There’s something I want to tell you. I’ve been thinking about it, whether I should share it on my blog or not, but I feel like it’s kind of my responsibility as an online influencer to be open about these things, because there are so many of you dealing with similar stuff and I want you to know that you’re not alone. Watching videos and reading blog posts from girls that went through this have been very helpful and I want to be this guiding light to you. And I also don’t want to keep secrets from you guys, you’re like my second family and this blog is all about being real. So, let’s jump right into it. A few days ago, I was diagnosed with PCOS.

I’m not gonna lie, the first few days were extremely hard, I went from feeling sorry for my self and crying to being angry and asking why the hell did this happen to me, what did I do wrong to deserve this? But you can’t think like that, it’s pointless. I also had to realize that this is not something new, it’s just that the thing that has been putting me down for the past two years suddenly got a name. Which is a good thing eventually, I finally know the enemy. I actually suscpected I could have PCOS due to my symptoms, but it’s totally different feeling when it’s actually confirmed. Of course I’m “happy” that I finally understand why my body isn’t doing what it’s supposed to do, why I don’t look like the way I want to, why I’ve been feeling like something’s been wrong. 

You know me, I believe that everything happens for a reason. This came to my life to teach me something. Probably being more balanced and relaxed, being more loving towards myself. The official medical statement is that this has no cure. But that’s definitely not good enough for me 🙂 I’m inspired by many women who cured this completely naturally by eating super healthy (I’ve been eating very healthy, but now I cut out everything processed and eating 100% whole food plant based diet), excercising in the right way and by doing meditation and practising self-love. There’s a quote saying that uncurable means curable within. And I want to be the living proof that it’s possible to heal your body through your mind. I’m also gonna continue with the acupuncture and the herbs I’ve been taking because it’s been super helpful and I think that having a professional by my side who’s guiding me through this is very important. 

Thank you for reading this, I love you <3


Je tu něco, co bych vám chtěla říct. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to mám na blogu sdílet, ale připadá mi, že je to tak trochu moje povinnost, abych jako online influencer byla v takových věcech otevřená, protože spousta z vás může procházet něčím podobným a chci vám ukázat, že v tom nejste samy. Mně osobně hodně pomáhá sledovat videa a číst články žen, které si tímhle prošly, proto bych chtěla být tím světélkem naděje zase já pro vás. Taky před vámi nechci mít žádná tajemství, jste jako moje druhá rodina a tenhle blog je především o tom, že jsem k vám upřímná. Tak a teď už k věci. Před pár dny mi diagnostikovali PCOS.

Nebudu vám lhát, prvních pár dní to vážně nebylo snadné. Prvotní pláč a pocit lítosti přešel v hněv a přemýšlení nad tím, proč se to stalo zrovna mně, a co jsem udělala špatně, abych si tohle zasloužila. Tohle myšlení je ale naprosto bezpředmětné. Musela jsem si uvědomit, že tohle není nic nového, jde jen o to, že ta věc, která mi už dva roky otravuje život, najednou dostala nějaké jméno. Což je eventuálně dobře, protože konečně vím, s čím se potýkám. Vlastně jsem díky symptomům měla tušení, že by mohlo jít o PCOS, ale je to úplně jiné, když vám to oficiálně někdo potvrdí. Samozřejmě jsem  zároveň "ráda", že konečně vím, proč moje tělo nefunguje tak, jak by mělo, proč nevypadá tak, jak bych chtěla a proč jsem celou dobu měla pocit, že je něco špatně.

Už mě asi znáte, já věřím, že všechno má nějaký smysl. Tohle mi vstoupilo do života proto, aby mě to něco naučilo. Možná, abych se naučila mít v životě rovnováhu, netlačit všechno do extrémů a být sama k sobě laskavější. Oficiální lékařské stanovisko je, že se to nedá nijak vyléčit, s čímž se já teda samozřejmě spokojit nehodlám 🙂 Inspiruje mě to, že spousta žen se dokázala skutečně uzdravit a to naprosto přírodně, s pomocí zdravého jídla (už dlouho jím hodně zdravě, ale teď jsem vyřadila všechno, co není 100% přírodní), správného cvičení, meditace a soustředěním na sebelásku. Je jeden citát, který říká, že nevyléčitelné znamená léčitelné zevnitř. A já chci být živý důkaz toho, že je možné své tělo uzdravit pomocí naší mysli. Budu také pokračovat v akupunktuře a užívání bylinek, obojí už mi hodně pomohlo a ten pocit, že mám po svém boku profesionála, který mě tímhle vším provází, je pro mě velmi důležité. 

