IMG_1847 (kopie) IMG_1858 (kopie) IMG_1874 (kopie) IMG_1853 (kopie)

Started our day in the Vatican Museums. We were standing in a queue outside for about 45 minutes and when we finally got inside and went to the ticket office, a lady run to us and said: Do you need a ticket? Take this one, we mistakenly bought one more, take it, take it.. It was so quick so we were just like: What? Really? Thank you so much! I mean.. these kind of people <3 We spent almost two hours inside, to be honest we're not the biggest fans of the art and we just wanted to see the Sistine Chaple, but the place is so big that you just have to spend some time there.
// Dnešní den jsme začali ve Vatikánských muzeích. Stáli jsme venku ve frontě asi 45 minut, a když jsme se konečně dostali dovnitř a šli jsme k pokladnám, přiběhla k nám nějaká paní se slovy: Potřebujete lístek? Vemte si tenhle, omylem jsme koupili jeden navíc, vemte si ho, vemte si ho.. Bylo to celé hrozně rychlé, takže jsme se zmohli jen na: Co? Vážně? Moc děkujeme! Prostě.. takoví lidé <3 Strávili jsme uvnitř skoro dvě hodiny, upřímně nejsme největší milovníci umění, chtěli jsme hlavně vidět Sixtinskou kapli, ale je to tam tak obrovské, že tam prostě nějaký čas strávíte, i když to nemáte v plánu. 

IMG_1883 (kopie)

Lunch time! I haven't had pizza and coke for like.. two years? It was really good, but I can't wait to get back to my eating habits and excercising. Of course we enjoyed it to the fullest, but we've been eating so much junk food during these three days, plus we haven't been drinking water at all and my body is not used to it so my skin looks terrible and I just feel "dirty". I love food and I love to have these occasional treats, but thank god we're going home today haha, I couldn't do this to my body longer than this.
// Oběd! Pizzu a colu jsem neměla tak.. dva roky? Bylo to moc dobré, ale nemůžu se dočkat, až se vrátím ke svým stravovacím návykům a cvičení. Samozřejmě jsme si to užili naplno, ale jedli jsme během těhle tří dní vážně hrozně nezdravě, navíc jsme vůbec nepili a moje tělo na to není absolutně zvyklé, takže mám teď hroznou pleť a cítím se tak nějak "špinavě". Miluju jídlo a miluju si takhle občas zahřešit, ale díky bohu, že už zítra jedeme domů haha, nemohla bych tohle svému tělu dělat ani o den déle.

IMG_1894 (kopie)

After lunch we went to The Colosseum and Forum Romanum. I mean how freaking cool is this?! I can't believe it, the history of Rome is so fascinating and honestly I can't believe I saw this firsthand.
// Po obědě jsme šli na Forum Romanum a do Kolosea. Je to tam vážně úplně neuvěřitelné. Historie Říma je prostě fascinující a nemůžu uvěřit, že jsem tohle viděla na vlastní oči. 

IMG_1907 (kopie) IMG_1910 (kopie)

We finished this trip with some ice-cream of course! Now we're gonna get some sleep and we're flying back home tommorrow morning. We had the best time in Rome, I'm so happy we had the chance to visit this beautiful city, it was such an experience and I hope we're gonna get back one day <3 We usually don't visit the same places multiple times, but Rome impressed us. 
// Náš výlet jsme samozřejmě zakončili zmrzlinou! Teď se půjdeme trochu vyspat a zítra ráno letíme domů. Moc jsme si to v Římě užili a jsem vážně šťastná, že jsme měli možnost se podívat do tak nádherného města, byl to úžasný zážitek a doufám, že se sem jednou vrátíme <3 Většinou nejezdíme několikrát na stejná místa, ale Řím na nás vážně zapůsobil. 

2 comments

Reply

Krásne fotky. Museli ste si to užiť. 🙂

Je neuveriteľné, že už žijem v Taliansku skoro päť rokov a ešte som sa do Ríma nikdy nepozrela. Treba to čo najskôr napraviť. 

 

Reply

Tyjo, tak to fakt musíš, je to tam překrásné! 🙂 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.