IMG_7470I'm having one of these super lazy Sundays which means I don't have any new photos for you today, so I thought I could use the opportunity to write some of my thoughts down. I haven't written a blog post like this in a while and I know some of you like to read a bit more. There's something that's been on my mind for a long time and I kind of feel the need to share my feelings with you. It's about the pressure on young women, the pressure to be perfect in everything we do and everything we are.

This pressure is starting to be totally unbearable. It's everywhere and it has an impact on all of us. It leads do low self confidence and self love, to all kinds of eating disorders, depression and anxiety. And I'm just fucking sick of it. I'm sick of having it all around me, but also sick of letting it to get close to me as well. There's this atmosphere in the air telling us that we should look a certain way and act a certain way. We should have an amazing model-a-like body, we should always look our best, we should have an amazing carreer, we should be awesome mothers/wifes/girlfriends, we should just be perfect in absolutely everything while living a healthy, happy and balanced life. But you know what? There's no such thing as perfection. NOBODY'S PERFECT! And we should get ourselves from this cycle where society, social media and all these commercials tell us that we're worthless.

Trust me, you won't start loving yourself when you have a six-pack. You won't start loving yourself when a man falls in love with you. You won't start loving yourself after a boob job. You won't start loving yourself when you have this and that. That's not how it works. You have to start loving yourself now. You have to be happy with who you are at this point of your life. You have to stop comparing yourself to all these "perfect" girls on Instagram. It's not real life. It's okay to have stretch marks and cellulite, it's okay to have acne or wrinkles, it's okay not to have a thigh-gap, it's okay to feel down sometimes. Embrace your flaws. And don't let anyone tell you what you should be and how you should look. And once you realize that you are the one who decides how you're gonna feel about yourself, it changes your whole life. 


Dnes mám jednu ze svých super líných nedělí, což znamená, že pro vás nemám žádné nové fotky, a tak mě napadlo, že bych mohla využít té příležitosti a sepsat vám nějaké svoje myšlenky. Dlouho jsem nic podobného nenapsala a vím, že mnoho z vás baví si takhle víc začíst. Je tu něco, nad čím přemýšlím už dlouhou dobu a cítím potřebu se s tím svěřit i vám. Jde o neustálý tlak, který je vyvíjen na mladé ženy. Nátlak, abychom byly naprosto perfektní ve všem, co děláme a čím jsme.

Začíná to být naprosto neúnosné. Je to všude kolem nás a na všechny to má vliv. Vede to k nízkému sebevědomí a ke ztrátě sebelásky, ke všem druhům poruch příjmu potravy, k depresím a úzkostem. A já jsem z toho už sakra otrávená. Nebaví mě, že je to všude v mém okolí, a že se to občas dostává i ke mně samotné. Ve vzduchu je atmosféra, který nám říká, že máme vypadat a chovat se určitým způsobem. Měly bychom mít dokonalé modelkovské tělo, měly bychom vždy vypadat jako ze škatulky, měly bychom mít úžasnou kariéru, být dokonalými matkami/manželkami/přítelkyněmi, měly bychom být naprosto perfektní prostě ve všem a přitom žít zdravě, šťastně a mít balanc. Ale víte co? Nic takového, jako je dokonalost, prostě neexistuje. NIKDO NENÍ DOKONALÝ! A my se musíme dostat z tohohle koloběhu, kdy nám společnost, sociální sítě a všechny možné reklamy říkají, že jsme k ničemu.

Věřte mi, nezačnete se mít rády, až budete mít břisáky. Nezačnete se mít rády, až se do vás zamiluje někdo jiný. Nezačnete se mít rády po plastice prsou. Nezačnete se mít rády, až budete mít to a to. Takhle to prostě nefunguje. Musíte se mít rády hned teď. Musíte být šťastné přesně takové, jaké jste v tomhle období svého života. Musíte se přestat porovnávat se všemi "dokonalými" ženami na  Instagramu. Není to skutečný život. Je v pořádku mít strie a celulitidu, je v pořádku mít akné nebo vrásky, je v pořádku nemít mezeru mezi stehny, je v pořádku cítit se občas na nic. Važte si svých nedokonalostí a nedovolte nikomu říkat vám, jaké máte být. A jakmile si uvědomíte, že to, jak se samy cítíte, záleží jen a jen na vás, máte vyhráno.

