Dobré ráno! <3 Na Youtube právě vyšlo nové video, tentokrát zase na trochu vážnější téma, konkrétně jsem mluvila o problematice sebevědomí a sebedůvěry. Ve videu najdete pár mých tipů na to, jak si sebevědomí budovat, ale třeba i pár mýtů, které jsou s tím spojeny. Snad se vám video líbí. Užijte si víkend! x

IMG_1531

Nástěnka vizí je podle mě jeden z nejúčinnějších nástrojů pozitivního myšlení (práce s vesmírem, Tajemství, zákonu přitažlivosti, jak chcete). Já jsem si tu svojí udělala o víkendu zhruba po roce a byla v pořadí asi čtvrtá nebo pátá. Když jsem si prohlížela obrázky, které jsem si na nástěnku dala loni, skoro mě mrazilo. Přivolala jsem si do života skoro všechno. Něco úplně přesně, něco s malou obměnou a na pár věcí tedy ještě čekám a posouvám si je i do letošní nástěnky. Mám pro vás pár tipů, jak si nástěnku vizí vytvořit, nejsem žádný odborník, mluvím ze své vlastní zkušenosti a chci vám předat to, co funguje mně a snad to pro vás bude užitečné.


Vision board is, in my opinion, one of the best tools of positive thinking (the work with the universe, the secret, the law of attraction, you get me). I created mine this weekend after about a year and it is my fourth or fifth in a row. When I was looking at the pictures from my last vision board, it was almost a bit scarry. I have almost everything. Something is exactly like the picture, something is very similar, and of course, I'm still waiting for a few things to happen so I put them on my current vision board again. I have a few tips on how to create a vision board for you, I'm not a proffesional or something, but these are the tips from my experience so I want to share what works for me and hopefully you'll get something from it.

IMG_1529

1. V klidu si sedněte a sepište si, co byste si přáli, jak byste chtěli, aby váš život vypadal, co byste si chtěli koupit, kam chcete vycestovat. Nebojte se snít. I když se to teď může zdát absolutně nereálné, napište to na papír. Doporučuju vytvořit si několik kategorií a ke každé si napsat pár věcí, o to snadnější pro vás bude další krok. Já osobně mám nástěnku rozdělenou na cestování, kariéru, zážitky, materiální radosti a "duchovno" (nastavení mysli a všechno, co se týká mě samotné). Záleží na vás, jestli si vytvoříte jednu nástěnku, kam promítnete celý svůj život (vysněný dům, děti, cokoli), nebo si  vytvoříte nástěnku na každý rok. Já dělám obojí. 

2. Jakmile máte ujasněné, co přibližně na nástěnku budete chtít dát, je čas na hledání obrázků. Na inernetu, v časopisech – vůbec nezáleží, odkud je vezmete, to nejdůležitější je, aby ve vás vyvolávaly nějaké emoce. Já sama vždycky hledám obrázky na Pinterestu. Většinou si na nástěnku dávám i různá hesla nebo citáty, které mi jsou blízké nebo podle kterých se chci řídit. 


1. Take a moment to just sit down and write down your goals and dreams. What you want your life to look like, what you want to buy, where you want to travel. Don't be afraid to dream big. Even if it seems totally unrealistic, write it down. I suggest making a list of a few different categories and write a few things to each one of them, this will make it easier to find the pictures. I personally devided it into traveling, career, experiences, materialistic dreams and "spirituality" (mindset and just everything that has to do with me). It's up to you if you create one vision board of your dream life (your dream house, kids, whatever), or if you make one vision board every year. I do both.

2. Once you're sure about what you want to put on your board, it's time to find the photos. On the internet, in the magazines – it doesn't matter at all, the most important thing is that these pictures should bring some emotions when you look at them. I always find my pictures on Pinterest. I usually add some words or quotes on my board as well.


