interiorinspoo

It's been a few months since I wrote a blog post about interior, so I thought it's about time to do it again because we're moving soon! It's crazy, we've been talking about this for years and now it's actually happening. The bad thing is that we still don't have the apartment, but we found a few that we really like so we're gonna look at them during the next and the following week and I hope we're gonna find the right one so that we could move in during the first half of August. I'm soo excited! I already told you what style we're gonna go for – simple, clean, neutral colors (maybe with some golden details).. We don't want to buy a lot of furniture because we're still not sure where we're gonna be next year, so it's gonna be a little bit minimalistic, but deffinitely cozy as well because I want to feel good in there. I can't wait to come home to my love, light up some candles, make a cup of tea in our kitchen.. I'm such a dreamer haha. 


Už je to pár měsíců, co jsem psala článek o interiérové inspiraci, tak jsem si říkala, že je na čase nějaký napsat znovu, protože se už brzo budeme stěhovat! Je to šílené, už roky o tom mluvíme a teď se to skutečně děje. Špatná věc je ta, že pořád nemáme byt, ale našli jsme několik moc hezkých, takže se na ně v průběhu příštího a toho dalšího týdne půjdeme podívat a snad jeden z nich vyjde, abychom se v první půlce srpna mohli stěhovat. Hrozně se těším! Už jsem vám psala, jaký styl bychom si představovali – jednoduchý, čistý, neutrální barvy (možná s nějakými zlatými detaily).. Nechceme kupovat spoustu nábytku, protože zatím nevíme, kde vůbec příští rok budeme, takže to bude trochu minimalistický byt, ale zároveň chci, aby působil útulně, abychom se tam cítili dobře. Už se nemůžu dočkat, až příjdu domů za svojí láskou, zapálím svíčky, udělám si čaj v naší kuchyni.. Jsem takový snílek haha. 

IMG_7637 IMG_7624 IMG_7628 IMG_7622 IMG_7638

Happy Friday! I'm sorry my content has been a bit boring lately – yes, I'm always in a café with a friend haha. This is how it looks like when your boyfriend goes away for a week. I met up with my beautiful friend Niky today and we spent such a lovely afternoon together. I'm so damn grateful for the people I have in my life. I don't have many close friends, I only have a few people that I really love and trust and it's the best. I really appreciate each and every one of them. Every friend of mine is different, but they all of theme complete me somehow and I learn something from each of them. Well that was my little philosophical moment. How was your day, what are your plans for the weekend? HUGS! 


Krásný pátek! Omlouvám se, že můj content je poslední dobou trošku nudný – jo, jsem pořád někde v kavárně s kamarádkou haha. Takhle to vypadá, když váš přítel odjede pryč na celý týden. Dneska jsem se sešla s mojí krásnou kamarádkou Nikolkou a užily jsme si spolu skvělé odpoledne. Jsem neskutečně vděčná za lidi v mém životě. Nemám hodně blízkých přátel, držím si u sebe jen pár lidí, které mám skutečně ráda a kterým věřím, podle mě je to tak nejlepší a o to víc si každého z nich vážím. Každá moje kamarádka je jiná a nějakým způsobem mě doplňuje, od každé se něco učím. To bylo takové moje malé filozofické okénko. Jak jste se dnes měli, co máte v plánu na víkend? PUSU! 

IMG_6450 IMG_6492-3 IMG_6493

Ed Sheeran's concert in Prague, February 2015

Who's the happiest girl on Earth? ME! My amazing boyfriend surprised me with tickets to Ed Sheeran for my name day. If you've been following me for a while, you know that he's our favorite artist and we've been listening his new album nonstop. We went to his concert two years ago when he came to Prague for the first time and it was one of the best nights of my life so I desperately wanted to see him live again. We wanted to go to his concert in April when he was in Munich, but we weren't lucky enough to get the tickets. When we were in Innsbruck, they said in the radio that he's gonna come to Vienna next year and I was like OMG, we have to gooo! So you can imagine how happy I was when he told me. I'm gonna have to wait for it for a whole year, but I'm sure it's gonna be so damn worth it! <3


Kdo je ta nejšťastnější holka na světě? JÁ! Můj úžasný přítel mě k svátku překvapil lístky na Eda Sheerana. Jestli mě sledujete delší dobu, tak vítě, že je to náš oblíbený muzikant a jeho nové album posloucháme skoro pořád. Byli jsme na jeho koncertě před dvěma lety, když poprvé přijel do Prahy, byl to rozhodně jeden z nejlepších večerů v mém životě, takže jsem ho od té doby hrozně chtěla slyšet naživo znovu. Chtěli jsme na něj jet v dubnu do Mnichova, ale nesehnali jsme lístky. Když jsme teď byli v Innsbrucku, v rádiu říkali, že bude příští rok ve Vídni, takže jsem hned šílela, že tam musíme jet! Umíte si teda představit, jakou jsem měla radost, když mi to přítel řekl. Sice si na to musíme rok počkat, ale jsem si naprosto jistá, že to bude stát za to! <3

IMG_7568IMG_7614

Hey loves, hope you're doing well. I've been feeling a bit weird since yesterday, I'm not sick or anything, it's probably just the weather. I went to bed at 8:30 PM last night because I was sooo tired and had a headache. And I feel the same today, it's pouring rain outside and I'm very sensitive to weather changes so I'll probably go to bed even sooner today haha. I just met up with a friend in the afternoon and I still have a lot of things on my to do list, but I guess they will have to wait till tommorrow, I just hope I'm gonna have more energy. xx


Ahoj všichni, doufám, že máte skvělý den. Já se od včerejška cítím tak nějak divně. Nejsem nemocná, asi jsem jen hodně citlivá na změny počasí. Včera jsem šla spát už v půl deváté, protože jsem byla šíleně unavená a bolela mě hlava. A dneska se cítím úplně stejně, venku navíc teď lije jako z konve, takže mám tušení, že dneska půjdu spát ještě dřív haha. Dnes odpoledne jsem se jen sešla s kamarádkou a mám jestě spoustu věcí na to-do listu, ale nejspíš budou muset počkat do zítřka, snad budu mít víc energie. xx

bday

Pic from Bali last year!

It's Teri's birthday today! Finally all of my friends are in their 20's haha. Last year we celebrated her 19th bday at Nalu Bowls in Bali, it's crazy to see how many things have changed in just one year. But one thing stayed the same – we're always there for each other no matter what. Happy birthday sweetheart, I love you! <3


Dneska má Terezka narozeniny! Konečně už všechny moje kamarádky patří mezi dvacátnice haha. Loni jsme její devatenáctiny slavili na Bali v Nalu Bowls, je neskutečné, kolik se toho za jeden jediný rok změnilo. Ale jedna věc zůstala stejná – jsme tu vždycky jedna pro druhou, ať se děje cokoli. Krásné narozeniny, zlato! Mám tě ráda <3