Uf, 3 dny prázdno na blogu, to už se mi dlouho nestalo. Děkuju, že se mnou teď máte trpělivost <3 Včera večer jsem dopsala bakalářku a odeslala  ji vedoucí na poslední kontrolu, takže zároveň to ze mě trochu spadlo a dneska jsem si za odměnu užila super den s Terkou, ale jak se blíží odevzdání, začínám být nervózní. Ještě musím v textu udělat pár změn, vygenerovat obsah, nejpozději ve středu to dát do tisku, v pátek odevzdat a pak už se jen modlit, haha. Ale dost o bakalářce a zpátky k dnešku! Terka za mnou po dlouhé době přijela do Plzně a užily jsme si společné odpoledne. Nachodily jsme 8 kilometrů kolem centra, daly si ledový kafe a dokonce jsme vyšlapaly na věž katedrály. Teď už bych měla jít začít stříhat vlog z minulého týdne a pak se zkusím nějak zrelaxovat, dám si vanu, pustím si meditaci a prostě ten stres porazím! 😀 Užijte si zbytek večera, pusu!


Wow, no updates for three days, that haven't happened for a long time. Thank you for being so patient with me these days <3 I finished my bachelor thesis yesterday and sent it to my supervisor for the last check, so I feel a bit relieved and I enjoyed a lovely day with Teri today, but as the deadline is getting closer, I feel the pressure. I have to do some more changes in the text, do the table of content, print it on Wednesday at the latest, hand in on Friday and then I'm gonna just pray that it'll be fine, haha. But enough about the thesis and let's get back to my Sunday! Teri came to Pilsen for a visit, she haven't been here for a while so we enjoyed a lovely afternoon together. We walked 8 kilometers around the city centre, had some iced coffee and we even climbed up to the cathedral tower. Now I should start editing last week's vlog and then I'm just gonna relax, take a bath, do a meditation and I'm gonna beat this stress! 😀 Enjoy the rest of the evening, hugs!