Děkuju, že jste to přečetli až sem. Mám vás ráda <3

300_9997

I love you <3

Seven years together. I can't even explain how awesome these years have been. Having someone who makes you laugh every day, even when you don't feel like laughing. Someone who takes care of you when you're sick. Someone who brings you flowers every month. Someone who hugs you, kisses you on your forhead and tells you that everything's gonna be okay.   Someone who shares the same passions and dreams. Someone, who you can talk to or be silent with. I'm so thankful for every single day with you. Happy anniversary my love <3 


Dnes máme sedmé výročí. Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak úžasné tyhle všechny roky byly. Mít někoho, kdo vás každý den rozesměje, i když vám zrovna není do smíchu. Někoho, kdo o vás pečuje, když jste nemocní. Někoho, kdo vám každý měsíc  nosí květiny. Někoho, kdo vás obejme, políbí na čelo a řekne, že všechno bude v pořádku. Někoho, kdo s vámi sdílí vaše sny. Někoho, s kým si můžete povídat, ale i mlčet. Jsem neskutečně vděčná za každý den strávený s tebou. Krásné výročí, lásko <3

IMG_6690 IMG_6695 IMG_6703 copy IMG_6702

I have a little tip for you guys today! Me and my boyfriend are celebrating 7 years together in less than two weeks so I wanted to make something nice for him. He went to Austria today so I gave him his present yesterday and he loved it so I thought I would share it with you as well in case you're searching for some gift ideas. I bought this giant photo album, some photo corner stickers and a white pen, that's all you're gonna need. And some photos of course, I also added some bills and random stuff I kept to make it a bit more special. It took me almost 10!!! hours to stick all the photos and write the captions, but it was so worth it <3 I love having photos in my hand, it's a totally different experience than having your photos in your computer. I deffinitely want to make a lot more photo albums in the future 🙂 xx


Dneska mám pro vás malý tip! S přítelem brzy oslavíme naše sedmé výročí, a tak jsem pro něj chtěla udělat něco hezkého. Ráno odjel do Rakouska, takže jsem mu dala jeho dáreček už včera a byl z něj nadšený, takže mě napadlo, že bych se o to mohla podělit i s vámi, pokud třeba hledáte nějaké tipy na osobní dárky pro své blízké, může se vám to určitě hodit. Koupila jsem tohle obrovské fotoalbum, lepicí růžky na fotky a bílou fixu, to je všechno, co budete potřebovat. A samozřejmě nějaké fotky, já jsem přidala i různé účtenky a vstupenky, které jsem si schovala, aby to bylo ještě trochu zajímavější. Trvalo mi skoro 10!!! hodin, než jsem nalepila všechny fotky a napsala popisky, ale stálo to za to <3 Miluju, když můžu fotky držet v ruce, je to úplně jiný zážitek, než když je máte jenom v počítači. Určitě chci v budoucnu udělat i nějaká další alba 🙂 xx

IMG_1424Hey guys! So a lot of you wanted to know about the acupuncture treatment, I had my first one yesterday so I'm gonna tell you my thoughts and a bit of a health update because I actually haven't told you what's going on exactly. In January I wrote a blog post about what happened when I went off the pill two years ago, if you haven't read it, HERE it is. During the time I posted this, I was absolutely sure that everything was finally over, but guess what, it all came back again. I'm so happy for all of you that tried the same things and healed yourselves, your messages made me so happy and I was shocked that so many girls were going through this hell as well. I didn't understand why my body stopped doing it's thing again because I didn't change anything. Honestly I didn't even realize that the same thing could happen again. So now after a few months of trials and erros I decided to finally try acupuncture (my naturopath was suggesting it last year). The doctor told me it's probably gonna take some time (maybe even like 12 weeks, but I really hope it's gonna be shorter) and that I have to go there every single week. He also gave me some herbs which should be really helpful as well.

The acupuncture itself was interesting. I was really nervous before I went there, I just didn't know what to expect. It doesn't hurt, but when he was putting the needles on my belly, it wasn't like super pleasant, but I guess that this area is just a little bit more sensitive. I was lying with eight needles on my body for about fifteen minutes and I felt a soft tension on some points of my body. It was really interesting. I felt really good afterwards, it's really hard to describe it but I just feel like something is going on inside. I'm having my second treatment on Tuesday so I'll just keep you updated on how I feel and how it works! If you have any questions, leave them down below 🙂 Hugs <3


