IMG_1948 (kopie)

Smoothie bowl (the smoothie: bananas, raspberries, vanilla protein powder and water, toppings: banana, seeds, almonds) and gluten free avocado toasts. 

IMG_1951 (kopie)

Potatoes, smoked tofu, avocado, veggies and wallnuts. 

It's time for some food inspiration! Some of you asked me if I could make more "what I ate today" posts so here you have it. You know that I love to live healthy and I would be more than happy if this place could also be a source of food and workout inspiration for you. This is what I had for breakfast and lunch. I'm finally starting to feel like a normal human being today. I slept for like 10 hours, did a short workout and now I'm gonna do some cleaning and laundry. Not the most interesting day, but I'm more than satysfied with it after walking 20km plus a day hehe. Hope you're having a great day babes!

//

Je čas na food inspiration (snažila jsem se vymyslet nějaký český ekvivalent, ale všechno to znělo hrozně blbě, tak se omlouvám haha)! Několik z vás mě prosilo, jestli bych mohla dělat víc článků o jídle, takže tady to máte. Víte, že na zdravém životním stylu si zakládám a byla bych moc ráda, kdyby tohle pro vás bylo místo, kde získáte nějakou inspiraci i ohledně jídla a cvičení. Tohle jsem dnes měla k snídani a k obědu. Konečně se začínám zase cítit jako normální člověk, spala jsem asi 10 hodin, zacvičila jsem si a teď jdu prát a uklízet. Není to úplně nejzáživnější den, ale po každodenní dvacetikilometrové chůzi mi to teď naprosto vyhovuje hehe. Doufám, že máte skvělý den! 

IMG_1925 (kopie) IMG_1923 (kopie) IMG_1933 (kopie) IMG_1934 (kopie) IMG_1936 (kopie)

And we're back home! I love traveling, but there's no place like home♥ We got up at 4.30 and went to the airport. The flight was calm, but for some reason I'm always the most exhausted after these short flights so I can't wait to get some sleep. I haven't had time to update the blog until now and I have a lot of things to do and I'm hungry so this will be just a short post. I hope you had an amazing day today. Kisses and good night!

//

A jsme zpátky doma! Miluju cestování, ale není nad to být doma♥ Vstávali jsme ve 4:30 a jeli na letiště. Let byl klidný, ale z nějakého důvodu mě tyhle krátké lety unavují víc než ty dlouhé, takže se nemůžu dočkat, až se pořádně vyspím. Až doteď jsem neměla čas na update blogu a mám ještě spoustu věcí na práci, navíc jsem hladová, takže tohle bude jen krátký článek. Doufám, že jste dnes měli krásný den. Pusu a dobrou noc!  

IMG_1847 (kopie) IMG_1858 (kopie) IMG_1874 (kopie) IMG_1853 (kopie)

Started our day in the Vatican Museums. We were standing in a queue outside for about 45 minutes and when we finally got inside and went to the ticket office, a lady run to us and said: Do you need a ticket? Take this one, we mistakenly bought one more, take it, take it.. It was so quick so we were just like: What? Really? Thank you so much! I mean.. these kind of people <3 We spent almost two hours inside, to be honest we're not the biggest fans of the art and we just wanted to see the Sistine Chaple, but the place is so big that you just have to spend some time there.
// Dnešní den jsme začali ve Vatikánských muzeích. Stáli jsme venku ve frontě asi 45 minut, a když jsme se konečně dostali dovnitř a šli jsme k pokladnám, přiběhla k nám nějaká paní se slovy: Potřebujete lístek? Vemte si tenhle, omylem jsme koupili jeden navíc, vemte si ho, vemte si ho.. Bylo to celé hrozně rychlé, takže jsme se zmohli jen na: Co? Vážně? Moc děkujeme! Prostě.. takoví lidé <3 Strávili jsme uvnitř skoro dvě hodiny, upřímně nejsme největší milovníci umění, chtěli jsme hlavně vidět Sixtinskou kapli, ale je to tam tak obrovské, že tam prostě nějaký čas strávíte, i když to nemáte v plánu. 

IMG_1883 (kopie)

Lunch time! I haven't had pizza and coke for like.. two years? It was really good, but I can't wait to get back to my eating habits and excercising. Of course we enjoyed it to the fullest, but we've been eating so much junk food during these three days, plus we haven't been drinking water at all and my body is not used to it so my skin looks terrible and I just feel "dirty". I love food and I love to have these occasional treats, but thank god we're going home today haha, I couldn't do this to my body longer than this.
// Oběd! Pizzu a colu jsem neměla tak.. dva roky? Bylo to moc dobré, ale nemůžu se dočkat, až se vrátím ke svým stravovacím návykům a cvičení. Samozřejmě jsme si to užili naplno, ale jedli jsme během těhle tří dní vážně hrozně nezdravě, navíc jsme vůbec nepili a moje tělo na to není absolutně zvyklé, takže mám teď hroznou pleť a cítím se tak nějak "špinavě". Miluju jídlo a miluju si takhle občas zahřešit, ale díky bohu, že už zítra jedeme domů haha, nemohla bych tohle svému tělu dělat ani o den déle.

