IMG_9748 IMG_9751 IMG_9733 IMG_9736

It's this time of a year – rainy days, cozy sweaters & cups of hot coffee or tea. I'm so ready for this! On Wednesday I took Anet to my favorite place in Pilsen and we had some afternoon treats and coffee. It was raining outside and it was just lovely! On the other hand I'm so ready for our trip to Zanzibar! I've never been on a tropical vacation during winter. We still don't have any hotel booked so we have to sit and decide pretty soon, I hope there are still some nice places left. And I also hope I'll be able to shop some nice summer pieces online. Now I'm gonna wash my face mask off and sit by the fireplace with a cup of tea <3


Už je zase tohle období – deštivé dny, huňaté svetry a šálky teplého čaje nebo kávy. Hrozně mě to baví! Ve čtvrtek jsem vzala Anetku do mého oblíbeného místa v Plzni – Great café. Daly jsme si kafe a dortíky, venku pršelo a bylo to úplně boží. Na druhou stranu se už začínám těšit na Zanzibar, nikdy předtím jsem na tropické dovolené během zimy nebyla. Zatím teda pořád nemáme žádné ubytování, takže si co nejdřív budeme muset sednout a něco vybrat, snad bude k dispozici ještě něco hezkého. A snad seženu i nějaké hezké letní oblečení online. Teď už si jdu smýt masku a zbytek večera strávím u krbu s čajem <3

IMG_9770 IMG_9771 IMG_9773 IMG_9776

My new boots from Aldo <3

I bought these pretty boots yesterday! I saw the first one last week and when I went to the store to buy them, I realized that I don't have any comfy everyday boots for fall/winter. So I bought them both, I had a coupon for 25 % off so that was great. Happy Saturday by the way! I slept until 10 AM today, crazy! I finally finished the essay and I sent it 45 minutes before the deadline, so typical haha, but better than never. So I'm having a lazy day today, finally. I'm watching TV and I'm gonna do my nails now. Have a great weekend babes! xx


Včera jsem si koupila tyhle boty! Na ty první jsem se byla podívat už minulý týden, a když jsem si je včera šla koupit, uvědomila jsem si, že nemám žádné podzimní/zimní pohodlné boty na každý den. Takže jsem si koupila ještě jedny, v rámci dní Marianne na ně byla 25 % sleva, takže paráda. Mimochodem krásnou sobotu! Dneska jsem spala až do 10, což je na mě úplně šílené. Konečně jsem včera dopsala seminárku a odeslala jsem jí 45 minut před deadlinem, prostě klasika haha. Takže si dneska užívám zasloužené lenošení, dívám se na televizi a teď si půjdu dělat nehty. Užijte si víkend! xx

IMG_9754 IMG_9760 IMG_9767

Sorry for the late update again, but I had a great time with my best friend today so now I'm using the time when she's in the shower to make this blog post hehe. It was cold & rainy today so we couldn't really walk around the city, but at least we had some coffee and talked for hours. I wish she lived somewhere near! We were talking about how amazing it would be to live in the same city so that our kids could be friends as well haha.. we'll see where we both are gonna live one day. Anyways, we didn't have anything to eat for dinner so we sat in the car and went to buy some sushi. Then we just watched some YT videos and now we're gonna go to bed. Hope you all had an amazing day <3 Good night! x


Omlouvám se za další pozdní příspěvek, ale užívala jsem si skvělý den se svojí nejlepší kamarádkou, tak teď využívám času, kdy je v koupelně, abych přidala něco na blog hehe. Dneska byla docela zima a skoro celý den pršelo, takže jsme nemohly moc chodit po městě, ale alespoň jsme si sedly na kafíčko a hodiny si povídaly. Kéž by bydlela někde tady poblíž! Bavily jsme se o tom, jak by to bylo boží, kdybychom bydlely ve stejném městě a naše děti se mohly taky kamarádit haha.. jsem zvědavá, kde obě nakonec budeme žít. Doma jsme už neměli skoro žádné jídlo, takže jsme večer ještě nasedly do auta a jely si pro sushi. Potom už jsme si jen pustily pár videí na YT a teď půjdeme spát. Doufám, že jste všichni měli krásný den <3 Dobrou noc! x

IMG_9443

Throwback to MBPFW, can't believe it's been just a few days since the fashion week ended, it feels like a month hehe..

