IMG_7193 IMG_7247 IMG_7179 IMG_7167 IMG_7192 IMG_7211 IMG_7194 IMG_7185 IMG_7249 IMG_7203venice IMG_7198 IMG_7197

Photos from our lovely day in Venice <3

Good morning babes! First of all, I wanted to thank you for all of your sweet comments here on the blog and on my instagram, I really have the best readers in the world! It makes me so happy to have some feedback on my work and also have a little chat with you guys in the comment section 🙂 Anyways, here are some photos from yesterday! I spent such a lovely day in Venice with my boyfriend and my parents. I think there's no place in Italy that I wouldn't like. We've actually been in Italy three times this year so far, we went to Rome in January and then to Verona in April. Every city is unique but all of them have pretty much the same vibes which I love. 

We're gonna have a chill day today I guess, we both have some work to do now and then we're probably borrow a bike or something and go for a little trip in the neighbourhood. But now it's time to breakfast because I'm starving, but I wanted to write this blog post first haha. Have a great day babes, hugs!


Dobré ráno! Ze všeho nejdřív bych vám chtěla moc poděkovat za vaše krásné komentáře jak tady na blogu, tak na mém instagramu, mám vážně ty nejlepší čtenáře na světě! Dělá mi hroznou radost, když mám na svoji práci nějaký feedback a taky se mi líbí, že si s vámi v komentářích můžu trochu povídat 🙂 Takže ještě jednou děkuji. Dnes mám pro vás spoustu fotek z Benátek. Užila jsem si tam krásný den s rodiči a přítelem. Mám takový pocit, že v Itálii asi není místo, kde by se mi nelíbilo. Vlastně jsme letos v Itálii už potřetí, v lednu jsme byli v Římě a v dubnu potom ve Veroně. Každé to město je jiné, ale všechny mají podobnou atmosféru, kterou úplně miluju.

Dneska budeme mít takový klidný den, teď musíme oba ještě udělat nějakou práci a potom si nejspíš půjčíme nějaká kola a uděláme si malý výlet tady po okolí. Teď už se jdu ale hlavně nasnídat, protože umírám hlady, chtěla jsem ale nejdřív dopsat tenhle článek haha. Užijte si krásný den, pusu!

IMG_7117 comfydress2 IMG_7130 comfydress IMG_7110 IMG_7107

dress from H&M / bag from Mango / shoes from F&F

Yesterday's outfit! I love these comfy dresses. We're off to Venice now, have a lovely day guys <3


Včerejší outfit! Miluju tyhle pohodlné šaty. Teď vyrážíme do Benátek, užijte si den <3

IMG_7079 IMG_7090 IMG_7080 IMG_7094 IMG_7098 IMG_7136 IMG_7154

So I'm gonna tell you what we did today – woke up, had breakfast, went to the beach, had lunch and took a long nap! Then we at least put some clothes on and went for a walk. There are so many people though, it's crazy. We're dreaming about empty beaches in Lombok haha. We're probably gonna go to Venezia tommorrow so I'm super excited, I've never been there but always wanted to! I hope you had a lovely day today. Hugs! 


Takže teď vám povím, co jsme dneska dělali – vstali jsme, dali si snídani, šli na pláž, dali si oběd a pak jsme spali! Potom jsme se teda alespoň oblékli a šli na procházku. Je tu šíleně moc lidí, takže sníme o těch prázdných plážích na Lomboku haha. Zítra nejspíš pojedeme do Benátek, takže se moc těším, nikdy předtím jsem tam nebyla. Doufám, že jste dnes měli krásný den. Pusu!

There’s something I want to tell you. I’ve been thinking about it, whether I should share it on my blog or not, but I feel like it’s kind of my responsibility as an online influencer to be open about these things, because there are so many of you dealing with similar stuff and I want you to know that you’re not alone. Watching videos and reading blog posts from girls that went through this have been very helpful and I want to be this guiding light to you. And I also don’t want to keep secrets from you guys, you’re like my second family and this blog is all about being real. So, let’s jump right into it. A few days ago, I was diagnosed with PCOS.

I’m not gonna lie, the first few days were extremely hard, I went from feeling sorry for my self and crying to being angry and asking why the hell did this happen to me, what did I do wrong to deserve this? But you can’t think like that, it’s pointless. I also had to realize that this is not something new, it’s just that the thing that has been putting me down for the past two years suddenly got a name. Which is a good thing eventually, I finally know the enemy. I actually suscpected I could have PCOS due to my symptoms, but it’s totally different feeling when it’s actually confirmed. Of course I’m “happy” that I finally understand why my body isn’t doing what it’s supposed to do, why I don’t look like the way I want to, why I’ve been feeling like something’s been wrong. 