IMG_1894 (kopie)

After lunch we went to The Colosseum and Forum Romanum. I mean how freaking cool is this?! I can't believe it, the history of Rome is so fascinating and honestly I can't believe I saw this firsthand.
// Po obědě jsme šli na Forum Romanum a do Kolosea. Je to tam vážně úplně neuvěřitelné. Historie Říma je prostě fascinující a nemůžu uvěřit, že jsem tohle viděla na vlastní oči. 

IMG_1907 (kopie) IMG_1910 (kopie)

We finished this trip with some ice-cream of course! Now we're gonna get some sleep and we're flying back home tommorrow morning. We had the best time in Rome, I'm so happy we had the chance to visit this beautiful city, it was such an experience and I hope we're gonna get back one day <3 We usually don't visit the same places multiple times, but Rome impressed us. 
// Náš výlet jsme samozřejmě zakončili zmrzlinou! Teď se půjdeme trochu vyspat a zítra ráno letíme domů. Moc jsme si to v Římě užili a jsem vážně šťastná, že jsme měli možnost se podívat do tak nádherného města, byl to úžasný zážitek a doufám, že se sem jednou vrátíme <3 Většinou nejezdíme několikrát na stejná místa, ale Řím na nás vážně zapůsobil. 

IMG_1827 (kopie) IMG_1633 (kopie) IMG_1647 (kopie) IMG_1812 (kopie) IMG_1693 (kopie) rome4 (kopie) IMG_1818 (kopie) IMG_1507 (kopie) rome3 (kopie) IMG_1698 (kopie)IMG_1814 (kopie) IMG_1680 (kopie)

Photos from yesterday&today! I didn't shoot many photos today because the places we visited were not really blog friendly, plus the lighting was horrible today so my camera took some rest. We saw the pope today which was really cool, then we went to Ops! restaurant and we had the best lunch and cakes there, plus the restaurant itself was absolutely beautiful. Highly recommended! 🙂 As I told you this morning, we also went to The Spanish Steps, the area around Villa Medici and Piazza del Popolo etc. We also went to The Trevi Fountain again because my boyfriend wanted to throw a coin into the fountain again. Yesterday he threw it and posted a boomerang video on his Instagram stories and then he found out that you're supposed to toss the coin over your head to ensure a return to Rome (I did it, but now I've been reading about it and you should toss it with your right hand over your LEFT shoulder? Damn it, that means we're gonna go there tommorrow again hahaha). After that we just had an icecream and went back to our place. I'm gonna take a shower now and I want to go to bed early because we want to get up at 7AM tommorrow. Good night babes, hugs!

//

Fotky ze včerejšího a dnešního dne! Dnes jsem moc nefotila, protože místa, která jsme dnes viděli nebyla úplně fotogenická, navíc světlo bylo hrozné, takže si můj foťák trochu odpočinul. Viděli jsme papeže, což byl fakt zážitek, potom jsme šli do Ops!, kde jsme si dali ten nejlepší oběd a dortíky. Navíc restaurace samotná byla překrásná, takže moc doporučujeme! 🙂 Jak už jsem vám psala ráno, byli jsme na Španělských schodech, v oblasti kolem Villa Medici a Piazza del Popolo a tak dál. Taky jsme znovu šli k Fontáně di Trevi, protože přítel tam chtěl znovu hodit minci. Včera ji tam hodil tak, aby natočil boomerang video na Instagram story, ale potom zjistil, že se mince musí hodit přes hlavu, aby se někdy do Říma vrátil (já jsem to tak udělala, ale teď si o tom čtu a nejspíš se má správně hodit pravou rukou za LEVÉ rameno? Sakra, to tam zítra budeme muset znovu hahaha). Potom jsme si už jenom zašli na zmrzku a šli domů. Teď si dám sprchu a chci jít brzy spát, protože zítra vstáváme v 7. Dobrou noc, pusu! 

IMG_1768 (kopie)

Good morning♥ I just woke up (I mean seriously, I'm such a workoholic) and we're gonna have a slow morning because we're both absolutely death after yesterday's 20km walk hehe. Then we're probably gonna go to Vatican, yesterday I told you that we want to se the Sistine chaple today, but it's closed on Sundays. My boyfriend found that at 12AM we could see the pope, he should have a short speech from his window so we thought it could be fun. After that we're gonna go to Villa Borghese, The Spanish Steps and a few other places. I hope you're gonna have an amazing day. Bye!

//

Dobré ráno♥ Právě jsem se vzbudila (doslova, jsem fakt hrozný workoholik) a budeme mít asi takové pomalé ráno, protože jsme oba docela mrtví po včerejší 20 kilometrové procházce hehe. Potom asi půjdeme do Vatikánu, včera jsem vám psala, že chceme do Sixtinské kaple, ale je v neděli zavřená. Přítel našel, že v poledne bychom mohli vidět papeže při krátkém proslovu z okna, tak to půjdeme zkusit. Potom půjdeme na Villu Borghese, Španělské schody a pár dalších míst. Doufám, že si dnes všichni užijete krásný den. Pa!