Ahoj! Hodně z vás chtělo vědět víc o akupunktuře, včera jsem měla svoje první sezení, takže vám povím, jaké to bylo. Taky chci napsat menší zdravotní update, sice jsem o tom psala několikrát, ale nebyla jsem úplně konkrétní. V lednu jsem napsala článek o tom, co se mi stalo, když jsem před dvěma lety vysadila antikoncepci (pokud jste ho nečetli, TADY je). V době, kdy jsem tenhle článek psala, jsem si byla naprosto jistá, že už mám všechny ty problémy opravdu za sebou, ale asi už tušíte, že se mi znovu všechno vrátilo. Mám radost z toho, kolik z vás zkusilo ty samé věci jako já a pomohlo vám to, všechny vaše zprávy mě vážně potěšily a byla jsem prostě v šoku z toho, kolik holek si tímhle peklem taky prochází. Doteď nevím, proč se moje tělo zase rozhodlo se mnou přestat spolupracovat, protože nic zásadního jsem nezměnila a upřímně mi docela dlouho trvalo, než jsem si uvědomila, že se to vážně děje a že je vůbec možné, aby se to celé opakovalo. Po několik měsících pokusů a omylů jsem se rozhodla zkusit akupunkturu, kterou mi moje léčitelka doporučovala už minulý rok. Pan doktor mi řekl, že to nejspíš bude nějakou dobu trvat (prý až 12 týdnů, ale věřím, že to snad bude kratší), a že tam budu muset chodit každý týden. Dostala jsem i nějaké bylinky, které by měly taky hodně pomoct.

Akupunktura samotná byla zajímavá. Ráno jsem byla hrozně nervózní, protože jsem netušila, do čeho jdu. Nebolí to, ale když mi vpichoval jehličky na břiše, nebyla to úplně ta nejpříjemnější věc na světě, kůže je tam asi prostě trochu citlivější. Asi čtvrt hodiny jsem ležela s osmi jehličkami na sobě a cítila jsem jemný tlak na několika bodech, což bylo vážně zajímavé. Po sezení jsem se cítila skvěle, je těžké ten pocit popsat, prostě jakoby se něco uvnitř začalo dít. V úterý tam jdu znovu, takže vás budu průběžně informovat o tom, jak se cítím a jaké to má výsledky. Pokud máte jakékoli otázky, napište je do komentářů! 🙂 Pusu!

updates

Hey babes! How are you doing? I feel so sad about my updates lately. It feels like I'm constantly in this circle that draws my attention away from everything that is important to me. I'm talking about health now, I already told you that some (or all) of the problems came back for some reason and I'm literally so tired of dealing with this, it's been such a long time since I really felt "normal". And at first I didn't even want to tell you, but I think you deserve to know everything since it's been four months already, and I also know that a lot of you are going through the same thing. I had a lot of tests done and everything seems to be completely fine which is the most important thing. I've been focusing on myself a lot lately. I'm meditating every day, I'm trying to heal myself though my mindset and I truly believe I'm on a good way. My naturopath also suggested acupuncture, I'm really excited about that and I hope it will help. I'll keep you updated on everything. I believe that everything happens for a reason so maybe this was meant to bring me back to meditation, self love, yoga, crystals and so on. Anyways, that's what I wanted to say and I'm gonna continue with some positive blog posts, I promise <3 Thank you all for your love and support, hugs! x


Ahoj všichni! Jak se máte? Jsem vážně smutná z mojí aktivity na blogu. Připadá mi, že se neustále točím v začarovaném kruhu, který v jednom kuse odtahuje mojí pozornost od všeho, co je pro mě důležité. Mluvím teď o zdraví, už jsem vám psala, že se mi z nějakého důvodu vrátily nějaké (nebo všechny) problémy a už začínám být celkem unavená z toho, že neustále řeším to samé, už je to vážně hodně dlouho, kdy jsem se cítila "normálně". Nejdřív jsem vám o tom ani nechtěla psát, ale prostě si to zasloužíte vědět, navíc už to trvá asi čtyři měsíce a taky vím, že hodně z vás prožívá to samé. Byla jsem na všech možných testech a všechno je v pořádku, což je to nejdůležitější. Hodně jsem se teď zaměřila na sebe. Každý den medituji, snažím se sama sebe uzdravit svým myšlením a vím, že jsem na dobré cestě. Moje léčitelka mi doporučila akupunkturu, takže jsem zvědavá, jaké to bude a snad to pomůže. Budu vás o všem informovat. Sama věřím, že všechno se děje z nějakého důvodu, možná se tohle muselo stát, aby mě to dostalo zpátky k meditaci, sebelásce, józe, krystalům a podobně. No nic, to asi bude všechno, co jsem vám chtěla říct a odteď budu pokračovat se samými pozitivními příspěvky, slibuju! <3 Děkuju za vaši lásku a podporu, pusu! x