IMG_5500 IMG_5530

Bakalářka odevzdaná! Hodiny práce a spousta nervů, ale je to za náma. Teď už si to jenom obhájit. A udělat státnice, haha. Ale jsem šťastná, že alespoň něco už si můžu odškrtnout, je to skvělej pocit. <3


Bachelor thesis – done! Hours of hard work, lots of stress, but it's finally over. Now we just have to pass the final exams, haha. But I'm happy that I can finally check this huge thing off, it feels good <3