img_0785-kopieimg_0790-kopie svatacoffee-kopie img_0796-kopie

We just got home from our short walk, now it's almost a snow storm outside. We had a gingerbread latté with soy milk and then we went to the church to watch the Christmas tree and the nativity scenes to get the last Christmas vibes in. Now we're probably gonna watch a movie and chill for the rest of the day. These few days have been sooo lazy, but I feel like it's natural to slow down during winter. Oh and if you guys could give me some feedback on my previous post about the vlogging thing, I would really appreciate it <3

//

Právě jsme se vrátili z naší krátké procházky a venku už je skoro sněhová vánice. Dali jsme si perníkové latté se sójovým mlékem a šli jsme se podívat do kostela na vánoční stromeček a betlémy, abychom si užili poslední zbytky vánoční atmosféry. Teď si asi pustíme nějaký film a budeme zbytek dne jen odpočívat. Těch pár posledních dní jsme byli taaak líní, ale přijde mi přirozené celkově trochu zpomalit během zimy. Jo a jestli byste mi mohli dát nějaký feedback k minulému postu ohledně té věci s vlogováním, moc bych to ocenila <3 

IMG_4990

Good morning! I woke up like three hours ago, did a short workout, washed the coconut oil from my hair and made a yummy breakfast for me and my boyfriend. The weather sucks and it's so damn windy today so we have no idea what we're gonna do. I don't want to stay at home all day, but it's hard to come up with some fun activities on a day like this. Maybe we're just gonna grab a coffee or a smoothie somewhere and watch movies for the rest of the day. What are you guys doing today? 

I also wanted to tell you about the idea that I got yesterday. I want to make more videos for you and I personally love watching these random vlog mashups from a few days, these videos are a bit longer and I always watch them when I workout. I don't want to do weekly vlogs, because first, I don't do too many exciting stuff that are worth vlogging every single week, and second, it's not so easy to produce a nice video every week, it takes a lot of time and I'd rather  put this time to my blog. So what's the point – I thought I could vlog throughout the whole month, I would be filming the interesting things and then make a longer video every single month. What do you guys think, would you like it? 

//

Dobré ráno! Vstala jsem asi před třemi hodinami, zacvičila jsem si, smyla jsem si z vlasů kokosový olej a udělala výbornou snídani pro mě a přítele. Počasí je dneska dost na nic a šíleně fouká vítr, takže vůbec nevíme, co budeme dělat. Nechci být celý den zalezlá doma, ale v tomhle počasí je docela těžké vymyslet něco zábavného. Možná si jen zajdeme někam na kafe nebo na smoothie a zbytek dne budeme koukat na filmy. Co dnes děláte vy?

Taky jsem vám chtěla říct o nápadu, který jsem včera dostala. Chtěla bych pro vás začít dělat víc videí a já osobně mám teď hrozně ráda random vlogy složené z několika různých dní, tahle videa jsou trochu delší a pouštím si je při cvičení. Nechci dělat týdenní vlogy, protože zaprvé, nedělám každý týden tolik zajímavých věcí, které by stály za natáčení, a zadruhé, videa zabírají hodně času, který chci radši vkládat do blogu. Takže o co mi jde – myslela jsem, že bych mohla vlogovat během celého měsíce, natáčela bych ty zajímavější věci a udělala z toho jedno delší video každý měsíc. Co na to říkáte, líbilo by se vám to?