IMG_2331s

Describe the year in three words.
Travel, love, happiness.

Best buy?
Plane tickets to Thailand.

Have you become better in something?
In a lot of things actually. I've grown up SO much as a person. I learned how strong I am and that I can achieve anything I want. I learned that there's no need to please anyone, ever. I learned that being myself and do things in my own way is the most powerful thing I have. 

What was extra bad this year?
The first few months of 2016 were extremely hard for me because I was still healing my body from the hormonal imbalance, I had terrible skin and body problems, I didn't feel good at all, I was depressed. I'm proud of myself that I survived it all and made 2016 the best year of my life so far.

Did you do anything in 2016 that you've never done before?
I climbed up a volcano. Woop woop!

Greatest success at the private level?
We celebrated 6 years together with my love and we're still happy and crazy in love.

IMG_4585s

What was your biggest success at work in 2016?
I started blogging again!! <3

Who did you miss?
My mum and my cat (when I was in Bali, when I'm at school.. I wish we could be together more often.)

What was extra good?
I healed myself. I traveled a lot. I found myself.

What do you wish you'd done more of?
I honestly don't know, maybe that I should read more books.

What will you do differently next year?
I will focus on my goals even more. I'm gonna work on my mindset and self-confidence. 

What are your absolute sickest memories in 2016?
My amazing summer. It was so much fun, even though it was tough sometimes. I'm gonna remember this summer for the rest of my life, that's for sure.

Do you think 2017 will be as good?
If 2017 will be as good as 2016, I would be more than satisfied!

Where did you travel in 2016?
Hungary – Budapest, Thailand – Chiang Mai, Bangkok, Indonesia – Bali, Gili islands, Lombok, Malaysia – Kuala Lumpur.

What did you spend the most money on?
Plane tickets and food haha.

Were you happier or sadder compared to the previous year?
HAPPIER!

Most proud of?
Myself.

What are your major plans for 2017?
Travel and make all my dreams come true! 

// 

Popiš svůj rok třemi slovy.
Cestování, láska, štěstí.

Nejlepší koupě?
Letenky do Thajska.

Zlepšila ses v něčem?
V mnoha věcech. Letos jsem hrozně vyrosta jako osobnost. Zjistila jsem, jak silná doopravdy jsem, a že můžu dosáhnout všeho, co chci. Naučila jsem se, že se nikdy nemusím snažit každému zavděčit. Naučila jsem se, že být sama sebou a dělat věci po svém je ta nejsilnější zbraň, kterou mám.

Co bylo extra špatné v tomto roce?
První polovina roku 2016 pro mě byla neskutečně obtížná, léčila jsem se z těžké hormonální nerovnováhy, měla jsem šílené problémy s pletí a se zdravím celkově, vůbec jsem se necítila dobře, měla jsem deprese. Jsem na sebe pyšná, že se mi konečně podařilo to všechno překonat a nakonec jsem prožila zatím asi nejlepší rok svého života. 

Udělala jsi v roce 2016 něco, co jsi  nikdy předtím nedělala?
Vylezla jsem na vrchol sopky. Woop woop!

waters

Největší úspěch v osobním životě?
S přítelem jsme oslavili šesté výročí a jsme pořád šťastní a šíleně zamilovaní.

Největší úspěch v pracovním životě?
Vrátila jsem se k blogování!! <3

Kdo ti chyběl?
Mamka a moje kočka (když jsem byla na Bali, když jsem teď ve škole.. kéž bych mohla být doma častěji).

Co bylo úplně nejlepší?
Uzdravila jsem se. Cestovala jsem. Našla jsem se.

Je něco, čemu jsi se chtěla věnovat víc?
Upřímně nevím, možná přečíst víc knížek.

Co uděláš příští rok jinak?
Ještě víc se zaměřím na své cíle, budu pracovat na svém myšlení a sebevědomí.

Jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na rok 2016?
Moje celé léto. Bylo to naprosto úžasné, i když občas dost náročné. Jsem si jistá, že na letošní léto budu vzpomínat až do konce života.

Myslíš, že rok 2017 bude stejně dobrý?
Pokud bude tak hezký, jako rok 2016, budu víc než spokojená!

IMG_1455

Jaké země jsi letos navštívila?
Maďarsko – Budapešť, Thajsko – Chiang Mai, Bangkok, Indonésie – Bali, Gili islands, Lombok, Malajsie – Kuala Lumpur.

Za co jsi utratila nejvíc peněz?
Za letenky a jídlo haha. 

V porovnání s předchozím rokem, byla jsi šťastnější nebo smutnější?
ŠŤASTNĚJŠÍ!

Na co jsi nejvíc pyšná?
Na sebe.

