img_9441-kopie img_9454-kopie img_9482-kopie img_9470-kopie img_9474-kopie img_9489-kopie

Yesterday's snapshots! We went to search for some Christmas presents in the afternoon, had a cup of coffee at Crosscafé and in the evening we went to the cinema as I told you before. We really enjoyed the movie, we saw it in 3D and it was very good. Honestly I'm not a big fan of fantasy movies, I haven't even seen or read Harry Potter, I only saw the first and the last episode (don't hate me), but I deffinitely want to watch all of them one day and maybe even read the books. Which reminds me that I have to go to the library today. It's so dark and foggy outside so it's a perfect day to light up some candles, have a cup of tea and read. Have a lovely Friday babes!

//

Pár fotek ze včerejška. Odpoledne jsme se byli podívat po nějakých vánočních dárcích, dali jsme si kafe v Crosscafé a večer jsme šli do kina, což už jsem vám psala včera. Film jsme si moc užili, šli jsme na 3D a bylo to vážně super. Upřímně nejsem velký fanoušek fantasy filmů, ani jsem neviděla všechny díly Harryho Pottera, jenom ten první a poslední (don't hate me), ale určitě se někdy chci podívat na všechny a možná si to i přečtu. Což mi připomíná, že chci dnes zajít do knihovny. Venku je dnes hrozná mlha a tma, což je ideální den na to, abych si zapálila svíčky, uvařila čaj a četla si. Užijte si krásný pátek!

img_9431-kopie 15123284_989407761204778_7340074800134512488_o img_9435-kopie 15129633_989407807871440_2732560163604988639_o

So I can finally tell you! You already knew that my boyfriend turned 24 yesterday, but he also had this big hockey event so it was a perfect opportunity to prepare a little surprise for him. After the opening ceremony the moderator told him to go next to him, then the whole arena sang a happy birthday song, he got a cake with candles and his friend also smashed his face with whipped cream. He was really surprised and happy, his team also won the game and then we went to the afterparty and got home at 3AM. I'm so happy he had a wonderful birthday. We had a pretty lazy morning today, but we managed to get out of bed and went for lunch to an indian restaurant with a few of his team mates. I'm pretty used to being the only girl in the group, they're always talking about things that I don't understand like sports and girls haha.. Now I'm gonna get dressed and we're gonna have some sushi and then we're going to the cinema to see the new movie Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hugs!

//

Tak konečně se o to s vámi můžu podělit! Už víte, že měl přítel včera 24. narozeniny, ale zároveň se taky konala velká hokejová akce, což byla skvělá příležitost k tomu udělat nějaké překvapení. Po zahájení zápasu si ho Kazma zavolal k sobě, celá aréna mu zazpívala, dostal dort se svíčkami a taky schytal šlehačku na obličej. Byl vážně překvapený a udělalo mu to radost, jeho tým navíc ten večer vyhrál a na afterparty jsme byli do tří do rána. Jsem moc ráda, že si narozeniny takhle užil. Dnes jsme měli trochu pomalé ráno, ale nakonec jsme se zvládli vykopat z postele a šli jsme na oběd do indické restaurace s pár jeho spoluhráči. Už jsem celkem zvyklá na to být jediná holka v partě, pořád se baví o věcech, kterým já nerozumím, jako sporty nebo holky haha.. Teď se půjdu převléct, jdeme na sushi a do kina na nový film Fantastická zvířata. Pusu!

Quick selfies from yesterday

and two snapshots from today!

Hello babes! Finally Friday! I'm having a great day today, I've been super productive, I went to the gym after breakfast and did a short workout (it was long, but I was talking with a friend most of the time haha.. the strugle of not going to the gym alone). Then I went to the library and borrowed two books, The Present and The Notebook. The first one is about finding the power of now, it's one of these motivational kind of books which I really like. And I'm sure you know the second book because the movie is literally one of the best romantic movies. What are your favorite books? I need some tips! Anyways, after that I went to the post office, had some lunch, did some cleaning and now I'm having a me-time with the first book and a cup of coffee. I don't have any plans for tonight, my boyfriend has to study so I think I'm gonna watch a movie or something. I hope you're having a lovely day!