 

Love, M. xx

IMG_9677

I'm a woman. I believe in equality and I'm a girlboss. I have flaws and strenghts, I'm aware of both and I love myself for both. It's our day today and we should be proud. Being a woman is awesome. I don't know how about you, but I love being a woman, even though it's hard. Let's embrace it, ladies. Let's be couragious and confident. Let's stop bullying and gossiping, we're all in this together and all the negative energy between women is so unnecessary. I'm challenging you to chase your dreams. Don't be afraid and never give up. And always always always believe in yourself and love yourself. Have a wonderful day loves <3

//

Jsem žena. Věřím v rovnost a ráda jsem šéfka. Mám své silné stránky i nedokonalosti, jsem si vědoma obojího a mám se za to ráda. Dnes je náš den a měly bychom být na sebe pyšné. Být ženou je super. Nevím, jak vy, ale já zbožňuji být ženou, i když je to těžké. Pojďme se přijmout. Pojďme mít kuráž a sebevědomí. Pojďme nechat všeho ponižování a pomlouvání, jsme v tom všechny společně a všechna negativní energie mezi ženami je úplně zbytečná. Vyzývám vás, abyste následovaly svoje sny. Nebojte se a nevzdávejte se. A především vždycky, vždycky, vždycky si věřte a mějte se rády. Užijte si překrásný den <3

IMG_0017This is probably one of the most important things I'm ever gonna share with you. It's very personal and it's not easy for me to share all of this on the internet, but I feel the responsibility to do it and I know it could be helpful to many young women and it could save them from going through the same. So let's do it.

I was taking the pills for four years in total. All of the girls I knew were using them, it's considered to be normal and neccessary and a lot of us let this trend affect us. The first year I was using the brand called Lindynette, but I switched to Nelya because I didn't feel good after the first one. Both of them were of course "very good for young women and had a minimum amount of hormones". I was playing with the thought of going off the pill for a few months, basically because I knew it's not healthy and natural for my body, but I was pretty scared to stop using it because I knew there could be some bad side effects. But when I decided I'm ready to do it, I stopped. It was on the 1st of April 2015, during the time I was graduating from high school.

The first two months were totally fine so I was like "wow, that was easy!" But no, these things tae some time. After these few months my skin started breaking out. I had a few large pimples all around my face, but I said to myself okay, your body is cleansing, you just have to be patient now and it's gonna be over soon. I also didn't get my period since April, but that was also pretty normal after going off the pill. After about four months, I went to my gynecologist and said that I didn't got my period and my skin is breaking out, he told me that I should wait until summer is over, that it's possible that when I go on vacation, the marine environment could help me. It didn't. 

Then the fall came. I started going to the university, I moved to another city, my life changed completely, so the stress with the hormonal imbalance put me down. My body was holding water and I felt like I'm gaining weight. My skin was absolutely CRAZY, my face was covered in acne, which led to literally zero self confidence and some signs of depression. It's unbelievable how hormones can mess with you, I felt like a completely different person, like I was deamon possessed. I know that sounds very dramatic, but that's exactly how I felt. In November I finally and surprisingly got my period, so of course I thought YAAAY, it's over! But I'm pretty sure you already know that nope, it wasn't over at all.

During that time I started taking Maca and Zinc, I can't say if that was helpful, but my skin started getting better and I had my period regularly until February. But then, for some reason, my period dissapeared again.

