IMG_4537
– I hate driving a car. I think it's stressfull and I'm always happy when I don't have to drive. I don't even want to buy a car but I guess I'll have to at some point.
– I ALWAYS get dirty when I eat or drink. I'm not a classy lady haha.
– My favorite food is avocado sushi. I could eat it all day every day.
– I love spirituality, the power of universe, magical things etc. I love deep talks with likeminded people.
– I have a few tattoos planned and I'm gonna get some of them soon. I think it's beautiful to have something meaningful on my skin for the rest of my life. But I prefer small tattoos that nobody has to notice.
 
//
 
– Nenávidím řízení auta. Je to pro mě hrozně stresující a vždycky jsem ráda, když řídit nemusím. Ani si nechci kupovat auto, i když nejspíš někdy budu muset.  
– Vždycky se zašpiním když jím nebo piju. Nejsem moc elegantní dáma haha. 
– Moje nejoblíbenější jídlo je avokádové sushi. Mohla bych to jíst celý den, každý den. 
– Zajímám se o duchovno, sílu vesmíru, kouzelné věci. Miluji hluboké konverzace se stejně smýšlejícími lidmi. 
– Mám naplánováno několik tetování a pár z nich si chci už brzy nechat udělat. Líbí se mi ta myšlenka, že budu mít do konce života na kůži něco, co má pro mě nějaký význam. Preferuji ale malá tetování, kterých si ostatní ani nemusí všimnout.
IMG_4734IMG_4720
IMG_4710lunchlombok-1IMG_4723
Today I'm having one of these days when all I want to do is eating and lying in bed. We were at the beach in the morning, then we went to a café close by for lunch, I had a quinoa bowl with some veggies, chickpeas and avocado, I actually think this was the best lunch I've had during this trip. Then we had a chocolate smoothie bowl and  now I'm just chillin' with my computer, going through some photos, working on the new website (stay tuned!<3) and so on. It feels good to have a day like this since we are traveling so much every day. Yesterday we went to the east of Lombok, it took us two hours to get there and two hours back which is crazy but we saw the most epic view and visited a pink beach (which actually wasn't pink at all), I'm gonna show you some photos later. Have a great day babes, hugs!
 
//
 
Dnes mám jeden z těch dnů, kdy chci jen jíst a válet se v posteli. Ráno jsme byli na pláži, potom jsme šli na oběd do jedné hezké kavárny poblíž, dala jsem si quinou se zeleninou, cizrnou a avokádem a bylo to asi to nejlepší, co jsem za celou tu dobu tady jedla. Potom jsme si ještě zašli na čokoládovou smoothie bowl a teď ležím s notebookem, procházím fotky, pracuji na nových stránkách (těšte se!<3) a tak dál. Je hrozně fajn mít takový odpočinkový den po tom každodenním cestování. Včera jsme jeli do východní části Lomboku, cesta tam a zpátky trvala asi čtyři hodiny, což bylo docela šílené, ale za to jsme měli překrásný výhled na oceán a navštívili jsme pink beach (která nakonec vůbec růžová nebyla), později vám ukážu nějaké fotky. Užijte si krásný den, pusu!
IMG_2876sMarketaFrankLomboksIMG_2878s
Hey babes! We're in Kuta now and we found a perfect and super cheap accomodation with the fastest wifi in Indonesia. We're gonna spend six nights here. I'm really excited about exploring Lombok, we have some trips planned so ofc I'll show you everything. By the way thank you for your comments yesterday, you have no idea what it means to me, I'm always so happy when I can interact with you guys!
 
Here you have some random pictures from the beach, I loved the light under the palm trees so my boyfriend took the camera and made a few photos. Bikini, salty hair, no make up, sand everywhere. I feel like the girl from The Blue Lagoon haha. Now I'm gonna take a quick shower (we probably don't have hot water here so it's gonna be really quick:D) and then we're gonna watch a movie. Bye!
 
//
 
Ahoj! Právě jsme v Kutě a našli jsme krásné, super levné bydlení s nejrychlejší wifi v Indonésii. Strávíme tady šest nocí. Hrozně se těším, že trochu procestujeme Lombok, už máme naplánované nějaké výlety, takže vám samozřejmě všechno ukážu. Mimochodem děkuji za vaše včerejší komentáře, moc to pro mě znamená, jsem vždycky hrozně ráda, když s vámi takhle můžu komunikovat. 
 
