IMG_7079 IMG_7090 IMG_7080 IMG_7094 IMG_7098 IMG_7136 IMG_7154

So I'm gonna tell you what we did today – woke up, had breakfast, went to the beach, had lunch and took a long nap! Then we at least put some clothes on and went for a walk. There are so many people though, it's crazy. We're dreaming about empty beaches in Lombok haha. We're probably gonna go to Venezia tommorrow so I'm super excited, I've never been there but always wanted to! I hope you had a lovely day today. Hugs! 


Takže teď vám povím, co jsme dneska dělali – vstali jsme, dali si snídani, šli na pláž, dali si oběd a pak jsme spali! Potom jsme se teda alespoň oblékli a šli na procházku. Je tu šíleně moc lidí, takže sníme o těch prázdných plážích na Lomboku haha. Zítra nejspíš pojedeme do Benátek, takže se moc těším, nikdy předtím jsem tam nebyla. Doufám, že jste dnes měli krásný den. Pusu!

There’s something I want to tell you. I’ve been thinking about it, whether I should share it on my blog or not, but I feel like it’s kind of my responsibility as an online influencer to be open about these things, because there are so many of you dealing with similar stuff and I want you to know that you’re not alone. Watching videos and reading blog posts from girls that went through this have been very helpful and I want to be this guiding light to you. And I also don’t want to keep secrets from you guys, you’re like my second family and this blog is all about being real. So, let’s jump right into it. A few days ago, I was diagnosed with PCOS.

I’m not gonna lie, the first few days were extremely hard, I went from feeling sorry for my self and crying to being angry and asking why the hell did this happen to me, what did I do wrong to deserve this? But you can’t think like that, it’s pointless. I also had to realize that this is not something new, it’s just that the thing that has been putting me down for the past two years suddenly got a name. Which is a good thing eventually, I finally know the enemy. I actually suscpected I could have PCOS due to my symptoms, but it’s totally different feeling when it’s actually confirmed. Of course I’m “happy” that I finally understand why my body isn’t doing what it’s supposed to do, why I don’t look like the way I want to, why I’ve been feeling like something’s been wrong. 

You know me, I believe that everything happens for a reason. This came to my life to teach me something. Probably being more balanced and relaxed, being more loving towards myself. The official medical statement is that this has no cure. But that’s definitely not good enough for me 🙂 I’m inspired by many women who cured this completely naturally by eating super healthy (I’ve been eating very healthy, but now I cut out everything processed and eating 100% whole food plant based diet), excercising in the right way and by doing meditation and practising self-love. There’s a quote saying that uncurable means curable within. And I want to be the living proof that it’s possible to heal your body through your mind. I’m also gonna continue with the acupuncture and the herbs I’ve been taking because it’s been super helpful and I think that having a professional by my side who’s guiding me through this is very important. 

Thank you for reading this, I love you <3


Je tu něco, co bych vám chtěla říct. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to mám na blogu sdílet, ale připadá mi, že je to tak trochu moje povinnost, abych jako online influencer byla v takových věcech otevřená, protože spousta z vás může procházet něčím podobným a chci vám ukázat, že v tom nejste samy. Mně osobně hodně pomáhá sledovat videa a číst články žen, které si tímhle prošly, proto bych chtěla být tím světélkem naděje zase já pro vás. Taky před vámi nechci mít žádná tajemství, jste jako moje druhá rodina a tenhle blog je především o tom, že jsem k vám upřímná. Tak a teď už k věci. Před pár dny mi diagnostikovali PCOS.

Nebudu vám lhát, prvních pár dní to vážně nebylo snadné. Prvotní pláč a pocit lítosti přešel v hněv a přemýšlení nad tím, proč se to stalo zrovna mně, a co jsem udělala špatně, abych si tohle zasloužila. Tohle myšlení je ale naprosto bezpředmětné. Musela jsem si uvědomit, že tohle není nic nového, jde jen o to, že ta věc, která mi už dva roky otravuje život, najednou dostala nějaké jméno. Což je eventuálně dobře, protože konečně vím, s čím se potýkám. Vlastně jsem díky symptomům měla tušení, že by mohlo jít o PCOS, ale je to úplně jiné, když vám to oficiálně někdo potvrdí. Samozřejmě jsem  zároveň "ráda", že konečně vím, proč moje tělo nefunguje tak, jak by mělo, proč nevypadá tak, jak bych chtěla a proč jsem celou dobu měla pocit, že je něco špatně.

Už mě asi znáte, já věřím, že všechno má nějaký smysl. Tohle mi vstoupilo do života proto, aby mě to něco naučilo. Možná, abych se naučila mít v životě rovnováhu, netlačit všechno do extrémů a být sama k sobě laskavější. Oficiální lékařské stanovisko je, že se to nedá nijak vyléčit, s čímž se já teda samozřejmě spokojit nehodlám 🙂 Inspiruje mě to, že spousta žen se dokázala skutečně uzdravit a to naprosto přírodně, s pomocí zdravého jídla (už dlouho jím hodně zdravě, ale teď jsem vyřadila všechno, co není 100% přírodní), správného cvičení, meditace a soustředěním na sebelásku. Je jeden citát, který říká, že nevyléčitelné znamená léčitelné zevnitř. A já chci být živý důkaz toho, že je možné své tělo uzdravit pomocí naší mysli. Budu také pokračovat v akupunktuře a užívání bylinek, obojí už mi hodně pomohlo a ten pocit, že mám po svém boku profesionála, který mě tímhle vším provází, je pro mě velmi důležité. 

Děkuju, že jste to přečetli až sem. Mám vás ráda <3