pokud přemýšlíte nad vysazením, udělejte to hned. Jsem ráda, že jsem si to odbyla teď a nebudu muset procházet něčím takovým třeba v pětadvaceti. Cítím se mnohem líp, když teď moje tělo funguje přirozeně. Pokud víte o někom, komu by tenhle článek mohl pomoct, vaší sestře, kamarádce, dceři.. prosím, sdílejte to s ní. A pokud vy samy procházíte něčím podobným, kdykoli mi můžete napsat mail a budu se snažit vám nějak poradit. S láskou, M. 

!! Holky, protože mi doteď chodí k tomuto článku reakce – je důležité zmínit, že jsem si bohužel naivně myslela, že je po všem, když jsem článek psala. Více méně po pár týdnech od zveřejnění jsem o menstruaci přišla znovu a s tím přišlo opět další (ještě horší) akné, došlo to až k diagnóze PCOS. Na doporučení léčitelky jsem začala pravidelně chodit na akupunkturu, která mi naštěstí navrátila menstruaci už opravdu trvale. Budu o tom točit i videa, o pleti i mé zkušenosti s antikoncepcí 🙂 xx