stories1

1. One of the most beautiful sunsets I've ever seen // 2. One day before Christmas I bought a new friend to my camera // 3. Xmas gifts wrapping
1. Jeden z nejkrásnějších západů slunce, které jsem kdy viděla // 2. Den před Vánoci jsem svému foťáku pořídila kamaráda // 3. Balení vánočních dárků

stories2

4. Favorite breakfast lately! // 5. I always tell you about the news on my blog on my Insta // 6. Warm water with lemon, the best start of a day 🙂
4. Moje oblíbená snídaně! // 5. Na instagramu vás vždycky upozorňuji na novinky na blogu // 6. Teplá voda s citrónem, ten nejlepší způsob jak začít den 🙂

stories3

7. The last day of 2016 and my last workout // 8. On our way to the NYE party // 9. Where we played a lot of board games
7. Poslední den v roce a poslední cvičení // 8. Cesta na silvestrovskou oslavu // 9. Kde jsme hráli spoustu her

stories4

 10. The sad day for my hair // 11. The only photo where the color looks pretty nice // 12. Smoothie time <3
10. Ten smutný vlasový den // 11. Zatím jediná fotka, kde ta barva vypadá celkem dobře // 12. Smoothie time <3

A little throwback to Christmas and New Year's Eve through my Instagram stories. I hope you're all having an amazing day today, I'm taking some time to slow down a little bit before I jump into the new week. I'm having three exams ahead of me and on Friday we're going to Rome so I'm probably gonna have a very busy week. Hugs!

//

Malé ohlédnutí za Vánocemi a Silvestrem skrz Instagram stories. Doufám, že všichni dnes máte skvělý den, já si užívám volnějšího tempa před tím, než skočíme do nového týdne. Mám před sebou tři zkoušky a v pátek letíme do Říma, takže mě čeká docela rušný týden. Pusu!

IMG_2331s

Describe the year in three words.
Travel, love, happiness.

Best buy?
Plane tickets to Thailand.

Have you become better in something?
In a lot of things actually. I've grown up SO much as a person. I learned how strong I am and that I can achieve anything I want. I learned that there's no need to please anyone, ever. I learned that being myself and do things in my own way is the most powerful thing I have. 

What was extra bad this year?
The first few months of 2016 were extremely hard for me because I was still healing my body from the hormonal imbalance, I had terrible skin and body problems, I didn't feel good at all, I was depressed. I'm proud of myself that I survived it all and made 2016 the best year of my life so far.

Did you do anything in 2016 that you've never done before?
I climbed up a volcano. Woop woop!

Greatest success at the private level?
We celebrated 6 years together with my love and we're still happy and crazy in love.

IMG_4585s

What was your biggest success at work in 2016?
I started blogging again!! <3

Who did you miss?
My mum and my cat (when I was in Bali, when I'm at school.. I wish we could be together more often.)

What was extra good?
I healed myself. I traveled a lot. I found myself.

What do you wish you'd done more of?
I honestly don't know, maybe that I should read more books.

What will you do differently next year?
I will focus on my goals even more. I'm gonna work on my mindset and self-confidence. 

What are your absolute sickest memories in 2016?
My amazing summer. It was so much fun, even though it was tough sometimes. I'm gonna remember this summer for the rest of my life, that's for sure.

Do you think 2017 will be as good?
If 2017 will be as good as 2016, I would be more than satisfied!

Where did you travel in 2016?
Hungary – Budapest, Thailand – Chiang Mai, Bangkok, Indonesia – Bali, Gili islands, Lombok, Malaysia – Kuala Lumpur.

What did you spend the most money on?
Plane tickets and food haha.

Were you happier or sadder compared to the previous year?
HAPPIER!

Most proud of?
Myself.

What are your major plans for 2017?
Travel and make all my dreams come true! 

// 

Popiš svůj rok třemi slovy.
Cestování, láska, štěstí.

Nejlepší koupě?
Letenky do Thajska.

Zlepšila ses v něčem?
V mnoha věcech. Letos jsem hrozně vyrosta jako osobnost. Zjistila jsem, jak silná doopravdy jsem, a že můžu dosáhnout všeho, co chci. Naučila jsem se, že se nikdy nemusím snažit každému zavděčit. Naučila jsem se, že být sama sebou a dělat věci po svém je ta nejsilnější zbraň, kterou mám.

