DSCF0601 DSCF0722DSCF0702 DSCF0615 DSCF0732 DSCF0719 DSCF0663

It's Thursday and you already know what it means. Throwback time! Today I want to show you photos from Milan where we were in July 2015 during our road trip. These photos are not on my old blog, because during that time I moved from blogspot to wordpress and after a year I didn't extend the license for my domain because I wasn't blogging back then, so everything got deleted. So I'm super happy that I'm gonna have them in my archives here now. I fell in love with Milan, it's such a beautiful city. And we also had the best vegan burgers ever there! 

I hope you're having a lovely day. I'm gonna do my workout now and later today I'm gonna go for a walk because the forecast says it's the last sunny day today so I have to enjoy it. What are you guys up to today? x

// 

Je čtvrtek, takže už určitě všichni víte, co to znamená. Čas na další throwback! Dnes vám chci ukázat fotky z Milána, kde jsme byli v červenci 2015 během našeho road tripu. Tyhle fotky nejsou ani na mém starém blogu, protože v té době jsem se přesunula z blogspotu na wordpress a po roce jsem si neprodloužila doménu, protože jsem tehdy neblogovala, takže se všechno smazalo. Jsem ráda, že je teď budu mít v archivu tady. Miláno jsem si zamilovala, je to překrásné město. Navíc jsme tam měli ty nejlepší veganské burgery! 

Doufám, že všichni máte překrásný den. Já jdu teď cvičit a odpoledne chci jít na procházku, protože podle předpovědi je dnes poslední slunečný den, tak si ho chci pořádně užít. Co dnes děláte vy? x

IMG_2486 IMG_2490 IMG_2484

t-sirt and jeans from H&M / denim jacket Shein (here)

I just can't explain how happy I am about the weather. I know I'm always rambling about it, but it was so warm today, I went outside just in a tshirt and I wasn't freezing, it's so amazing. Spring is here, guys! I was running errands today and this was my comfy outfit, super simple and casual. I didn't got a chance to shoot some proper outfit photos so here you have some mirror selfies instead. I'm deffinitely gonna show you more looks with this denim jacket, I also want to wear it with something more elegant, I think it's gonna look great. I'm gonna have a lot of free time during the weekends when my boyfriend leaves to Austria, so I think I'm just gonna shoot blog photos all day long hehe. Anyways, time to make some dinner now! Have a great evening babes, hugs! 

//

Nemůžu ani popsat, jakou mám radost z toho počasí. Vím, že o tom píšu snad v každém článku, ale dneska bylo tak teplo, že jsem byla venku jen v tričku a nebyla mi zima, prostě nádhera. Jaro je tady! Dnes jsem měla nějaké pochůzky a tohle byl můj pohodlný outfit, super jednoduchý a obyčejný. Neměla jsem možnost nafotit normální outfitové fotky, takže vám ho ukážu alespoň takhle v zrcadle. Určitě chci nafotit ještě nějaké outfity s touhle bundičkou, mám v plánu ji zkombinovat s něčím víc elegantním, podle mě to bude vypadat skvěle. Až přítel odjede do Rakouska, budu mít o víkendech spoustu volného času, takže budu asi celé dny fotit články na blog hehe. Teď už si jdu udělat něco k večeři! Užijte si krásný večer, pusu! 

IMG_2462 IMG_2470 (kopie) IMG_2463 IMG_2477 (kopie) IMG_2467 IMG_2471 (kopie) IMG_2483 (kopie)

I had the best day today. Actually I believe it was one of the best days of my life! I really have the most handsome boyfriend on this planet.  After breakfast he gave me a small letter saying that we're gonna have an adventurous day so I should dress warm. We went to the place where we kissed for the first time (it was on a bus station, haha) and he told me that I should look for another letter. I was like whaat? And then our walk started. We were walking around the city and I was searching for the letters, there was always some guidance where to go next and it was always a place that has something to do with our relationship, for example one of the letters was outside a café where we went every week after my singing lesson like 6 years ago. Anyways, the last letter said "are you hungry?" so we ended the walk with a very yummy lunch (which I was hoping for the whole time:D). How sweet is that? Can you believe that he was driving all around the city yesterday after mindight to hide the letters? It was so lovely. And the weather was amazing today so it was an absolutely perfect day. Oh and he also gave me a day counter (or whatever it's called) and today is the 2422th day of our relationship haha. We usually just have dinner somewhere on a Valentine's Day so this year was deffinitely very special. Thank you baby <3

