IMG_3421

I was a good girl and I had a proper sick day today and I have to say that I'm feeling much better now! I was really bored though so fter breakfast I did my manicure, I chose the same nail polish because I just can't get enough of it, it's such a pretty color. 

// Byla jsem poslušná a měla jsem klidný nemocný den, jak jsem slíbila. Musím říct, že se cítím o dost líp! Dost jsem se ale nudila, takže jsem si po snídani udělala manikúru, zvolila jsem stejný lak jako minule, nemůžu se té nádherné barvy nabažit.

IMG_3423

This is what I had for lunch today, some quinoa, broccoli, smoked tofu and avocado. Full of healthy protein, fats and fiber. 

// Tohle byl můj dnešní oběd, quinoa, brokolice, uzené tofu a avokádo. Spousta zdravých bílkovin, tuků a vlákniny.

IMG_3426

I also started reading a new book, it's some kind of a love story by Nicholas Sparks. 

// Začala jsem číst novou knížku, nějaký román od Nicholase Sparkse.

IMG_3430

My beautiful rose <3 

// Moje krásná růžička <3
 

Now I'm watching my boyfriend's hockey game online, they have to win today so wish them luck guys! Hope you had a lovely Friday. x

// Teď se dívám online na přítelův hokejový zápas, dneska musí vyhrát, tak jim držte palce! Doufám, že jste měli krásný pátek. x

IMG_3370 IMG_3373 IMG_3372

Hello babes! So we didn't make it to the amusement park again, I desperately want to go but something keeps coming every single week. But it's probably a good thing because I still feel terrible, I'm still having a fever and sore throat and all these pretty things. I'm trying to fool myself that I'm okay and I'm "living my normal life", but that's probably why I'm not getting better so I swear that tommorrow I'm gonna stay in bed all day. Anyways, today I had breakfast with Teri at Coffee Room here in Prague, we both had a green smoothie bowl. Such a lovely start of a day. Now I'm gonna pack my stuff and I'm gonna go home. I love having my mum around when I'm sick, I'm such a baby haha. 

//

Ahoj! Tak Matějská pouť nám zase nevyšla, někdo nás tam asi nechce, protože každý týden nám do toho něco vleze. Nejspíš je to ale dobře, protože se pořád cítím hrozně, pořád mám teplotu, rýmu a další úžasné věci. Snažím se trochu oklamat svoje tělo a funguju úplně jako vždycky, což je nejspíš ten důvod, proč mi ještě není líp, takže přísahám, že ztra budu celý den ležet v posteli. Dneska jsem byla s Terkou na snídani v Coffee Room, obě jsme si daly green smoothie bowl. Perfektní začátek dne. Teď už si jdu sbalit věci a pojedu domů. Když jsem nemocná, je prostě nejlepší být doma u maminky. Jsem hrozné miminko, haha. 

IMG_3349 IMG_3354 IMG_3350 IMG_3368

I hate being sick when the weather looks like this! It's awesome. I don't feel good at all, but my boyfriend came to visit so I really wanted to go outside and eat some ice cream. I had mango and passion fruit and it was delicious. I'm having a pretty tough test tommorrow so I'm gonna study for the rest of the evening. This procrastination will destroy me haha. I hope you're having a lovely day babes. Hugs!

//

Nesnáším být nemocná, když je venku tak nádherně! Zatím mi není ani o trochu líp, ale přijel za mnou přítel a vážně jsem chtěla jít alespoň na chvilku ven a dát si zmrzlinu. Měla jsem mango a passion fruit a bylo to výborné. Zítra píšu docela těžký test, takže se zbytek večera budu učit. Tahle prokrastinace mě fakt jednou zničí haha. Doufám, že máte všichni krásný den. Pusu!

IMG_3339 IMG_3346

So I'm officially sick 🙁 It feels so weird because I haven't been sick for literally three years and it really pisses me off because I had plans for today and I have to cancel them. Me and Teri wanted to go for a piloxing barre workout and then we wanted to see the new Beauty and the Beast, I'm gonna wait till the afternoon and if I feel good, maybe we will go to watch the movie at least. I'm healing myself with ginger, honey and lemon so I really hope I'm gonna be okay as soon as possible, the weather is gonna be absolutely amazing this week so I really don't want to miss it. How are you guys today? I really hope you're not sick too! x

//

Tak jsem oficiálně nemocná 🙁 Je to hrozně zvláštní pocit, protože jsem nebyla nemocná tak tři roky a štve mě to, protože jsem měla na dnešek plány a musím je zrušit. S Teri jsme chtěly jít na piloxing barre workout a potom do kina na Beauty and the Beast. Uvidím, jak mi bude odpoledne, možná bychom mohly jít alespoň do toho kina. Snažím se léčit zázvorem, medem a citrónem a snad mi bude dobře co nejdřív, počasí má být tenhle týden úplně úžasné, tak to nechci propásnout. Jak se dnes máte vy? Doufám, že nejste taky nemocní! x

IMG_3306 (kopie) brezniceootd2 (kopie) IMG_3291 (kopie) brezniceootd (kopie) IMG_3293 (kopie)

top from H&M / jeans from Zara / blazer from New Yorker / shoes from Aldo / bag from Mango

So this was my outfit yesterday and today I woke up with a sore throat. I really should wear more layers but I'm too tired of it already hehe.  I'm gonna stay at home and drink a lot of hot lemon water today. I have to do so much stuff today that it's not even funny. I have a great week ahead of me, I'm gonna go to an amusement park with my friends on Thursday so I really hope I won't get sick. And now I realised that it's the last week before my birthday. Last week of being 20 years old. It's still good I think! 😀 Have a lovely Sunday babes! x

//

Tohle byl můj včerejší outfit a dneska jsem se probudila s bolestí v krku. Vážně bych se měla oblékat tepleji, ale už mě to prostě nebaví hehe. Dneska zůstanu celý den doma a budu se léčit teplou vodou s citrónem. Navíc mám tolik práce, že to není ani vtipné. Mám před sebou skvělý týden, ve čtvrtek jseme s holkama na Matějskou, takže vážně doufám, že nebudu nemocná. A teď mi došlo, že je to poslední týden před mými narozeninami. Poslední týden, kdy mi je 20. No, ještě to není tak zlé! 😀 Užijte si krásnou neděli! x