IMG_7008 IMG_7016 IMG_7029 IMG_7028IMG_7030

A few random photos from my day!

Hello from Italy! We spend the day in Innsbruck, went to the mountains in the morning which was absolutely epic, then we had a super yummy lunch at Dwerk. After that we were just walking around the city centre, had a cup of coffee and had a delicious dinner at Olive, I was too hungry to take photos of the food, but you can find it in my insta stories hehe. Right after dinner we jumped in the car and went to Italy. We're staying in a beautiful place next to Bruneck in the north of Italy. Talk to you tommorrow babes, good night <3


Zdravíme z Itálie! Celý dnešní den jsme strávili v Innsbrucku, ráno jsme jeli do hor, což bylo úplně úžasné, a potom jsme si dali skvělý oběd v restauraci Dwerk. Pak jsme jen chodili po centru, dali si na kafe a nakonec jsme si zašli na večeři do Olive, ale bohužel jsem měla takový hlad, že jsem vám tam nestihla nic vyfotit, můžete ale mrknout na moje insta stories hehe. Hned po večeři jsme nasedli do auta a vyrazili do Itálie. Bydlíme v krásném hotelu blízko Brunecku na severu Itálie. Ozvu se vám zase zítra, dobrou noc <3

300_9997

I love you <3

Seven years together. I can't even explain how awesome these years have been. Having someone who makes you laugh every day, even when you don't feel like laughing. Someone who takes care of you when you're sick. Someone who brings you flowers every month. Someone who hugs you, kisses you on your forhead and tells you that everything's gonna be okay.   Someone who shares the same passions and dreams. Someone, who you can talk to or be silent with. I'm so thankful for every single day with you. Happy anniversary my love <3 


Dnes máme sedmé výročí. Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak úžasné tyhle všechny roky byly. Mít někoho, kdo vás každý den rozesměje, i když vám zrovna není do smíchu. Někoho, kdo o vás pečuje, když jste nemocní. Někoho, kdo vám každý měsíc  nosí květiny. Někoho, kdo vás obejme, políbí na čelo a řekne, že všechno bude v pořádku. Někoho, kdo s vámi sdílí vaše sny. Někoho, s kým si můžete povídat, ale i mlčet. Jsem neskutečně vděčná za každý den strávený s tebou. Krásné výročí, lásko <3