IMG_1533

3. Doporučuju si na nástěnku dát i nějakou vaší fotku. Já tam mám jednu svojí, kterou jsem si dala doprostřed, a jednu s přítelem, kterou jsem si dala k obrázkům naší vysněné svatby. Vaše fotky vám budou pomáhat snadněji si představovat sami sebe, jak prožíváte to, co na nástěnce máte. Můžete si klidně i různě vyhrát s Photoshopem, přidat svojí fotku na nějaké místo, připnout si svůj obličej k vaší vysněné postavě, do vašeho vysněného auta, napsat si nějakou sumu peněz do screenshotu z vašeho internetového bankovnictví (to dělám já :D) .. fantazii se meze nekladou! 🙂


3. I reccommend adding a photo of you as well. I have one picture of me in the middle and also a photo of me and my boyfriend that I put next to some photos of our dream wedding. Seeing yourself on the vision board would make it a lot easier while visualizing all the things. You can play around with Photoshop as well, you can add your photo to a place where you want to go, you can add your face to your dream body, your dream car, you can do a print screen of your internet banking and write a certain amount of money you want to have (yep, that's what I do:D) .. there's just no limit, let your imagination go crazy! 🙂

IMG_1528

Jak si nástěnku jako takovou vytvoříte už je na vás. Můžete si udělat jednu velkou koláž a zarámovat si ji. Můžete si obrázky polepit po celém bytě. Já používám klasickou korkovou nástěnku a obrázky připínám špendlíky. Dejte si jí na místo, kde jí vidíte a když budete mít čas, na chvíli se posaďte a představujte si, že ty věci, které jste si na ní dali, jsou už teď skutečností. Ve mně moje nástěnka vyvolává ohromnou radost, strašně ráda se na ní dívám a těším se, až se všechny ty věci začnou plnit. 


How you're gonna make your vision board is totally up to you. You can create a collage and frame it. You can place your pictures all around your apartment. I personally use the classic cork bulletin board with pins. Put it somewhere where you can see it and whenever you have time, sit down for a while and imagine that all of these pictures are already your reality. My vision board makes me so happy, I just love to look at it and all I feel is that I can't wait to achieve all of those goals.

IMG_8735

Se vstupem do nového roku se vždycky zamýšlím nad tím, jak bych chtěla, aby vypadal. Nevím, jestli tomu úplně můžu říkat předsevzetí, ale každopádně mě hrozně baví dávat si různé cíle, tvořit si nástěnku vizí, psát si seznamy věcí, které si chci pořídit, co se chci naučit, co chci zažít, kam se chci podívat.. Letos jsem si navíc koupila Doller (znáte?máte?) a musím říct, že jsem zatím úplně nadšená! Rozhodla jsem se vám napsat i sem na blog, na co bych se letos chtěla zaměřit. 

 • Dělat vše tak, jak nejlépe dovedu, ALE nepřepínat se a netlačit všechno do extrémů. Nesoustředit se na dokonalost, radovat se z malých pokroků. Nevím, jestli to máte někdo stejně, ale tohle je jedna z mých nejhorších vlastností a už mi v průběhu života mnohokrát uškodila. Když se do něčeho pustím, nedám tomu 100%, ale 1000% – a většinou to skončí tak, že buď rychle ztratím motivaci, nebo se vyčerpám tak, že se z toho moje tělo potom dostává dvakrát tak dlouho. Můj cíl je najít balanc ve všem, co dělám. 
   
 • Zaměřit se na svůj Youtube kanál, učit se tvořit kvalitní obsah a postovat pravidelně. Je to něco, co mě začalo hrozně bavit. Samozřejmě se ale nechci přesunout jenom tam, blog bude asi vždycky moje láska číslo jedna a tvořit pro vás (a vlastně i pro sebe) hezký obsah je moje vášeň. 
   
 • Snít bez limitů a NIKDY nenechat ostatní, aby mě nutili pochybovat o svých snech. Vždycky mě bavilo dávat si velké, a pro mnoho lidí možná i nereálné cíle, ale občas se přistihnu, že o nich sama občas začnu pochybovat, i když se mi už tolikrát v životě potvrdilo, že jde naprosto všechno, i když se to ze začátku může zdát jako bláznovství. Byla bych ráda, abyste si tohle vzali k srdci i vy. To, jakou si pro sebe vytvoříte budoucnost, je jen a jen na vás – a nikdo nemá právo vám říkat, že to nedokážete – stejně to lidé říkají hlavně z toho důvodu, že sami mají strach si klást velké cíle. 
   
 • Víc meditovat, víc cvičit jógu, častěji si psát seznam vděčností a přání. Pár jednoduchých věcí, které mají ale obrovský vliv na celkovou kvalitu života. 
   
 • Cestovat tak často, jak to jenom půjde. Zatím jsem si sepsala 7 destinací, takže se těším, až si je budu postupně odškrtávat.
   
