IMG_4537
– I hate driving a car. I think it's stressfull and I'm always happy when I don't have to drive. I don't even want to buy a car but I guess I'll have to at some point.
– I ALWAYS get dirty when I eat or drink. I'm not a classy lady haha.
– My favorite food is avocado sushi. I could eat it all day every day.
– I love spirituality, the power of universe, magical things etc. I love deep talks with likeminded people.
– I have a few tattoos planned and I'm gonna get some of them soon. I think it's beautiful to have something meaningful on my skin for the rest of my life. But I prefer small tattoos that nobody has to notice.
 
//
 
– Nenávidím řízení auta. Je to pro mě hrozně stresující a vždycky jsem ráda, když řídit nemusím. Ani si nechci kupovat auto, i když nejspíš někdy budu muset.  
– Vždycky se zašpiním když jím nebo piju. Nejsem moc elegantní dáma haha. 
– Moje nejoblíbenější jídlo je avokádové sushi. Mohla bych to jíst celý den, každý den. 
– Zajímám se o duchovno, sílu vesmíru, kouzelné věci. Miluji hluboké konverzace se stejně smýšlejícími lidmi. 
– Mám naplánováno několik tetování a pár z nich si chci už brzy nechat udělat. Líbí se mi ta myšlenka, že budu mít do konce života na kůži něco, co má pro mě nějaký význam. Preferuji ale malá tetování, kterých si ostatní ani nemusí všimnout.
lovee-1 love
Some pictures from the photoshooting we did last year with my dear friend and amazing photographer Aneta Coufalova <3
 
It's our anniversary today! Six amazing years filled with unconditional love, lots of laughter, adventures, constantly making fun of me, deep talks, dreaming and simply sharing our lives with each other. He's the one I want to get old with and I knew it from the first second we met. I'm so grateful that I found you so soon in this lifetime. Happy 6th anniversary baby. I love you.
 
//
 
Dnes máme výročí! 6 úžasných let naplněných bezpodmínečnou láskou, spoustou smíchu, dobrodružstvím, nonstop posmíváním se mi, hlubokými rozhovory, sněním a jednoduše sdílením našich životů jeden s druhým. On je člověk, se kterým chci zestárnout a věděla jsem to od první chvíle, co jsme se potkali. Jsem tak ráda, že jsme se našli tak brzo. Krásné šesté výročí lásko. Miluju tě.
Welcome to my new blog! I have to admit that I've really missed this. I've missed talking to you, I've missed taking pictures, I've missed being creative. I'm so happy that I decided to start blogging again and I really hope you'll enjoy my content. This is the place where I want to share my daily pictures, my travels (I'm gonna be traveling a lot this year actually so stay tuned for that!), music, veganism, positive thinking and from time to time maybe some fashion and beauty. I bought a new camera so it's gonna be my best friend from now and I can't wait to create beautiful pictures and videos. Thank you for being a part of my journey, make sure to follow me on my Instagram and Snapchat (both are @marketafrank). Love, M.
 
//
 
Vítejte na mém novém blogu! Musím se přiznat, že mi to vážně chybělo. Chyběl mi kontakt s vámi, chybělo mi focení, chyběla mi kreativita. Jsem ráda, že jsem se rozhodla začít znovu blogovat a opravdu doufám, že se vám tu bude líbit. Tohle bude místo, kde chci sdílet fotky z mého života, cestování (letos cestuji celkem hodně, takže se máte na co těšit!), hudbu, veganství, pozitivní myšlení a čas od času i něco z módy a kosmetiky. Pořídila jsem si novou zrcadlovku, která se teď stane mým nejlepším parťákem a nemůžu se dočkat, až začnu vytvářet krásné fotky a videa. Děkuji, že jste součástí mojí cesty. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a Snapchatu, na obojím mě najdete pod @marketafrank. S láskou, M.
 
uvodka