img_9441-kopie img_9454-kopie img_9482-kopie img_9470-kopie img_9474-kopie img_9489-kopie

Yesterday's snapshots! We went to search for some Christmas presents in the afternoon, had a cup of coffee at Crosscafé and in the evening we went to the cinema as I told you before. We really enjoyed the movie, we saw it in 3D and it was very good. Honestly I'm not a big fan of fantasy movies, I haven't even seen or read Harry Potter, I only saw the first and the last episode (don't hate me), but I deffinitely want to watch all of them one day and maybe even read the books. Which reminds me that I have to go to the library today. It's so dark and foggy outside so it's a perfect day to light up some candles, have a cup of tea and read. Have a lovely Friday babes!

//

Pár fotek ze včerejška. Odpoledne jsme se byli podívat po nějakých vánočních dárcích, dali jsme si kafe v Crosscafé a večer jsme šli do kina, což už jsem vám psala včera. Film jsme si moc užili, šli jsme na 3D a bylo to vážně super. Upřímně nejsem velký fanoušek fantasy filmů, ani jsem neviděla všechny díly Harryho Pottera, jenom ten první a poslední (don't hate me), ale určitě se někdy chci podívat na všechny a možná si to i přečtu. Což mi připomíná, že chci dnes zajít do knihovny. Venku je dnes hrozná mlha a tma, což je ideální den na to, abych si zapálila svíčky, uvařila čaj a četla si. Užijte si krásný pátek!

img_8892-kopie img_8882-kopie img_8921-kopieimg_8926-kopie brunchherbivore-kopieimg_8903-kopie

I started my day with this delicious acai bowl. Me and Anet decided to skip the morning class today (don't judge, okay?haha) and go for a brunch instead! This is one of our favorite places in Prague, it's called Herbivore and it's super cozy here, the staff and the owners are very sweet and the food is delicious. We've been sitting here for like two hours already, doing some work with a cup of coffee. Now I was going through my old blog, I have so many memories there and I kind of miss these days. When I was sixteen years old and I started my first real blog. I was so shy to take photos of me, I didn't want anyone to know about my blog. I'm mad at myself that I stopped blogging last year, it's just a part of me. Starting again was one of the best decisions I've made. Okay, I'm gonna stop being sentimental now. Have a lovely Tuesday!

//

Dnešní den jsem začala touhle výbornou acai bowl. S Anetkou jsme se rozhodly vynechat ranní přednášku (nesuďte nás, jo?haha) a místo toho jsme šly na brunch do Herbivore. Je to jedno z našich oblíbených míst v Praze, je to tu moc hezky a útulně zařízené, majitelé i zaměstnanci jsou neuvěřitelně milí a jídlo je tu výborné. Už tu sedíme asi dvě hodiny, pijeme kafe a pracujeme. Před chvílí jsem se dívala na svůj starý blog, je na něm tolik vzpomínek a docela mi tohle období chybí. Když mi bylo šestnáct let a začala jsem poprvé skutečně blogovat. Hrozně jsem se styděla před foťákem a nechtěla jsem, aby někdo zjistil, že mám blog. Dost mě mrzí, že jsem s blogem loni přestala, je to něco, co ke mně prostě patří. Začít znovu bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Tak jo, dost sentimentální nálady. Užijte si krásné úterý! 

img_8327-kopie workout-kopie

Good morning! Today I finally moved my lazy ass and I did a workout at home. It feels amazing, I always don't understand why I stopped working out. I think I'm not the only one, I always create a routine, I workout regurarly and then something changes, I have a lot of things to do, I travel, whatever.. and it's always so hard to get back on track. But once you start, it's amazing. Today I did a short cardio, then I found some workouts on Pinterest (legs&abs) and I did some yoga and stretching at the end. I feel so energized now and I'm sure I'm gonna have a great day. I'll try to update again in the evening so you can come back later. Have a great Friday guys <3