 • Neplýtvat čas slepým projížděním sociálních sítí. Pro člověka, co se sociálními sítěmi živí je to samozřejmě nereálné a nechci, abyste mě pochopili špatně – miluju to, je to můj zdroj inspirace, baví mě to, ale častokrát za den se přistihnu, že jen tupě jedu po zdi Facebooku nebo Instagramu, aniž by mi to cokoli dalo a ten čas bych mohla využít mnohem kvalitněji.
   
 • Použít všechny svoje platformy na šíření dobrých věcí, inspirovat ostatní svými zkušenostmi.
   
 • A nakonec nemůžu nezmínit to, že chci být hlavně zdravá, šťastná, chci užít si svůj dokonalý svatební den a úspěsně dokončit vysokou školu.

Jaké jsou vaše plány a sny na rok 2018? <3 


With new year coming up, I always tend to think about what would I want my year to look like. I don't know if I can call it resolutions, but overall I love setting goals, creating vision boards, writing lists of things I want to buy, what I want to learn, what I want to experience, where I want to travel.. I also bought a lovely motivational planner called Doller and so far I absolutely love it. So I decided to share some of the things I want to focus on this year with you guys as well.

 • Do everything as good as I can, BUT do not push myself too hard and go to extremes. Don't focus on perfection, be happy with small steps. I don't know if some of you are like me, but this is one of my worst qualities and I hurt myself because of it several times in my life. When I want something, I don't put 100% into it, I put 1000% – and it always ends up with me losing the motivation very quickly, or being so exhausted that my body gets out of it twice as long. My goal is to find the balance in everything I do. 
   
 • Focuse on my Youtube channel, learn how to create a good quality content and post videos regularly. It's something I started being more and more excited about. Of course I don't want to be an youtuber only, blogging will always be my love number one and creating good content for you (and for me as well) is my passion. 
   
 • Dream big and NEVER let small minded people telling me that my dreams are unachiavable. I've always had big goals, for some people maybe unrealistic, so sometimes I catch myself doubting my own dreams because of it, but due to my experiences I can honestly tell you that nothing is impossible, even it might seem crazy at the beginning. It's something I would love to pass on you guys as well. Only you are the creators of your own future so never let small minded people your dreams are too big – they're saying it because they are just too scared to set big goals themselves.
   
 • Meditate more, do more yoga, write down my gratitude lists and affirmations as often as possible. These are a few small things that have great impact on the overall quality of my life. 
   
 • Travel as often as I can. I already write down 7 destinations so I can't wait to start ticking them off.
   
 • Don't waste my time with scrolling on social media. Well, social media is my job so I can't stop using them and don't get me wrong, I love it, it's a great source of inspiration and I love creating content, but sometimes I catch myself just blindly scrolling through Facebook or Instagram without taking anything from it and I could use the time in a much better way. 
   
 • Use all my platforms to share positive thoughts, inspire people with sharing my own experiences. 
   
 • And at the end I can't forgot to mention that I just want to be healthy, happy, I want to have the most perfect wedding day and successfully finish my studies. 

What are your goals and dreams for 2018? <3

 

IMG_7470I'm having one of these super lazy Sundays which means I don't have any new photos for you today, so I thought I could use the opportunity to write some of my thoughts down. I haven't written a blog post like this in a while and I know some of you like to read a bit more. There's something that's been on my mind for a long time and I kind of feel the need to share my feelings with you. It's about the pressure on young women, the pressure to be perfect in everything we do and everything we are.

This pressure is starting to be totally unbearable. It's everywhere and it has an impact on all of us. It leads do low self confidence and self love, to all kinds of eating disorders, depression and anxiety. And I'm just fucking sick of it. I'm sick of having it all around me, but also sick of letting it to get close to me as well. There's this atmosphere in the air telling us that we should look a certain way and act a certain way. We should have an amazing model-a-like body, we should always look our best, we should have an amazing carreer, we should be awesome mothers/wifes/girlfriends, we should just be perfect in absolutely everything while living a healthy, happy and balanced life. But you know what? There's no such thing as perfection. NOBODY'S PERFECT! And we should get ourselves from this cycle where society, social media and all these commercials tell us that we're worthless.