Jaké jsou tvoje největší plány na rok 2017?
Cestovat a splnit si svoje sny.

img_0959-kopie img_0953-kopie img_0955-kopie img_0966-kopie img_0960-kopie

Sunny winter day is one of the most beautiful things in the world! I was so excited to be outside today, it looks so magical when the sunlight hits the snow and everything sparkles, just like a winter wonderland. And of course, the feeling when you get home and have a cup of tea.. it's precious <3 I've always thought that I want to live in a warm country and have a house at the beach. This year I realized that having the four seasons is an amazing thing. It's so funny how people change their mindsets with new experiences, especially stubborn people like me. Anyways, I hope you all had a great day today! I'm gonna spend the rest of my evening by the fireplace. Kiss! 

//

Slunečné zimní dny jsou jednou z nejkrásnějších věcí na světě! Byla jsem štěstím bez sebe, když jsem dneska byla venku, vypadá to tak kouzelně, když se sluneční paprsky odráží od sněhu a všechno se třpytí, úplně jako v nějakém sněhovém království. A samozřejmě ten pocit, když příjdete domů a dáte si teplý čaj.. k nezaplacení <3 Vždycky jsem si myslela, že chci žít někde v teple a mít dům na pláži. Až letos jsem si uvědomila, že zažívat všechna roční období je skvělá věc. Je zábavné sledovat, jak s novými zkušenostmi lidé mění své názory. Obzvlášť takoví paličáci, jako jsem já. Jinak doufám, že jste dnes všichni měli krásný den. Já strávím zbytek večera u krbu. Pusu! 

img_0874-kopie furcoat2-kopieimg_0889-kopie img_0886-kopie furcoat-kopie img_0882-kopie

I'm wearing faux fur jacket and jeans from Zara, sweater from H&M, bag and sunnies from Pimark and Adidas shoes.

img_0884bw-kopie img_0891bw-kopie

Yesterday's outfit! More photos coming up later <3

Good morning! Can you believe it's the end of December already? It feels so unreal that we're gonna celebrate New Year's Eve tommorrow. We have to buy some food for the party today, I think the shops are gonna be super crowdy. Ugh! Beside that I'm gonna workout and do some work. I also want to finish a blog post that I'm gonna share tommorrow, it's some kind of a tag that I found so I hope you'll like it. What are you guys doing today? 

//

Dobré ráno! Chápete, že už je konec prosince? Připadá mi úplně neuvěřitelné, že zítra budeme slavit Nový rok. Dnes musíme nakoupit nějaké jídlo na zítřejší večírek, všude asi bude spousta lidí. Achjo. Jinak mám v plánu cvičení a trochu práce. Taky chci dokončit článek, který chci přidat zítra, je to takový tag, který jsem našla, snad se vám bude líbit. Co dnes děláte vy? 

img_0866-kopie img_0914-kopie img_0900-kopiejuice-kopieimg_0925-kopie

Soo that was my day. After a killer abs workout in the morning, we were craving some indian food so we went to the restaurant for lunch. After that my boyfriend helped me with outfit photos, I'll post them tommorrow. We went for a short walk to enjoy the weather, it was cold, but it's so nice to see some sunshine again. Then we went to New Yorker (that's the only "normal" store we have here haha) because I had to find something for New Year's Eve. I bought a really nice dress, but not the one I'm wearing in the photo. We sopped by a juice bar to grab a smoothie and raw cakes before we went back home. Now we finished the series and I have to say that it was really good. If you like crime drama with like a little bit of creepy vibes (I don't, but I still liked it!), I highly recommend it to you guys. I think I'm gonna start editing the photos now. I really like to work at night. Goodnight <3

//

Tak takhle vypadal můj den. Po ranním zabijáckém cvičení jsme dostali chuť na indické jídlo, takže jsme si zašli na oběd do restaurace. Potom mi přítel pomohl nafotit outfit, který vám ukážu zítra. Trochu jsme se prošli, abychom si užili počasí, sice byla zima, ale je krásné po dlouhé době zase vidět trochu sluníčka. Potom jsme jeli do New Yorkeru (což je jediný "normální" obchod, který tu máme haha), protože jsem potřebovala najít něco na Silvestra. Koupila jsem si moc hezké šaty, ale ne ty, které jsou na fotce. Při cestě domů jsme se stavili pro smoothie a raw dortíky. Teď jsme dokoukali seriál a musím říct, že se mi to fakt líbilo. Pokud máte rádi kriminální drama s trochou podivných vibrací (já ne, ale i tak se mi to líbilo!), určitě se na něj podívejte. Teď už asi půjdu upravovat dnešní fotky. Takhle večer se mi vždycky pracuje nejlíp. Dobrou <3