After that, my skin went absolutely crazy again. Honestly I haven't seen a worse skin in my life and you can imagine how desperate I was, because before I went off the pill, I had flawless skin, I was slim, I was feeling good about myself.. During spring I was holding so much water in my body and I had 7 kilograms more than usual on the scale. Even though I tried absolutely everything, I was eating very healthy, I was excercising, I was trying to help my body with herbs and natural suplements, I couldn't lose weight, I couldn't clear my skin and get my hormones uder control. I was desperate, not having a control over yourself is the worst feeling. A real depression came. I had days when I couldn't even get out of my bed. I was sitting in front of the mirror crying and yelling at myself "who the hell are you?! Get out!" I also stopped both blogging and singing so I basically I didn't do anything that makes me happy. I didn't want to socialize with anyone, not even with my family. The only thing that my gynecologist told me was that he could give me an injection to activate the period and then I should start taking the pill again. I was like "Are you fucking crazy?!" I was dealing with hormonal imbalance for more than a year and he suggested that I should start taking the pill again? What am I gonna do later when I would want to go off the pill again? That's the thing with doctors. It's all about money. Of course that every doctor wants you to take the pill.

ACNE

After that I decided to visit a healer (is this the right word in english?) and it was literally lifechanging. I told her about my hormonal problems and she kind of looked inside my body and told me that my hormonal system is going crazy and it basically has no idea what's going on. She told me that the conventional medicine couldn't do anything for me and that my tests are gonna be fine – she was right, all the tests that my doctor did went normal. She told me that my body is very clean because I was living a healthy lifestyle and also my "energy" is pure, so when I stopped taking the pill, it was such a drastic change for my system that it just had no idea what to do. She calmed me down and said that it is possible to get healthy again and that it shouldn't take much longer and I won't have any permanent consequences (like with getting pregnant etc). She gave me herbal drops which I was using for about three weeks and after that she gave me some herbal pills. And after one week on the pills, I got my period back. For good. This was in July last year so it took me almost year and a half to heal my body from the contraceptive pills. I finally feel like myself again, I lost the weight and my skin has been clearing up. I'm gonna make a separate post about acne so stay tuned for that, I'm not saying that my skin is absolutely perfect, but after what I went through I'm super grateful for how it looks now.

This year and a half was the most difficult time of my life, but it made me who I am today. I'm just so grateful that I had my family, my beloved boyfriend and my amazing friends, they were all very sweet and did their best to help me. I'm not saying that everybody has to experience the same, but hormonal birth control does damage your body. If you're thinking about starting taking the pill, please don't do it. If you're thinking about going off the pill, do it now. I'm happy that I won't have to go through this as a 25 year old woman. I feel so much better now when my body is working naturally. If you think that this post could be helpful to somebody you know, your sister, your friend, your daughter.. please, share this with them. And if you're going through the same, you can always send me an email and I'll do my best to help you. Lots of love, M. 

 

// Tohle bude asi ten nejdůležitější článek, který jsem kdy napsala. Je to hodně osobní téma a není pro mě jednoduché tohle všechno sdílet na internetu, ale cítím povinnost se o tuhle zkušenost podělit a třeba tím zachránit některé z vás, abyste nemusely procházet tím, čím jsem si prošla já. Tak pojďme na to.

Hormonální antikoncepci jsem brala celkově čtyři roky. Všechny holky v mém okolí ji užívaly, je to považováno za něco běžného a potřebného a spousta z nás se nechá touhle vlnou strhnout. První rok jsem měla pilulky od značky Lindynette, ale protože mi nevyhovovala, přešla jsem na značku Nelya. Samozřejmě oba dva druhy byly "velmi vhodné pro mladé ženy a měly úplné minimum hormonů". S myšlenkou, že bych s antikoncepcí skončila, jsem si pohrávala několik měsíců, a to z prostého důvodu – věděla jsem, že to není pro moje tělo zdravé a přirozené. Měla jsem z vysazení ale trochu strach, protože jsem věděla, že můžou přijít nepříjemné změny. Když jsem cítila, že jsem na to připravená, přestala jsem prášky užívat. Bylo to 1. dubna roku 2015, v době, kdy jsem maturovala.

První dva měsíce byly úplně v pohodě, takže jsem si říkala "tyjo, tak to bylo jednoduchý!" Ale ne, tyhle věci si dávají načas. Po pár měsících se mi začala zhoršovat pleť, měla jsem pupínky po celém obličeji, ale řekla jsem si, že se moje tělo teď prostě čistí, že musím být trpělivá a brzy to přejde. Od dubna jsem taky nedostala menstruaci, ale to je po vysazení antikoncepce taky běžné. Zhruba po čtyřech měsících jsem šla na gynekologii, kde mi můj doktor poradil, ať počkám do konce léta, že by mi mořské prostředí mohlo pomoct. Nepomohlo.