//

Dnes jsem měla ten nejlepší den ze všech. Vlastně asi jeden z úplně nejlepších v životě! Mám vážně toho nejúžasnějšího přítele pod sluncem. Po snídani jsem dostala malý dopis, kde stálo, že půjdeme za dobrodružstvím a ať se teple obléknu. Šli jsme na místo, kde jsme si dali první pusu (bylo to na autobusové zastávce, haha), kde mi řekl, ať najdu další dopis. V hlavě se mi honilo jenom "cože??" A tím začala naše procházka. Chodili jsme po celém městě a hledala jsem další dopisy, na každém z nich byla nápověda, kam jít dál a každé místo bylo nějak spojené s naším vztahem, jeden dopis byl třeba před kavárnou, kam jsme chodili každý týden po mojí hodině zpěvu asi před 6 lety. Na posledním dopise stálo "Máš hlad?", takže jsme celou procházku zakončili výborným obědem (v což jsem celou dobu doufala:D). Není to krásné? Věříte tomu, že včera po půlnoci jezdil po městě a schovával dopisy? Neuvěřitelné. Navíc bylo celý den krásně, prostě dokonalý den. Ještě jsem dostala počítadlo (nebo jak se tomu říká) a dnes jsme spolu přesně 2422 dní haha. Většinou na Valentýna jenom jdeme na večeři nebo tak, takže letos to bylo vážně speciální. Děkuju, lásko <3

IMG_9855 (kopie)

IMG_4782 (kopie)IMG_2592s

People all around the world celebrate love today. It's actually a small anniversary for us, we had our first kiss exactly 7 years ago. I still get butterflies in my stomach when I remember that moment. Can't believe it's so long ago. We just had a Valentine's breakfast and now I'm gonna get ready. I don't know what we're doing because he doesn't want to tell me, but I'm taking the camera with me of course! Have a lovely day babes, talk to you later. Hugs!

//

Lidé po celém světě dnes oslavují lásku. Pro nás je to i takové malé výročí, přesně před 7 lety jsme si dali první pusu. Pořád mám v břiše motýlky, když si na ten okamžik vzpomenu. Nechce se mi věřit, že už je to tak dávno. Právě jsme dojedli valentýnskou snídani a půjdu se namalovat a obléct. Nevím, co budeme dnes dělat, nechce mi to říct, ale foťák beru samozřejmě s sebou! Užijte si krásný den, ozvu se později. Pusu!

IMG_2451 IMG_2456 IMG_2437 IMG_2449IMG_2459

I'm having such a lovely Monday today! The sun is shining so I'm totally having this spring feeling even though we still have a lot of snow. But it's melting away and hey, I wore a bomber jacket and I wasn't cold at all! Can't wait to see some flowers again soon. My boyfriend has a free day today so we've just been enjoying some time together. We've been eating, relaxing and we went for a walk with my dog. I'm gonna try to edit a vlog tonight, it's a slow process because I'm such a newbie. Yesterday I was watching some vlogs on Youtube and I just had this feeling that I really want to try it and I've been talking about it for such a long time, I don't know what's holding me back. YOLO, right? Teri promised me she's gonna teach me some of her editing skills next week so I hope I'm gonna get into it. 

//

Dnes si užívám vážně překrásné pondělí. Svítí sluníčko, takže mám úplně jarní pocity, i když je pořád hodně sněhu. Ten ale pomalu roztává, navíc jsem na sobě měla jenom bomber a bylo mi teplo! Už se těším, až všechno začne znovu rozkvétat. Přítel má dnes volno, takže si užíváme trochu společného času. Celý den jíme, relaxujeme a byli jsme na procházce s mým pejskem. Dnes večer se pokusím dostříhat vlog, je to pomalý proces, protože jsem prostě úplný nováček. Včera jsem se dívala na nějaké vlogy na Youtube a nemůžu se zbavit toho pocitu, že bych to vážně taky chtěla zkusit, už o tom mluvím hrozně dlouho, nevím, co mě pořád drží zpátky. YOLO, ne? Teri mi slíbila, že mě příští týden naučí nějaké její tríčky, takže potom se do toho snad vážně už dostanu.