Přidávám pár obyčejných plážových fotek. připadalo mi, že pod palmami by mohlo být dobbré světlo, takže přítel vzal foťák a udělal pár snímků. V plavkách, sůl ve vlasech, bez make upu, písek všude. Připadám si jako ta herečka z Modré laguny haha. Teď se jdu rychle osprchovat (opravdu rychle, nejspíš tady zase nebude teplá voda:D) a potom si pustíme nějaký film. Pa!
 
IMG_4533sGili2sIMG_4505sIMG_4576sIMG_4585s
So I thought I could give you some photos from the beach since you haven't seen them in a while. Haha no, I know it must be boring already but this is how my life looks like now. And I won't be posting pictures like this for the rest of the year and we have only one and a half weeks left here so I think it's allright! Today we went to Gili Nanngu, it's one of many small islands here in Lombok. We snorkeled a bit and enjoyed some time at the beautiful beach. Now I'm sitting in my new office – or no, I'm sitting in our car in the dark in the middle of nowhere about 15km far from where we live and I'm a bit nervous about it so I'm writing this super quickly. My boyfriend drove me here because it's better internet connection here. Tomorrow we're going to a different city and hopefully we'll find an accommodation with wifi. I hope you're having an amazing day <3
 
//
 
Tak mě napadlo, že bych vám mohla ukázat nějaké fotky z pláže, protože tu dlouho žádné nebyly. Haha ne, já vím, že už to musí být nuda, ale takhle teď prostě vypadá můj život. Do konce roku navíc nebudu přidávat žádné plážové fotky a už nám zbývá jen poslední týden a půl, než pojedeme domů, takže myslím, že je to ještě fajn. Dnes jsme byli na Gili Nanngu, je to jeden z mnoha maličkých ostrovů tady na Lomboku. Trochu jsme šnorchlovali a užili si odpoledne na překrásné pláži. Teď sedím v mé nové kanceláři – nebo spíš ne, sedím v autě ve tmě uprostřed ničeho asi 15 kilometrů od našeho ubytování a jsem z toho trochu nervózní, takže píšu tenhle článek vážně rychle. Přítel mě sem odvezl, protože je tu lepší internet. Zítra jedeme do jiného města a snad seženeme ubytování s wifi. Doufám, že se máte moc krásně! <3 
 
IMG_2781sIMG_2751lombok
Hello from Lombok! It took me forever to upload these photos, we don't have wifi here so I have to work with my slow mobile internet. Lombok has been amazing so far, we're in the south and people here are really friendly. We found a beautiful empty beach today and if you follow me on instagram (my insta story), you probably know I'm absolutely addicted to picking up shells. I have so many shells already, I have no idea how I'm gonna make it at the airport but I just can't help myself. I feel like a happy little girl every time I find a pretty shell. I just had dinner and we're gonna continue watching Saving private Ryan, we started watching it yesterday but we were too tired to watch the rest. I'm not sure when I'm gonna update again because of the internet, let's hope for the best. And how are you? Some news? Tell me! Goodnight <3
 
//
 
Zdravím z Lomboku! Nahrání fotek mi dnes trvalo asi tisíc let, nemáme tu wifi, takže musím pracovat přes nejpomalejší mobilní internet. Lombok je zatím úžasný, teď jsme na jihu a lidé tady jsou neuvěřitelně milí. Dnes jsme našli krásnou opuštěnou pláž a pokud mě sledujete na instagramu (insta story), asi už víte, že jsem závislá na sbírání mušlí. Už jich mám hrozně moc, netuším, jak to udělám na letišti, ale prostě si nemůžu pomoct. Pokaždé, když najdu nějakou pěknou, mám radost jako malá holčička. Teď jsme se navečeřeli a jdeme se dívat na Zachraňte vojína Ryana, polovinu jsme viděli včera, ale byli jsme moc unavení na to, abychom to dokoukali. Nevím, kdy se ozvu znovu, vzhledem k tomu internetu, ale budu doufat v to nejlepší. Jak se máte vy? Nějaké novinky? Dobrou noc <3