Přišel podzim. Začala jsem chodit na vysokou školu, přestěhovala jsem se do jiného města, změnil se mi celý život, takže stres v kombinaci s hormonální nerovnováhou mě úplně složil. Moje tělo začalo zadržovat vodu a cítila jsem, že přibírám. Moje pleť byla naprosto šílená, měla jsem akné po celém obličeji, což vedlo k nulovému sebevědomí a náznakům deprese. Je neuvěřitelné, jak moc vás hormony dokážou ovlivnit, cítila jsem se jako úplně někdo jiný, jako kdyby mě posednul nějaký démon. Vím, že to zní asi hodně dramaticky, ale přesně tak jsem se cítila. V listopadu jsem z ničeho nic konečně dostala menstruaci, takže jsem samozřejmě byla přesvědčená, že už je konečně po všem. Ale asi tušíte, že ne, nebylo po všem ani zdaleka.

Během zimy jsem začala užívat Macu a zinek, nemůžu říct, jestli mi to pomohlo, ale pleť se mi začala lepšit a menstruaci jsem měla pravidelně až do února. Ale potom z nějakého důvodu zase zmizela a moje pleť byla znovu naprosto šílená. Upřímně jsem horší pleť asi nikdy neviděla a umíte si představit, jak nešťastná jsem z toho byla, protože před vysazením jsem měla pleť krásnou, byla jsem štíhlá, cítila jsem se ve svém těle dobře.. Během jara jsem zadržovala hrozně moc vody a váha ukazovala o 7 kilo víc než normálně. I když jsem zkoušela úplně všechno, jedla jsem velmi zdravě, cvičila jsem, snažila jsem se svému tělu pomoct všemi různými bylinkami a nevím co ještě, stejně jsem nemohla zhubnout, zbavit se akné ani dostat hormony pod kontrolu. Byla jsem zoufalá, protože nemít kontrolu nad svým tělem je ten nejhorší pocit na světě. Přišla skutečná deprese. Měla jsem dny, kdy jsem ani nemohla vstát z postele. Sedávala jsem před zrcadlem s pláčem a křičela na sebe "Kdo sakra jsi? Běž už pryč!" Taky jsem přestala blogovat i zpívat, takže jsem nedělala nic, co by mě naplňovalo. Nechtěla jsem vůbec chodit mezi lidi, ani mezi rodinu. Jediná věc, kterou mi můj gynekolog navrhnul, byla injekce na spuštění menstruace a následné braní hormonální antikoncepce. Říkala jsem si "Je sakra normální?!" Přes rok se potýkám s hormonální nerovnováhou a on mi navrhne začít znovu brát prášky? Co budu dělat, když budu chtít znovu vysadit? Takhle to bohužel u lékařů chodí, je to jen o penězích. Samozřejmě každý chce, aby ženy antikoncepci braly. 

Po téhle návštěvě u doktora jsem se rozhodla jít za léčitelkou, což mi změnilo život. Řekla jsem jí o svých problémech a ona se nějakým způsobem podívala do mého těla a řekla mi, že celý můj hormonální systém úplně šílí a neví, co má dělat. Řekla mi, že tradiční medicína mi v tuhle chvíli nemá absolutně co nabídnout a všechny testy mi vyjdou v pořádku – měla pravdu, všechny testy, které mi doktor udělal, mi vyšly normálně. Řekla mi, že moje tělo je díky mému životnímu stylu velmi čisté, stejně tak moje "energie", takže takhle drastická změna byla pro moje tělo příliš velká zátěž a prostě nevědělo, jak se s tím má vypořádat. Uklidnila mě tím, že se určitě můžu uzdravit a ani by to nemělo moc dlouho trvat, a že nebudu mít žádné trvalé následky (problémy s otěhotněním a podobně). Dala mi bylinkové kapičky, které jsem užívala asi tři týdny, a potom jsem přešla na takové bylinné prášky. Po týdnu se mi vrátila menstruace. Na dobro. Tohle bylo v červenci minulého roku, takže mi trvalo rok a půl, než jsem svoje tělo vyčistila od hormonální antikoncepce. Konečně se znovu cítím sama sebou, zhubla jsem na svou původní váhu a moje pleť se vyšistila. Mám v plánu udělat samostatný článek o akné, takže se na něj můžete těšit. Moje pleť není naprosto dokonalá, ale po tom, čím jsem si prošla, jsem neskutečně vděčná za to, jak teď vypadá.

