Včerejší procházka s Kačkou a Žofi <3 Barevné stromy a chai latté v ruce, víc podzimní už to být nemůže, haha. Bylo fajn po pár upršených dnech zase vyrazit ven s kočárkem. A podle předpovědi to vypadá, že si ještě pár hezkých dní užijeme. Ráda bych vám toho napsala víc, ale moje malá šéfka už protestuje 😀 Užijte si krásný čtvrtek! x


Yesterday’s walk with Kačka & Žofi <3 Colorful trees and chai latté in my hand, it couldn’t be more autumnal than that, haha. It was nice to walk with the stroller again after a few rainy days. And according to the weather forecast, it looks like we’re gonna enjoy a few more sunny days. I’d like to write more, but the little boss of mine won’t let me 😀 Have a lovely Thursday! x