instastories

I was such a Snapchat lover when it was new and everybody was so passionate about it. Then Instagram came with Insta stories and I basically haven't used Snapchat since then. It's so much easier when you have everything in one app. I know a lot of you are watching my stories and the number of viewers gets bigger every month with new followers, but maybe I could post my favorite photos here as well. Sometimes I take a nice picture and it dissapears the next day which is a shame. What do you guys think, do you like Insta stories or you're still using Snapchat? And if you don't follow me already, you can find my profile at @marketafrank or you can go straight to my profile from the link here on the blog. Hugs!

//

Když byl Snapchat nový a každý byl do toho zapálený, nebyla jsem výjimkou a používala ho denně. Potom Instagram přišel s Insta stories a od té doby jsem Snapchat víceméně nepoužila. Je to mnohem jednodušší, když máte obojí v jedné aplikaci. Vím, že hodně z vás moje stories sleduje a počet zhlédnutí se každý měsíc s novými followery zvyšuje, ale možná bych občas mohla přidat svoje oblíbené fotky i sem na blog. Občas vyfotím něco hezkého a druhý den to zmizí, což mi přijde škoda. Co si myslíte vy? Používáte ještě Snapchat, nebo jste taky oddaní jenom Instagramu? A pokud mě ještě nesledujete, můžete mě najít pod @marketafrank nebo můžete kliknutím na odkaz po straně přejít přímo na můj profil. Pusu!

xmas2-kopie img_0048-kopie xmas-tree-kopie

This is how our Christmas tree looks like this year. It's even more beautiful in real life but it's hard to capture it in the photo. We usually have white decorations because the living room is pink and grey. How beautiful are these pearl hearts and feathers?! Actually I believe my mum made the hearts herself, she's very artistically gifted. I'm so excited for the Christmas Eve, especially because of my little niece, I think it's always much more fun when you have kids around. I have this dream that when we're all older and have families, I'm gonna organize a big Christmas Eve at our place every year. This is just the most magical time of the year. I'm such a Christmas lover. 

//

Takhle letos vypadá náš vánoční stromeček. Ve skutečnosti je ještě hezčí, ale je těžké to zachytit foťákem. Většinou míváme bílý stromeček, protože náš obývák je růžovo šedý. Nejsou ta perlová srdíčka a peříčka překrásná? Vlastně myslím, že ta srdíčka mamka ručně vyráběla, je umělecky hrozně nadaná. Už se nemůžu dočkat Štědrého dne, hlavně díky mojí malé neteři, s dětmi je ten večer vždycky úplně o něčem jiném. Mám takový sen, že až budeme všichni starší a každý bude mít svou rodinu, vždycky budeme slavit Vánoce všichni spolu u nás doma. Tohle je prostě to nejkouzelnější období v roce. Miluju Vánoce.

img_5924What does money mean to you? Do you think it's important to have a lot of money?
Money means freedom for me. The ability to travel, to buy things that I need and want.. My relationship with money has changed a lot, when I was younger, I wanted to be a billionaire and I thought that money was one of the most important things in the world. I'm deffinitely not like that anymore, but of course I would like to have a nice life and having a lot of money is making everything a little bit easier. I don't want to be one of those people who are talking and thinking about money all of the time, that's not life. But at the same time I know that having "a lot" of money feels good. I think that having this balance is the key. Sorry for a long answer haha.

What is the place you've always wanted to visit?
That's a hard question! I would probably say New York, but I have A LOT of differet places on my bucket list.

How often are you and your boyfriend together and do you want to live together in the future? And where are you from?
We're together during the weekends and holidays, it's deffinitely not enough, but it's been like this for almost five years so it's not a problem and we're okay with it even though we really miss each other. I'm thankful for this, it makes the time when we're together a bit more special. We deffinitely want to live together as soon as possible, maybe from the next winter semester, but we're not sure yet. He's also going to Austria for four months in March, I'm not very happy about it but what can I do haha. In 2018 we're both graduating and we're probably gonna move to a different country for some time, so if we won't live together in a few months, we're gonna live together in a year. Oh and I'm from Příbram (a smaller city about 60km far from Prague) 

Have you ever had a broken heart?
Wow, I acutally haven't. I'm a lucky girl.

Why don't you like to party?
Well, I usually don't like the typical partying, like go to the club, drink all night and get home in the morning. I don't know, it's just not for me, I don't enjoy it and it gives me nothing. I rather go to the cinema, have some dinner with friends, have a house party, things like that. 