// Zpátky k MBPFW, nemůžu uvěřit, že je to jen pár dní, co fashion week skočil, připadá mi to jako měsíc hehe..

IMG_9600 IMG_9572 IMG_9597 IMG_9573 IMG_9599

Last Friday – Slou fashion days! It was a part of Prague FashionWeek, but the real reason why I went there was to hang out with Anet, we had a cup of coffee and talked a lot. She's coming to our place tommorrow (for the first time!) so I can't wait to show her around. 

// Minulý pátek – Slou fashion days! Byla to soušást pražského FashionWeeku, ale pravý důvod, proč jsem tam šla, bylo vidět Anetku. Daly jsme si kafe a konečně si zase pokecaly. Zítra k nám (poprvé!) přijede, tak se moc těším, až jí to tady ukážu.  

IMG_9595 copy IMG_9601 IMG_9602 IMG_9607

After Slou fashion days we went to Karl Lagerfeld x Vans event, but we stayed there for like ten minutes, you know these days when you just don't feel like hanging around people? That was me that day, all I wanted to do was to go home, get into my pyjamas and watch some TV. And that's exactly what I did haha! 

// Po Slou fashion days jsme se ještě zašly podívat na představení kolekce Karl Lagerfeld x Vans, ale zdržely jsme se tam jenom pár minut. Znáte ty dny, kdy prostě nemáte náladu na spoustu lidí? Tak to jsem v ten den byla já, chtěla jsem jen jet rychle domů, skočit do pyžama a sledovat televizi. A to jsem taky přesně udělala haha! 

IMG_9633

Our big photoshooting on Monday. This is how it looked like in the backstage – loooots of coffee! 

// Naše pondělní velké focení. Takhle to vypadalo v zákulisí – spoooousta kafe! 

IMG_9649

On set!

// Na place! 

IMG_9676

Praha <3

A little random post, I know that a lot of you like these. Kiss! x

// Malý random post, vím, že spousta z vá je má nejradši. Pusu! x

IMG_9710 copy IMG_9717 IMG_9730

5 apples, 4 beetroots, 1 whole cucumber, 1 lemon and a little piece of ginger – for two 🙂

Hello babes! God, I have so much stuff to do it's crazy, but I haven't updated my blog yesterday (we had a photoshooting at work all day, I have some backstage photos, would u like to see them?) so at least I took these photos for you today! I was doing some school work in the morning, yes, in September, because who's the world best procrastinator? ME! I have to finish it asap, I really don't want to go through this course again next year just because I was too lazy to write it. It's sooo annoying and boring though. And I also have a lot of work stuff to do because I wasn't on my laptop all day yesterday. Plus I'm a blogger and I update daily. Not fun. But I can do anything so I'm okay haha! Oh and I forgot – this was my little afternoon treat, super yummy. Hope you're having a lovely day babes, and hope you're not stressed out like me. HUGS, xx


Ahoj všichni! Bože, mám tolik věcí na práci, že bych brečela, a protože jsem včera na blog nic nepřidala (měli jsme v práci celý den focení, mám nějaké backstage fotky, chtěli byste je vidět?), takže jsem dneska cvakla alespoň tyhle fotky! Celé ráno jsem se plácala s jednou seminárkou – ano, v září, protože kdo je největší prokrastinátor na světě? JÁ! Musím to co nejdřív dopsat, tenhle předmět bych vážně nechtěla příští rok opakovat jenom proto, že jsem byla líná tu práci napsat. Ale je to tak otravné a nudné.. Navíc mám spoustu práce, protože jsem včera celý den nebyla na počítači. A navíc jsem blogerka a přispívám denně. Fakt sranda. Ale já vždycky zvládnu všechno, co si usmyslím, takže dobrý, haha! Jo a málem bych zapomněla – tohle byla moje výborná odpolední svačinka. Doufám, že máte krásný den a nejste vystresovaná jako já. PUSU, xx