DSCF6066 DSCF6083 DSCF6097 DSCF6110 DSCF6299 DSCF6487

Good morning <3 It's throwback time again, this time we're going back to Zakynthos one more time. It's raining today so I wanted to bring in some positive sunny vibes through these photos. I hope you're gonna have a great day today, I just said goodbye to my boyfriend and it was actually not that bad as I expected, I'm trying to see the advantages of this situation which makes it a lot easier. I'm gonna devote all my time to myself now and I'm really excited about it. Okay, time to get this day started. Talk to you later babes! x

//

Dobré ráno <3 Už je znovu čas na throwback, tentokrát se ještě jednou vrátíme zpátky na Zakynthos. Dneska prší, takže jsem vám chtěla přinést nějakou pozitivní energii a sluníčko, alespoň skrze fotky. Doufám, že dnes budete mít krásný den, já jsem se právě rozloučila s přítelem, ani to nebylo tak špatné, jak jsem si myslela, prostě si to usnadňuju tím, že vidím jenom výhody téhle situace. Teď budu věnovat všechen čas sobě a těším se na to. Tak jo, je na čase pořádně začít dnešní den. Ozvu se později! x

DSCF4961 DSCF4910 DSCF4953 DSCF4930 DSCF4948 DSCF4931 DSCF4981 DSCF5007

Can't believe it's already my fourth throwback post! Weeks go by so fast. These photos are from July 2014 when we went to the film festival in Karlovy Vary for the first time. I'm not sure if we'll make it to the festival this year because we're probably gonna be in Italy, but we'll see, of course I'd love to go. I also really want to go to some kind of a music festival this summer!

Good morning btw! I just finished my breakfast and now I'm gonna workout. And you know what I'm also gonna do today? I'm gonna get my hair done, finally!!! I'm gonna do at least one more post today so you can stop by later. Have a lovely day <3

//

Nemůžu uvěřit, že tohle je už čtvrtý throwback post! Týdny utíkají nějak moc rychle. Tyhle fotky jsou z července 2014, kdy jsme poprvé byli na filmovém festivalu ve Varech. Nejsem si jistá, jestli se tam podíváme i letos, protože tou dobou nejspíš budeme v Itálii, ale uvidíme, samozřejmě bych jela moc ráda. Taky mám v plánu jet během léta na nějaký hudební festival!

Jinak přeji dobré ráno! Akorát jsem dojedla snídani a půjdu cvičit. A víte, co mám dnes ještě v plánu? Konečně jdu ke kadeřnici!! Určitě dnes napíšu ještě alespoň jeden článek, tak se tu zastavte později. Užijte si krásný den <3

300_9944 facts– I walk really fast. Everyone hates that haha. I've been a runner since childhood, my mum is the same. 

– I can say no without feeling the need to explain myself and I think that everybody should learn this.

– When I was two years old, I fell on the heater at my grandma's place and I smashed my forhead. They had to sew it so I have a scar in the middle of my forhead since then. But I don't mind, it's a just part of my story.

– I'm afraid of the dark and I'm scared when I have to sleep alone. I always put the blanket on my ears and try to fall asleep, but when I hear something suspicious (ghosts), I just have to turn the TV on. Then the quality of my sleep is terrible, but at least I'm not scared. When my boyfriend is next to me, I'm not afraid at all. 

– I hate phone calls, always have and always will. It's so annoying and stressfull. Even like calling to my doctor or a hair dresser is a big deal for me. 

//

– Chodím hrozně rychle. Každý mě za to nesnáší, haha. Jsem takový běžec už od malička, mám to po mamce.

– Dokážu říct ne, aniž bych cítila potřebu se za to obhajovat. Myslím, že každý by se to měl naučit. 

– Když mi byly dva roky, spadla jsem na topení u babičky a rozbila si čelo. Museli mi ho zašít, takže mám dodnes jizvu uprostřed čela. Nevadí mi to, je to prostě součást mého příběhu.

– Bojím se tmy a vážně nerada usínám sama. Vždycky si dám peřinu přes uši a snažím se usnout, ale jakmile zaslechnu něco podezřelého (duchy), musím si zapnout televizi. Kvalita spánku je potom sice příšerná, ale alespoň se nebojím. Když vedle mě spí přítel, nebojím se vůbec.

– Nesnáším telefonování, vždycky jsem to nesnášela a vždycky budu. Je to hrozně otravné a stresující. I volání doktorovi nebo kadeřnici je mi nepříjemné. 

 

DSCF0601 DSCF0722DSCF0702 DSCF0615 DSCF0732 DSCF0719 DSCF0663

It's Thursday and you already know what it means. Throwback time! Today I want to show you photos from Milan where we were in July 2015 during our road trip. These photos are not on my old blog, because during that time I moved from blogspot to wordpress and after a year I didn't extend the license for my domain because I wasn't blogging back then, so everything got deleted. So I'm super happy that I'm gonna have them in my archives here now. I fell in love with Milan, it's such a beautiful city. And we also had the best vegan burgers ever there! 

I hope you're having a lovely day. I'm gonna do my workout now and later today I'm gonna go for a walk because the forecast says it's the last sunny day today so I have to enjoy it. What are you guys up to today? x

// 

Je čtvrtek, takže už určitě všichni víte, co to znamená. Čas na další throwback! Dnes vám chci ukázat fotky z Milána, kde jsme byli v červenci 2015 během našeho road tripu. Tyhle fotky nejsou ani na mém starém blogu, protože v té době jsem se přesunula z blogspotu na wordpress a po roce jsem si neprodloužila doménu, protože jsem tehdy neblogovala, takže se všechno smazalo. Jsem ráda, že je teď budu mít v archivu tady. Miláno jsem si zamilovala, je to překrásné město. Navíc jsme tam měli ty nejlepší veganské burgery! 

Doufám, že všichni máte překrásný den. Já jdu teď cvičit a odpoledne chci jít na procházku, protože podle předpovědi je dnes poslední slunečný den, tak si ho chci pořádně užít. Co dnes děláte vy? x

DSCF3567DSCF3538 DSCF3569

It's time for another throwback! I wanted to post more photos from Greece, but I don't have the access to them right now, my boyfriend has all the photos on his external hard drive, so instead I decided to post one of my old outfits. Year 2014, I was taking my photos at our back yard in the morning before school, haha. Feels like yesterday. I still like this outfit though, I would just change the shoes and the handbag. I literally can't wait for spring and a lot of outfit photoshoots. I already wrote down like twenty outfits that I want to shoot when it's warm.

I hope you're having a lovely Thursday. I'm gonna get ready now and then I'm off to the cinema to see Fifty Shades Darker. Can't wait!

//

Je čas na další throwback! Chtěla jsem přidat další fotky z Řecka, ale nemám je teď u sebe, přítel je má všechny na svém externím disku, takže jsem se rozhodla místo toho přidat jeden z mých starých outfitů. Rok 2014, fotila jsem se u nás na zahradě vždycky ráno před tím, než jsem šla do školy, haha. Jako by to bylo včera. Pořád se mi tenhle outfit líbí, jen bych vyměnila boty a kabelku. Už se vážně těším na jaro a spoustu focení. Sepsala jsem si už asi dvacet outfitů, které chci nafotit, až bude teplo.

Doufám, že všichni máte krásný čtvrtek. Já se teď začnu připravovat na večer, jdu do kina na Padesát odstínů temnoty. Moc se těším!