img_5924What does money mean to you? Do you think it's important to have a lot of money?
Money means freedom for me. The ability to travel, to buy things that I need and want.. My relationship with money has changed a lot, when I was younger, I wanted to be a billionaire and I thought that money was one of the most important things in the world. I'm deffinitely not like that anymore, but of course I would like to have a nice life and having a lot of money is making everything a little bit easier. I don't want to be one of those people who are talking and thinking about money all of the time, that's not life. But at the same time I know that having "a lot" of money feels good. I think that having this balance is the key. Sorry for a long answer haha.

What is the place you've always wanted to visit?
That's a hard question! I would probably say New York, but I have A LOT of differet places on my bucket list.

How often are you and your boyfriend together and do you want to live together in the future? And where are you from?
We're together during the weekends and holidays, it's deffinitely not enough, but it's been like this for almost five years so it's not a problem and we're okay with it even though we really miss each other. I'm thankful for this, it makes the time when we're together a bit more special. We deffinitely want to live together as soon as possible, maybe from the next winter semester, but we're not sure yet. He's also going to Austria for four months in March, I'm not very happy about it but what can I do haha. In 2018 we're both graduating and we're probably gonna move to a different country for some time, so if we won't live together in a few months, we're gonna live together in a year. Oh and I'm from Příbram (a smaller city about 60km far from Prague) 

Have you ever had a broken heart?
Wow, I acutally haven't. I'm a lucky girl.

Why don't you like to party?
Well, I usually don't like the typical partying, like go to the club, drink all night and get home in the morning. I don't know, it's just not for me, I don't enjoy it and it gives me nothing. I rather go to the cinema, have some dinner with friends, have a house party, things like that. 

What do you have a weakness for?
Handbags and sunglasses <3

Are you a romantic?
Yeaaah 🙂

What do you think about people who are not vegan? Do you judge them and do you have these people in your life, or you only hang out with vegans?
No, I don't judge them at all if they're open minded, I was at their position just a few years ago. Ignorant people annoy me, yes, but I don't have these people in my life. It's not that I don't hang out with non vegans, but the closest people in my life are vegans so it makes it a lot easier.

img_5925

//

Co pro tebe znamenají peníze? Je pro tebe důležité mít jich hodně?
Peníze pro mě znamenají svobodu. Možnost cestovat, kupovat si věci, které potřebuji i které chci. Můj vztah k penězům se hodně změnil, když jsem byla mladší, chtěla jsem být miliardářka a myslela jsem, že peníze jsou jedna z nejdůležitějších věcí na světě. To už si opravdu nemyslím, ale samozřejmě peníze usnadňují život, ať se nám to líbí nebo ne. Nikdy nechci být jedna z těch lidí, kteří pořád mluví o penězích a nemyslí na nic jiného, to není život. Zároveň ale vím, že mít dostatek peněz je prostě příjemné. Mít takový balanc je podle mě to nejdůležitější. Omlouvám se za tak dlouhou odpověď haha.

Jaké místo jsi vždycky chtěla navštívit?
Težká otázka! Asi bych řekla New York, ale mám na bucket listu spoustu různých míst.

Jak často se vídáte s přítelem a plánujete v budoucnu bydlet spolu? A odkud původně jsi?
Jsme spolu o víkendech a prázdninách, nestačí to, ale už to takhle máme skoro pět let a zvykli jsme si, i když se nám hodně stýská. Jsem za tuhle zkušenost vděčná, protože ty chvíle, kdy jsme spolu, jsou o to víc vzácné. Bydlet spolu určitě plánujeme co nejdřív to půjde, možná od příštího zimního semestru, ale ještě to nevíme jistě. Přítel navíc jede v březnu na čtyři měsíce do Rakouska, z čehož teda nejsem moc nadšená, ale co se dá dělat haha. V roce 2018 oba končíme vysokou školu a nejspíš se na nějaký čas odstěhujeme do zahraničí, takže pokud spolu nebudeme bydlet za pár měsíců, tak příští rok už určitě. Jo a původně jsem z Příbrami. 

Měla jsi někdy zlomené srdce?
Tyjo, vlastně neměla. Mám štěstí 🙂

Proč nerada chodíš na party?
Nemám ráda takové to typické paření, kdy se jde do klubu, celý večer se pije a domů se jde nad ránem. Nevím, to prostě není pro mě, nebaví mě to a nic mi to nepřináší. Mnohem radši jdu třeba do kina, na večeři s přáteli, na nějaký soukromý večírek a podobně. 

Pro co máš slabost?
Kabelky a sluneční brýle <3

Jsi romantická?
Jooooo 🙂

Jak to máš s lidmi, kteří nejsou vegani? Odsuzuješ je? Máš takové lidi ve svém okolí?
Pokud je tomu člověk otevřený, tak ho určitě nesoudím, sama jsem byla v jeho pozici jen pár let zpátky. Lidé, kteří se chovají jako ignoranti mě štvou, to jo, ale nemám takové lidi kolem sebe. Rozhodně to není tak, že bych se s nevegany nebavila, ale moji nejbližší kamarádi vegani jsou, takže to mám celkem jednoduché.

2 comments

Reply

I like how honest you are! Most people would have just said "nah money's not important" but we all know that's not true and I totally agree with you on that!

Lucie, xx

 

http://thefrenchpier.blogspot.com/

Reply

Thank you, Lucie 🙂 I’m always completely honest hehe and I’m glad you like it! <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.