What do you have a weakness for?
Handbags and sunglasses <3

Are you a romantic?
Yeaaah 🙂

What do you think about people who are not vegan? Do you judge them and do you have these people in your life, or you only hang out with vegans?
No, I don't judge them at all if they're open minded, I was at their position just a few years ago. Ignorant people annoy me, yes, but I don't have these people in my life. It's not that I don't hang out with non vegans, but the closest people in my life are vegans so it makes it a lot easier.

img_5925

//

Co pro tebe znamenají peníze? Je pro tebe důležité mít jich hodně?
Peníze pro mě znamenají svobodu. Možnost cestovat, kupovat si věci, které potřebuji i které chci. Můj vztah k penězům se hodně změnil, když jsem byla mladší, chtěla jsem být miliardářka a myslela jsem, že peníze jsou jedna z nejdůležitějších věcí na světě. To už si opravdu nemyslím, ale samozřejmě peníze usnadňují život, ať se nám to líbí nebo ne. Nikdy nechci být jedna z těch lidí, kteří pořád mluví o penězích a nemyslí na nic jiného, to není život. Zároveň ale vím, že mít dostatek peněz je prostě příjemné. Mít takový balanc je podle mě to nejdůležitější. Omlouvám se za tak dlouhou odpověď haha.

Jaké místo jsi vždycky chtěla navštívit?
Težká otázka! Asi bych řekla New York, ale mám na bucket listu spoustu různých míst.

Jak často se vídáte s přítelem a plánujete v budoucnu bydlet spolu? A odkud původně jsi?
Jsme spolu o víkendech a prázdninách, nestačí to, ale už to takhle máme skoro pět let a zvykli jsme si, i když se nám hodně stýská. Jsem za tuhle zkušenost vděčná, protože ty chvíle, kdy jsme spolu, jsou o to víc vzácné. Bydlet spolu určitě plánujeme co nejdřív to půjde, možná od příštího zimního semestru, ale ještě to nevíme jistě. Přítel navíc jede v březnu na čtyři měsíce do Rakouska, z čehož teda nejsem moc nadšená, ale co se dá dělat haha. V roce 2018 oba končíme vysokou školu a nejspíš se na nějaký čas odstěhujeme do zahraničí, takže pokud spolu nebudeme bydlet za pár měsíců, tak příští rok už určitě. Jo a původně jsem z Příbrami. 

Měla jsi někdy zlomené srdce?
Tyjo, vlastně neměla. Mám štěstí 🙂

Proč nerada chodíš na party?
Nemám ráda takové to typické paření, kdy se jde do klubu, celý večer se pije a domů se jde nad ránem. Nevím, to prostě není pro mě, nebaví mě to a nic mi to nepřináší. Mnohem radši jdu třeba do kina, na večeři s přáteli, na nějaký soukromý večírek a podobně. 

Pro co máš slabost?
Kabelky a sluneční brýle <3

Jsi romantická?
Jooooo 🙂

Jak to máš s lidmi, kteří nejsou vegani? Odsuzuješ je? Máš takové lidi ve svém okolí?
Pokud je tomu člověk otevřený, tak ho určitě nesoudím, sama jsem byla v jeho pozici jen pár let zpátky. Lidé, kteří se chovají jako ignoranti mě štvou, to jo, ale nemám takové lidi kolem sebe. Rozhodně to není tak, že bych se s nevegany nebavila, ale moji nejbližší kamarádi vegani jsou, takže to mám celkem jednoduché.

nyeinspo

dress – Mango, shoes – Esprit, bag – Alexandra K

I want to wear something like this on New Year's Eve! Pretty sparkling dress and high heels. BUT that's probably not gonna happen because we still have no plans for that evening. I have no idea what we're gonna do and where we're gonna be. I would LOVE to go to a cozy cabin in the mountains or something, but I can't find anything nice. Or I'd love to wear something really pretty, have a nice dinner somewhere with some friends and then go dancing. I think it's too late to start organizing something because everybody seems to have plans already. But you know what, I don't mind spending the last day of this awesome year my man and a good movie. We'll see! What are you going to do on New Year's Eve? I'd love to know, maybe you could share some tips and inspiration with me and others! 🙂 