Tenhle rok a půl byl pro mě tím nejhorším obdobím mého života, ale udělal ze mě člověka, jakým jsem teď. Jsem vděčná, že mám kolem sebe svou rodinu, přítele a kamarády, kteří se mi celou dobu snažili pomáhat. Netvrdím, že se tohle stane po vysazení každému, ale fakt je ten, že hormonální antikoncepce vám ničí tělo. Pokud přemýšlíte, jestli začít pilulky brát, nedělejte to. Pokud přemýšlíte nad vysazením, udělejte to hned. Jsem ráda, že jsem si to odbyla teď a nebudu muset procházet něčím takovým třeba v pětadvaceti. Cítím se mnohem líp, když teď moje tělo funguje přirozeně. Pokud víte o někom, komu by tenhle článek mohl pomoct, vaší sestře, kamarádce, dceři.. prosím, sdílejte to s ní. A pokud vy samy procházíte něčím podobným, kdykoli mi můžete napsat mail a budu se snažit vám nějak poradit. S láskou, M. 

!! Holky, protože mi doteď chodí k tomuto článku reakce – je důležité zmínit, že jsem si bohužel naivně myslela, že je po všem, když jsem článek psala. Více méně po pár týdnech od zveřejnění jsem o menstruaci přišla znovu a s tím přišlo opět další (ještě horší) akné, došlo to až k diagnóze PCOS. Na doporučení léčitelky jsem začala pravidelně chodit na akupunkturu, která mi naštěstí navrátila menstruaci už opravdu trvale. Budu o tom točit i videa, o pleti i mé zkušenosti s antikoncepcí 🙂 xx

IMG_2331s

Describe the year in three words.
Travel, love, happiness.

Best buy?
Plane tickets to Thailand.

Have you become better in something?
In a lot of things actually. I've grown up SO much as a person. I learned how strong I am and that I can achieve anything I want. I learned that there's no need to please anyone, ever. I learned that being myself and do things in my own way is the most powerful thing I have. 

What was extra bad this year?
The first few months of 2016 were extremely hard for me because I was still healing my body from the hormonal imbalance, I had terrible skin and body problems, I didn't feel good at all, I was depressed. I'm proud of myself that I survived it all and made 2016 the best year of my life so far.

Did you do anything in 2016 that you've never done before?
I climbed up a volcano. Woop woop!

Greatest success at the private level?
We celebrated 6 years together with my love and we're still happy and crazy in love.

IMG_4585s

What was your biggest success at work in 2016?
I started blogging again!! <3

Who did you miss?
My mum and my cat (when I was in Bali, when I'm at school.. I wish we could be together more often.)

What was extra good?
I healed myself. I traveled a lot. I found myself.

What do you wish you'd done more of?
I honestly don't know, maybe that I should read more books.

What will you do differently next year?
I will focus on my goals even more. I'm gonna work on my mindset and self-confidence. 

What are your absolute sickest memories in 2016?
My amazing summer. It was so much fun, even though it was tough sometimes. I'm gonna remember this summer for the rest of my life, that's for sure.

Do you think 2017 will be as good?
If 2017 will be as good as 2016, I would be more than satisfied!

Where did you travel in 2016?
Hungary – Budapest, Thailand – Chiang Mai, Bangkok, Indonesia – Bali, Gili islands, Lombok, Malaysia – Kuala Lumpur.

What did you spend the most money on?
Plane tickets and food haha.