//

Dobré ráno! Dneska jsem konečně rozhýbala svůj líný zadek a zacvičila si. Cítím se úžasně, vždycky zpětně nechápu, proč jsem přestala cvičit. Myslím, že asi nejsem jediná s tímhle problémem. Pokaždé si vytvořím nějakou rutinu, cvičím pravidelně, a potom se něco změní, mám hodně práce, cestuju, cokoli.. a je hrozně těžké se do toho dostat zpátky. Ale jakmile jednou začnete, je to super. Dnes jsem si dala krátké kardio, potom jsem si našla na Pinterestu nějaké workouty na břicho a nohy a zakončila jsem to jógou a protahováním. Mám teď spoustu energie, takže dnes určitě budu mít skvělý den. Večer přidám ještě jeden článek, takže se tu můžete zastavit později. Užijte si krásný pátek <3

img_8015-kopie img_8035-kopieimg_8018-kopie img_8033-kopieimg_8017-kopie

Seriously, is there something better than a cozy late breakfast in bed? Plus the sun was shining, a perfect start of a day. It's our little tradition, we always eat breakfast in bed. Today I made a banana/strawberry smoothie bowl, rice bread with avocado and slices of smoked tofu, orange juice and coffee with soy milk. And my little baby (my cat) joined us today. Isn't she beautiful? <3 We just had lunch now and we're gonna go visit our friends to Jindřichův Hradec (a small city on the south of Czech Republic), we're probably gonna take walk around the city centre and have a cup of coffee somewhere. It's a two hour ride so I'm using the time for blogging. Have a lovely Saturday babes! 

//

Ale vážně, je něco lepšího, než pozdní snídaně v posteli? Navíc svítilo sluníčko, perfektní začátek dne. Je to taková naše malá tradice, vždycky snídáme v posteli. Dnes jsem udělala banánovo-jahodovou smoothie bowl, rýžový chlebík s avokádem a plátky uzeného tofu, pomerančový džus a kafe se sójovým mlékem. Ráno se k nám připojilo i moje zlatíčko (moje kočka), no není krásná? <3 Teď jsme byli na obědě a vyrážíme za kamarády do Jindřichova Hradce, nejspíš se jen projdeme po městě a zajdeme někam na kafe. Cesta tam trvá dvě hodiny, takže využívám času k blogování. Užijte si krásnou sobotu <3

img_7722-kopie img_7723-kopieimg_7741-kopieimg_7732-kopieimg_7745-kopieimg_7728-kopie

Tonight I met up with my friends and we went to have dinner at this new restaurat called Incruenti. We had some spreads with toasts as a starter and for the main course I had a pumpkin risotto. I love these girly nights, we deffinitely have to do this more often. There are so many vegan restaurants in Prague that I want to try. I'm one of these people that like to go to their favorite restaurant and have the same food there again and again. When I really like something, I don't want to try anything new. That's why I've had burritos at Moment Café like a million times haha. But when I try something new, I'm always like yaaay, I have to try as many restaurants as possible. Anyways, thanks babes for a lovely evening <3 I just got back home, I usually go home on Thursdays but the lecture tommorrow is canceled so I took the bus and went home today. Now I'm gonna take a quick shower and go to bed. Good night!

//

Dneska jsem se sešla s kamarádkami na večeři, zašly jsme do nové restaurace s názvem Incruenti. Jako předkrm jsme si daly tousty s různými pomazánkami a jako hlavní chod jsem měla dýňové rizoto. Zbožňuju tyhle holčičí večery, rozhodně je musíme dělat častěji. V Praze je tolik veganských restaurací, které bych chtěla zkusit. Patřím k těm lidem, kteří pořád dokola chodí do jedné restaurace a dávají si pořád to samé. Když mi někde hodně chutná, nerada zkouším něco nového. To je důvod, proč jsem měla burita v Momentu asi milionkrát haha. Když už se ale překonám a něco nového zkusím, vždycky si říkám, že chci zajít do všech restaurací, co existují. No nic, děkuju holky za krásný večer <3 Před chvílí jsem dorazila domů, většinou jezdím až ve čtvrtek, ale odpadla nám zítřejší přednáška, takže jsem nasedla na autobus a jela už dnes. Teď si dám jen rychlou sprchu a půjdu spát. Dobrou noc!