//

Něco takového bych chtěla mít na sobě na Silvestra! Krásné třpytivé šaty a vysoké podpatky. Ale to se nejspíš nestane, protože stále nemáme žádné plány. Nemám tušení, co budeme dělat, ani kde vůbec budeme. Moc by se mi líbilo jet do nějaké hezké útulné chaty v horách, ale nic se mi nedaří najít. Nebo by se mi líbilo obléct si něco hezkého, zajít s přáteli na večeři a jít někam tancovat. Teď už je asi příliš pozdě na organizování nějakého večírku, protože skoro každý už nějaké plány má. Ale upřímně, ani by mi nevadilo strávit poslední den tohohle úžasného roku jenom s přítelem a dobrým filmem. Uvidíme! Co máte v plánu na Silvestra vy? Budu moc ráda, když se o to podělíte se mnou i s ostatními a třeba si vyměníme nějaké tipy! 🙂 

qa

What do you like about traveling?
EVERYTHING! If I could, I would travel all the time. I love that you grow as a person while you're exploring different cultures, meeting a lot of new people, sometimes you have to get out of your comfort zone which is also a very important thing. I feel freedom when I travel and it really makes me happy.

What camera do you use to shoot your pictures?
Canon EOS 600D.

How would you define your style?
Honestly I think I'm still in the process of finding my personal style, but I like simplicity, simple neutral colors and simple outfits with something that makes the whole outfit pop, like a handbag or sunglasses. 

What's your favorite perfume?
I love Chloé, the most basic one .

Do you think people deserve a second chance?
Yes, totally. We're humans, we make mistakes. But unfortunately for me it's really hard to forgive, it takes me a really long time and I never forget anything. 

What do you appreciate on others?
Honesty. I'm a very honest person so I expect the same from others. I like people that act naturally and people who are driven and purposeful. 

What is your job?
I work as something like a social media consultant in a fashion company, I help them with the communication and it's a very creative and interesting job, I really like it. I'm working externally because I have my studies, blog and singing, but I also want to be "free". I deffinitely want to be an enterpreneur in the future, I want to be my own boss. I hope I'm gonna be a full-time blogger one day too 🙂 

What do you like about yourself the most?
If you mean as a personality, I'm glad that I'm hardworking, I have many dreams and I'm willing to work my ass off to achieve them. I'm a typical Aries and I like it. And if you mean it physically, I would probably say my hair. 

Are you going to make some Youtube videos? Maybe a Christmas song? (Please!)
Yes! :*

//

Co máš ráda na cestování?
VŠECHNO! Kdybych mohla, cestovala bych pořád. Líbí se mi, že člověk roste jako osobnost, když poznává různé kultury, seznamuje se s novými lidmi a občas musí vystoupit ze své komfortní zóny, což je hrozně důležité. Když cestuji, cítím se svobodná a šťastná.

Jaký foťák používáš?
Canon EOS 600D.

Jak bys popsala svůj styl?
Upřímně jsem pořád v tom procesu, kdy si svůj vlastní styl teprve vytvářím a hledám se. Mám ráda jednoduchost, neutrální barvy a jednoduché outfity s nějakým výraznějším prvkem, třeba kabelkou nebo slunečními brýlemi. 

Jaký je tvůj oblíbený parfém?
Chloé, takový ten základní.

Myslíš, že si lídé zaslouží druhou šanci?
Rozhodně ano. Jsme jenom lidé, děláme chyby. Bohužel je pro mě odpouštění ale hrozně těžké, trvá mi to dlouho a nezapomínám. 

Čeho si nejvíc ceníš na ostatních?
Upřímnosti. Já sama jsem velmi upřímný a přímý člověk a očekávám od ostatních to samé. Mám ráda lidi, kteří jsou sami sebou, mají drive a jdou si za svým.

Co konkrétně děláš?
Dělám něco jako social media konzultanta v jedné firmě v módní branži. Pomáhám jim s komunikací a je to hodně kreativní a zajímavá práce, baví mě to. Pracuji externě, protože mám ještě školu, blog a zpívání, navíc chci mít svojí "svobodu". V budoucnu chci určitě podnikat a být sama sobě šéfem. Snad jednou budu i blogerka na plný úvazek 🙂

Co máš na sobě nejradši?
Povahově asi to, že jsem hodně pracovitá, mám svoje sny, pro které se nebojím obětovat všechno. Jsem typický beran a baví mě to. A fyzicky bych řekla asi vlasy.

Budeš ještě točit videa na Youtube? Třeba nějakou vánoční písničku? (Prosím!)
Ano! :*