Were you happier or sadder compared to the previous year?
HAPPIER!

Most proud of?
Myself.

What are your major plans for 2017?
Travel and make all my dreams come true! 

// 

Popiš svůj rok třemi slovy.
Cestování, láska, štěstí.

Nejlepší koupě?
Letenky do Thajska.

Zlepšila ses v něčem?
V mnoha věcech. Letos jsem hrozně vyrosta jako osobnost. Zjistila jsem, jak silná doopravdy jsem, a že můžu dosáhnout všeho, co chci. Naučila jsem se, že se nikdy nemusím snažit každému zavděčit. Naučila jsem se, že být sama sebou a dělat věci po svém je ta nejsilnější zbraň, kterou mám.

Co bylo extra špatné v tomto roce?
První polovina roku 2016 pro mě byla neskutečně obtížná, léčila jsem se z těžké hormonální nerovnováhy, měla jsem šílené problémy s pletí a se zdravím celkově, vůbec jsem se necítila dobře, měla jsem deprese. Jsem na sebe pyšná, že se mi konečně podařilo to všechno překonat a nakonec jsem prožila zatím asi nejlepší rok svého života. 

Udělala jsi v roce 2016 něco, co jsi  nikdy předtím nedělala?
Vylezla jsem na vrchol sopky. Woop woop!

waters

Největší úspěch v osobním životě?
S přítelem jsme oslavili šesté výročí a jsme pořád šťastní a šíleně zamilovaní.

Největší úspěch v pracovním životě?
Vrátila jsem se k blogování!! <3

Kdo ti chyběl?
Mamka a moje kočka (když jsem byla na Bali, když jsem teď ve škole.. kéž bych mohla být doma častěji).

Co bylo úplně nejlepší?
Uzdravila jsem se. Cestovala jsem. Našla jsem se.

Je něco, čemu jsi se chtěla věnovat víc?
Upřímně nevím, možná přečíst víc knížek.

Co uděláš příští rok jinak?
Ještě víc se zaměřím na své cíle, budu pracovat na svém myšlení a sebevědomí.

Jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na rok 2016?
Moje celé léto. Bylo to naprosto úžasné, i když občas dost náročné. Jsem si jistá, že na letošní léto budu vzpomínat až do konce života.

Myslíš, že rok 2017 bude stejně dobrý?
Pokud bude tak hezký, jako rok 2016, budu víc než spokojená!

IMG_1455

Jaké země jsi letos navštívila?
Maďarsko – Budapešť, Thajsko – Chiang Mai, Bangkok, Indonésie – Bali, Gili islands, Lombok, Malajsie – Kuala Lumpur.

Za co jsi utratila nejvíc peněz?
Za letenky a jídlo haha. 

V porovnání s předchozím rokem, byla jsi šťastnější nebo smutnější?
ŠŤASTNĚJŠÍ!

Na co jsi nejvíc pyšná?
Na sebe.

Jaké jsou tvoje největší plány na rok 2017?
Cestovat a splnit si svoje sny.

img_5924What does money mean to you? Do you think it's important to have a lot of money?
Money means freedom for me. The ability to travel, to buy things that I need and want.. My relationship with money has changed a lot, when I was younger, I wanted to be a billionaire and I thought that money was one of the most important things in the world. I'm deffinitely not like that anymore, but of course I would like to have a nice life and having a lot of money is making everything a little bit easier. I don't want to be one of those people who are talking and thinking about money all of the time, that's not life. But at the same time I know that having "a lot" of money feels good. I think that having this balance is the key. Sorry for a long answer haha.

What is the place you've always wanted to visit?
That's a hard question! I would probably say New York, but I have A LOT of differet places on my bucket list.

How often are you and your boyfriend together and do you want to live together in the future? And where are you from?
We're together during the weekends and holidays, it's deffinitely not enough, but it's been like this for almost five years so it's not a problem and we're okay with it even though we really miss each other. I'm thankful for this, it makes the time when we're together a bit more special. We deffinitely want to live together as soon as possible, maybe from the next winter semester, but we're not sure yet. He's also going to Austria for four months in March, I'm not very happy about it but what can I do haha. In 2018 we're both graduating and we're probably gonna move to a different country for some time, so if we won't live together in a few months, we're gonna live together in a year. Oh and I'm from Příbram (a smaller city about 60km far from Prague) 

Have you ever had a broken heart?
Wow, I acutally haven't. I'm a lucky girl.