Trust me, you won't start loving yourself when you have a six-pack. You won't start loving yourself when a man falls in love with you. You won't start loving yourself after a boob job. You won't start loving yourself when you have this and that. That's not how it works. You have to start loving yourself now. You have to be happy with who you are at this point of your life. You have to stop comparing yourself to all these "perfect" girls on Instagram. It's not real life. It's okay to have stretch marks and cellulite, it's okay to have acne or wrinkles, it's okay not to have a thigh-gap, it's okay to feel down sometimes. Embrace your flaws. And don't let anyone tell you what you should be and how you should look. And once you realize that you are the one who decides how you're gonna feel about yourself, it changes your whole life. 


Dnes mám jednu ze svých super líných nedělí, což znamená, že pro vás nemám žádné nové fotky, a tak mě napadlo, že bych mohla využít té příležitosti a sepsat vám nějaké svoje myšlenky. Dlouho jsem nic podobného nenapsala a vím, že mnoho z vás baví si takhle víc začíst. Je tu něco, nad čím přemýšlím už dlouhou dobu a cítím potřebu se s tím svěřit i vám. Jde o neustálý tlak, který je vyvíjen na mladé ženy. Nátlak, abychom byly naprosto perfektní ve všem, co děláme a čím jsme.

Začíná to být naprosto neúnosné. Je to všude kolem nás a na všechny to má vliv. Vede to k nízkému sebevědomí a ke ztrátě sebelásky, ke všem druhům poruch příjmu potravy, k depresím a úzkostem. A já jsem z toho už sakra otrávená. Nebaví mě, že je to všude v mém okolí, a že se to občas dostává i ke mně samotné. Ve vzduchu je atmosféra, který nám říká, že máme vypadat a chovat se určitým způsobem. Měly bychom mít dokonalé modelkovské tělo, měly bychom vždy vypadat jako ze škatulky, měly bychom mít úžasnou kariéru, být dokonalými matkami/manželkami/přítelkyněmi, měly bychom být naprosto perfektní prostě ve všem a přitom žít zdravě, šťastně a mít balanc. Ale víte co? Nic takového, jako je dokonalost, prostě neexistuje. NIKDO NENÍ DOKONALÝ! A my se musíme dostat z tohohle koloběhu, kdy nám společnost, sociální sítě a všechny možné reklamy říkají, že jsme k ničemu.

Věřte mi, nezačnete se mít rády, až budete mít břisáky. Nezačnete se mít rády, až se do vás zamiluje někdo jiný. Nezačnete se mít rády po plastice prsou. Nezačnete se mít rády, až budete mít to a to. Takhle to prostě nefunguje. Musíte se mít rády hned teď. Musíte být šťastné přesně takové, jaké jste v tomhle období svého života. Musíte se přestat porovnávat se všemi "dokonalými" ženami na  Instagramu. Není to skutečný život. Je v pořádku mít strie a celulitidu, je v pořádku mít akné nebo vrásky, je v pořádku nemít mezeru mezi stehny, je v pořádku cítit se občas na nic. Važte si svých nedokonalostí a nedovolte nikomu říkat vám, jaké máte být. A jakmile si uvědomíte, že to, jak se samy cítíte, záleží jen a jen na vás, máte vyhráno.

 

Love, M. xx

IMG_9677

I'm a woman. I believe in equality and I'm a girlboss. I have flaws and strenghts, I'm aware of both and I love myself for both. It's our day today and we should be proud. Being a woman is awesome. I don't know how about you, but I love being a woman, even though it's hard. Let's embrace it, ladies. Let's be couragious and confident. Let's stop bullying and gossiping, we're all in this together and all the negative energy between women is so unnecessary. I'm challenging you to chase your dreams. Don't be afraid and never give up. And always always always believe in yourself and love yourself. Have a wonderful day loves <3

//

Jsem žena. Věřím v rovnost a ráda jsem šéfka. Mám své silné stránky i nedokonalosti, jsem si vědoma obojího a mám se za to ráda. Dnes je náš den a měly bychom být na sebe pyšné. Být ženou je super. Nevím, jak vy, ale já zbožňuji být ženou, i když je to těžké. Pojďme se přijmout. Pojďme mít kuráž a sebevědomí. Pojďme nechat všeho ponižování a pomlouvání, jsme v tom všechny společně a všechna negativní energie mezi ženami je úplně zbytečná. Vyzývám vás, abyste následovaly svoje sny. Nebojte se a nevzdávejte se. A především vždycky, vždycky, vždycky si věřte a mějte se rády. Užijte si překrásný den <3