img_1402-kopie img_1409color-kopie img_1404-kopie

Coffee before the exam today! 

Hey guys! How are you today? I'm good! My exams went well and I'm almost done with this semester. I'm so ready for Rome! 🙂 I got home like an hour ago, I'm gonna have some snack and then I'm gonna workout, finally. I haven't excercised for like four days and it feels so weird, I usually don't have more than one or two rest days. It's easy to get used to it and have it as a part of your daily routine and yes, sometimes I feel like "oh god I want this workout to be over", but the feeling you get when you're finished is worth it. Let's do it! Hugs!

//

Ahoj všichni! Jak se dnes máte? Já skvěle! Zkoušky dopadly dobře a už mám téměř hotový zimní semestr. Už jsem naladěná na Řím! 🙂 Asi před hodinou jsem přijela domů, teď si dám nějakou svačinu a půjdu konečně cvičit. Nehýbala jsem se asi čtyři dny a cítím se hrozně zvláštně, většinou si nedávám pauzu delší než den nebo dva. Je snadné si na to zvyknout a mít to jako nezbytnou součást vašeho dne, taky mám sice občas pocity typu "bože, ať už je to konečně za mnou", ale ten pocit po cvičení za to stojí. Jdu na to! Pusu!

output_tztmli

I'd love to give you a post full of beaufitul photos today, but no, I'm sitting by my desk. I had an exam this morning, it went great and tommorrow I have two more and they're not the easiest ones so I'm gonna study for the rest of my day. What are you guys up today? I'm sorry I've been so boring lately but I'll make it up to you in Rome <3 

//

Ráda bych vám dnes ukázala spoustu překrásných fotek, ale ne, zase se jenom učím u stolu. Ráno jsem měla zkoušku, která dopadla skvěle a zítra mám další dvě, které nejsou úplně jednoduché, takže se budu celý zbytek dne učit. Co dnes děláte vy? Omlouvám se, že jsem poslední dobou tak nudná, ale vynahradím vám to v Římě <3

exams-kopie img_1310-kopie

I feel like I don't know how to study anymore. I'm sitting in my room surrounded by tons of papers and I hope that at least something is gonna stay in my head. I'm having a quick break now to wish you a lovely Monday. I think I'm gonna get dressed later today and shoot some outfit photos for you, I feel like I need to spend some time outside as well. Talk to you later babes, hugs!

//

Připadá mi, že už se neumím učit. Sedím v pokoji obklopená všemi možnými papíry a doufám, že mi alespoň něco zůstane v hlavě. Teď jsem si udělala malou přestávku na to, abych vám všem popřála krásné pondělí. Přemýšlím, že odpoledne půjdu nafotit nějaký ouftit, abych se alespoň na chvíli dostala ven z domu. Ozvu se později, pusu! 

calvinklein1-kopie calvinklein4-kopie calvinklein2-kopie calvinklein3-kopie

My new favorite underwear from Bibloo. It's so comfortable! I don't buy fancy underwear, I always prefer simple pieces like this.

Did you have a good Saturday? We went to Prague to celebrate my boyfriend's brother 30th birthday, it was just a cozy family dinner. Can't believe he's already 30 years old, I remember when he was 23.. my boyfriend is turning 25 this year which is also super crazy. And I'm turning 21.. in THREE MONTHS! Gooood, I swear I was seventeen just like five minutes ago. I don't like the feeling that I'm getting older, but at the same time I'm so excited to see what will the future bring, I can't wait to travel the world, get married, have a lot of kids etc. Haha I didn't plan to write about these deep thoughts but it came to my mind so I'm letting it flow. Now I'm sitting on the couch with my cat on my lap and I'm watching a movie with my mum, I'll wait till the end and then I'm gonna go to bed. Talk to you tommorrow babes, good night!

//

Můj nový oblíbený set spodního prádla z Bibloo. Je tak pohodlný! Na nějaké ozdobné prádlo si moc nepotrpím, vždycky dávám přednost jednoduchým kouskům jako jsou tyhle. 

Měli jste hezkou sobotu? My jsme jeli do Prahy na oslavu 30. narozenin bráchy mého přítele, byla to jen útulná rodinná večeře. Nemůžu uvěřit, že už je mu 30, pamatuji si, když mu bylo 23.. přítel letos bude slavit 25, což je taky úplně šílené. A mně bude 21.. za TŘI MĚSÍCE! Bože, přísahám, že mi bylo sedmnáct tak před pěti minutami. Nelíbí se mi ten pocit, že stárnu, ale na druhou jsem strašně zvědavá na to, co mě čeká v budoucnosti, těším se na cestování po světě, na to, až se vdám a budu mít spoustu dětí.. Haha, vůbec jsem neplánovala psát o tomhle, ale zrovna mi to nějak přišlo na mysl, tak to nechávám proudit. Teď sedím na gauči s kočkou na klíně a dívám se s mamkou na film, takže počkám na konec a půjdu spát. Ozvu se zítra, dobrou noc! 

img_1174-kopie img_1175-kopie mango-kopie

Here are some random photos from my Thursday, I hope you all had an amazing day. I'm absolutely dead so I'm gonna eat some chocolate now and go to bed. I was just running around the city all day, it was super cold so I was freezing, I didn't have time do drink so I'm a bit dehydrated and naah, I'm just not feeling my best. I hope I'm gonna feel better tommorrow. I'm going to my hairdresser in the morning, I don't want to do anything dramatic with my hair, but lately my hair looks a bit orange when I take photos so I want to get rid of that. I'll tell you more about it tommorrow since I'm not sure what exactly she's gonna do with it. I'm almost falling asleep while writing this so I'm going to sleep now. Good night <3

//

Tady je pár random fotek z dnešního dne, doufám, že jste se všichni měli skvěle. Já jsem totálně mrtvá, takže si dám čokoládu a půjdu spát. Celý den jsem běhala po městě, jsem úplně zmrzlá, neměla jsem ani čas se pořádně napít, takže jsem trochu dehydratovaná a mmm, necítím se úplně nejlíp. Snad to zaspím a zítra mi bude dobře. Ráno jdu ke kadeřnici, nemám v plánu žádnou drastickou změnu, ale poslední dobou moje vlasy na fotkách vypadají trochu oranžově, takže se toho chci zbavit. Víc vám povím až zítra, protože ještě vůbec nevím, co budeme s vlasy konkrétně dělat. Už skoro usínám při psaní tohohle článku, takže si jdu lehnout. Dobrou noc <3