//

Ahoj! Konečně pátek! Dneska mám skvělý a produktivní den, ráno jsem byla ve fitku (byla jsem tam dlouho, ale cvičila jenom chvíli, protože jsem zbytek času prokecala s kamarádkou.. nevýhoda toho, když nejdete cvičit sami haha). Potom jsem jela do knihovny a půjčila jsem si dvě knížky, Dar přítomnosti a Zápisník jedné lásky. Ta první je příběh o nalezení daru přítomnosti, je to jedna z těch motivačních knížek, které já zbožňuju. A tu druhou knížku určitě všichni znáte, protože film, který byl podle ní natočen, je rozhodně jeden z nejkrásnějších romantických filmů vůbec. Jaké jsou vaše oblíbené knížky? Potřebuju nějaké tipy! Každopádně po knihovně jsem jela ještě na poštu, dala jsem si oběd, uklidila a teď už si užívám času pro sebe s knížkou a kafíčkem. Na večer nemám žádné plány, přítel se musí učit, takže si asi pustím nějaký film. Doufám, že se máte krásně!

 

IMG_2199s IMG_2250swaters IMG_2226sIMG_2267s

These photos are probably my favorite I've taken this year. It's not that difficult to shoot nice photos with the background and lighting like this. And since I have many new readers here, I thought I could post them again and bring some sunshine in during these cold and rainy days. Did you have a good day today? Mine was fine, but a little bit hectic, but that's becoming a tradition during my week days. I'm gonna go to bed early because I have a looong day ahead of me tommorrow. Good night babes <3

//

Tyhle fotky jsou asi moje nejoblíbenější ze všech, které jsem letos nafotila. S takovým pozadím a světlem to asi ani jinak nejde. A protože mi přibylo mnoho nových čtenářů, napadlo mě, že bych je sem mohla přidat znovu a přinést sem trochu sluníčka během těhle studených a deštivých dní. Jaký jste dnes měli den? Můj byl fajn, ale trochu moc uspěchaný, z čehož se stává tradice během pracovních dní. Půjdu dnes brzy spát, protože mám před sebou hooodně dlouhý den. Dobrou noc <3

img_8892-kopie img_8882-kopie img_8921-kopieimg_8926-kopie brunchherbivore-kopieimg_8903-kopie

I started my day with this delicious acai bowl. Me and Anet decided to skip the morning class today (don't judge, okay?haha) and go for a brunch instead! This is one of our favorite places in Prague, it's called Herbivore and it's super cozy here, the staff and the owners are very sweet and the food is delicious. We've been sitting here for like two hours already, doing some work with a cup of coffee. Now I was going through my old blog, I have so many memories there and I kind of miss these days. When I was sixteen years old and I started my first real blog. I was so shy to take photos of me, I didn't want anyone to know about my blog. I'm mad at myself that I stopped blogging last year, it's just a part of me. Starting again was one of the best decisions I've made. Okay, I'm gonna stop being sentimental now. Have a lovely Tuesday!

//

Dnešní den jsem začala touhle výbornou acai bowl. S Anetkou jsme se rozhodly vynechat ranní přednášku (nesuďte nás, jo?haha) a místo toho jsme šly na brunch do Herbivore. Je to jedno z našich oblíbených míst v Praze, je to tu moc hezky a útulně zařízené, majitelé i zaměstnanci jsou neuvěřitelně milí a jídlo je tu výborné. Už tu sedíme asi dvě hodiny, pijeme kafe a pracujeme. Před chvílí jsem se dívala na svůj starý blog, je na něm tolik vzpomínek a docela mi tohle období chybí. Když mi bylo šestnáct let a začala jsem poprvé skutečně blogovat. Hrozně jsem se styděla před foťákem a nechtěla jsem, aby někdo zjistil, že mám blog. Dost mě mrzí, že jsem s blogem loni přestala, je to něco, co ke mně prostě patří. Začít znovu bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Tak jo, dost sentimentální nálady. Užijte si krásné úterý!