Co bylo extra špatné v tomto roce?
První polovina roku 2016 pro mě byla neskutečně obtížná, léčila jsem se z těžké hormonální nerovnováhy, měla jsem šílené problémy s pletí a se zdravím celkově, vůbec jsem se necítila dobře, měla jsem deprese. Jsem na sebe pyšná, že se mi konečně podařilo to všechno překonat a nakonec jsem prožila zatím asi nejlepší rok svého života. 

Udělala jsi v roce 2016 něco, co jsi  nikdy předtím nedělala?
Vylezla jsem na vrchol sopky. Woop woop!

waters

Největší úspěch v osobním životě?
S přítelem jsme oslavili šesté výročí a jsme pořád šťastní a šíleně zamilovaní.

Největší úspěch v pracovním životě?
Vrátila jsem se k blogování!! <3

Kdo ti chyběl?
Mamka a moje kočka (když jsem byla na Bali, když jsem teď ve škole.. kéž bych mohla být doma častěji).

Co bylo úplně nejlepší?
Uzdravila jsem se. Cestovala jsem. Našla jsem se.

Je něco, čemu jsi se chtěla věnovat víc?
Upřímně nevím, možná přečíst víc knížek.

Co uděláš příští rok jinak?
Ještě víc se zaměřím na své cíle, budu pracovat na svém myšlení a sebevědomí.

Jaká je tvoje nejlepší vzpomínka na rok 2016?
Moje celé léto. Bylo to naprosto úžasné, i když občas dost náročné. Jsem si jistá, že na letošní léto budu vzpomínat až do konce života.

Myslíš, že rok 2017 bude stejně dobrý?
Pokud bude tak hezký, jako rok 2016, budu víc než spokojená!

IMG_1455

Jaké země jsi letos navštívila?
Maďarsko – Budapešť, Thajsko – Chiang Mai, Bangkok, Indonésie – Bali, Gili islands, Lombok, Malajsie – Kuala Lumpur.

Za co jsi utratila nejvíc peněz?
Za letenky a jídlo haha. 

V porovnání s předchozím rokem, byla jsi šťastnější nebo smutnější?
ŠŤASTNĚJŠÍ!

Na co jsi nejvíc pyšná?
Na sebe.

Jaké jsou tvoje největší plány na rok 2017?
Cestovat a splnit si svoje sny.

img_0493-kopie

Merry Christmas guys, enjoy a wonderful evening with your loved ones! <3

//

Všem vám přeji veselé Vánoce, užijte si krásný večer se svými milovanými <3

img_0359-kopiegifts1-kopieimg_0368-kopiegifts2-kopieimg_0375-kopie

Oh my god it took me like four hours to wrap everything. But I enjoyed it so much, I wish I could do this more often. Now I'm waiting for my boyfriend to pick me up and we're off to dinner. By the way what do you think about these photos? I'm totally in love with my new lense. I'm gonna take photos of every single thing tommorrow haha, you can expect a looot of photos from my Christmas day. And also a vlog, as I promised. Have a lovely evening babes, see you tommorrow <3

//

Bože, trvalo mi asi čtyři hodiny, než jsem zabalila všechny dárky. Moc jsem si to ale užila, klidně bych to dělala častěji. Teď už čekám, než mě přítel vyzvedve a jedeme na večeři. Mimochodem, co říkáte na fotky? Já jsem se do toho objektivu prostě zamilovala. Zítra budu fotit všechno, co mi přijde pod ruku haha, takže můžete očekávat pořádnou nálož fotek z mého Štědrého dne. Taky udělám vlog, jak jsem slíbila. Užijte si krásný večer zlatíčka, ozvu se zítra <3

img_0286-kopie

I bought a little Christmas gift to my camera! I've wanted a new lens for a long time so I thought that I could spoil myself a little bit during Christmas. It's the Canon 50mm / 1.8 lens and it's perfect for portraits, details and outfit photos. I've been trying to take photos all day so I'll probably make one more blog post today, so you can stop by later and see how my photos look like now. I'm gonna continue with gift wrapping now, talk to you later!

//

Koupila jsem svému foťáku malý vánoční dárek! Nový objektiv jsem si chtěla pořídit už nějakou dobu, tak mě napadlo, že Vánoce jsou ideální příležitost k tomu, abych si udělala radost. Vybrala jsem si Canon 50mm / 1.8 a je ideální na portréty, detaily i outfitové fotky. Celý den se s ním snažím fotit, takže dnes přidám ještě jeden článek, můžete se tu tedy zastavit později a podívat se, jak budou moje nové fotky vypadat. Zatím se mějte krásně a já jdu pokračovat v balení dárků!