Why don't you like to party?
Well, I usually don't like the typical partying, like go to the club, drink all night and get home in the morning. I don't know, it's just not for me, I don't enjoy it and it gives me nothing. I rather go to the cinema, have some dinner with friends, have a house party, things like that. 

What do you have a weakness for?
Handbags and sunglasses <3

Are you a romantic?
Yeaaah 🙂

What do you think about people who are not vegan? Do you judge them and do you have these people in your life, or you only hang out with vegans?
No, I don't judge them at all if they're open minded, I was at their position just a few years ago. Ignorant people annoy me, yes, but I don't have these people in my life. It's not that I don't hang out with non vegans, but the closest people in my life are vegans so it makes it a lot easier.

img_5925

//

Co pro tebe znamenají peníze? Je pro tebe důležité mít jich hodně?
Peníze pro mě znamenají svobodu. Možnost cestovat, kupovat si věci, které potřebuji i které chci. Můj vztah k penězům se hodně změnil, když jsem byla mladší, chtěla jsem být miliardářka a myslela jsem, že peníze jsou jedna z nejdůležitějších věcí na světě. To už si opravdu nemyslím, ale samozřejmě peníze usnadňují život, ať se nám to líbí nebo ne. Nikdy nechci být jedna z těch lidí, kteří pořád mluví o penězích a nemyslí na nic jiného, to není život. Zároveň ale vím, že mít dostatek peněz je prostě příjemné. Mít takový balanc je podle mě to nejdůležitější. Omlouvám se za tak dlouhou odpověď haha.

Jaké místo jsi vždycky chtěla navštívit?
Težká otázka! Asi bych řekla New York, ale mám na bucket listu spoustu různých míst.

Jak často se vídáte s přítelem a plánujete v budoucnu bydlet spolu? A odkud původně jsi?
Jsme spolu o víkendech a prázdninách, nestačí to, ale už to takhle máme skoro pět let a zvykli jsme si, i když se nám hodně stýská. Jsem za tuhle zkušenost vděčná, protože ty chvíle, kdy jsme spolu, jsou o to víc vzácné. Bydlet spolu určitě plánujeme co nejdřív to půjde, možná od příštího zimního semestru, ale ještě to nevíme jistě. Přítel navíc jede v březnu na čtyři měsíce do Rakouska, z čehož teda nejsem moc nadšená, ale co se dá dělat haha. V roce 2018 oba končíme vysokou školu a nejspíš se na nějaký čas odstěhujeme do zahraničí, takže pokud spolu nebudeme bydlet za pár měsíců, tak příští rok už určitě. Jo a původně jsem z Příbrami. 

Měla jsi někdy zlomené srdce?
Tyjo, vlastně neměla. Mám štěstí 🙂

Proč nerada chodíš na party?
Nemám ráda takové to typické paření, kdy se jde do klubu, celý večer se pije a domů se jde nad ránem. Nevím, to prostě není pro mě, nebaví mě to a nic mi to nepřináší. Mnohem radši jdu třeba do kina, na večeři s přáteli, na nějaký soukromý večírek a podobně. 

Pro co máš slabost?
Kabelky a sluneční brýle <3

Jsi romantická?
Jooooo 🙂

Jak to máš s lidmi, kteří nejsou vegani? Odsuzuješ je? Máš takové lidi ve svém okolí?
Pokud je tomu člověk otevřený, tak ho určitě nesoudím, sama jsem byla v jeho pozici jen pár let zpátky. Lidé, kteří se chovají jako ignoranti mě štvou, to jo, ale nemám takové lidi kolem sebe. Rozhodně to není tak, že bych se s nevegany nebavila, ale moji nejbližší kamarádi vegani jsou, takže to mám celkem jednoduché.