You know me, I believe that everything happens for a reason. This came to my life to teach me something. Probably being more balanced and relaxed, being more loving towards myself. The official medical statement is that this has no cure. But that’s definitely not good enough for me 🙂 I’m inspired by many women who cured this completely naturally by eating super healthy (I’ve been eating very healthy, but now I cut out everything processed and eating 100% whole food plant based diet), excercising in the right way and by doing meditation and practising self-love. There’s a quote saying that uncurable means curable within. And I want to be the living proof that it’s possible to heal your body through your mind. I’m also gonna continue with the acupuncture and the herbs I’ve been taking because it’s been super helpful and I think that having a professional by my side who’s guiding me through this is very important. 

Thank you for reading this, I love you <3


Je tu něco, co bych vám chtěla říct. Chvíli jsem přemýšlela, jestli to mám na blogu sdílet, ale připadá mi, že je to tak trochu moje povinnost, abych jako online influencer byla v takových věcech otevřená, protože spousta z vás může procházet něčím podobným a chci vám ukázat, že v tom nejste samy. Mně osobně hodně pomáhá sledovat videa a číst články žen, které si tímhle prošly, proto bych chtěla být tím světélkem naděje zase já pro vás. Taky před vámi nechci mít žádná tajemství, jste jako moje druhá rodina a tenhle blog je především o tom, že jsem k vám upřímná. Tak a teď už k věci. Před pár dny mi diagnostikovali PCOS.

Nebudu vám lhát, prvních pár dní to vážně nebylo snadné. Prvotní pláč a pocit lítosti přešel v hněv a přemýšlení nad tím, proč se to stalo zrovna mně, a co jsem udělala špatně, abych si tohle zasloužila. Tohle myšlení je ale naprosto bezpředmětné. Musela jsem si uvědomit, že tohle není nic nového, jde jen o to, že ta věc, která mi už dva roky otravuje život, najednou dostala nějaké jméno. Což je eventuálně dobře, protože konečně vím, s čím se potýkám. Vlastně jsem díky symptomům měla tušení, že by mohlo jít o PCOS, ale je to úplně jiné, když vám to oficiálně někdo potvrdí. Samozřejmě jsem  zároveň "ráda", že konečně vím, proč moje tělo nefunguje tak, jak by mělo, proč nevypadá tak, jak bych chtěla a proč jsem celou dobu měla pocit, že je něco špatně.

Už mě asi znáte, já věřím, že všechno má nějaký smysl. Tohle mi vstoupilo do života proto, aby mě to něco naučilo. Možná, abych se naučila mít v životě rovnováhu, netlačit všechno do extrémů a být sama k sobě laskavější. Oficiální lékařské stanovisko je, že se to nedá nijak vyléčit, s čímž se já teda samozřejmě spokojit nehodlám 🙂 Inspiruje mě to, že spousta žen se dokázala skutečně uzdravit a to naprosto přírodně, s pomocí zdravého jídla (už dlouho jím hodně zdravě, ale teď jsem vyřadila všechno, co není 100% přírodní), správného cvičení, meditace a soustředěním na sebelásku. Je jeden citát, který říká, že nevyléčitelné znamená léčitelné zevnitř. A já chci být živý důkaz toho, že je možné své tělo uzdravit pomocí naší mysli. Budu také pokračovat v akupunktuře a užívání bylinek, obojí už mi hodně pomohlo a ten pocit, že mám po svém boku profesionála, který mě tímhle vším provází, je pro mě velmi důležité. 

Děkuju, že jste to přečetli až sem. Mám vás ráda <3

IMG_7059 IMG_7062 IMG_7070 IMG_7063 IMG_7058

Today's lunch spot! 

This was so beautiful! Unfortunately it started raining after like ten minutes after our arrival, but we enjoyed this mini trip anyways. We're in Bibione now which is a place where I spent almost every summer when I was little, but since me and my boyfriend started traveling it pretty much became a place where we would never go (we're more the adventurous kind of people), but it's nice to spend some time with my family and we want to enjoy the stay in our own way and explore some more places because we don't like to be at the beach all day long. We deffinitely want to go to Venezia next week. And hopefully I'll have enough photos for you guys as well 🙂 We just came back from a run/powerwalk so I'm gonna take a shower and go to bed. Talk to u tommorrow, hugs <3


Tohle bylo úžasné! Bohužel asi po deseti minutách začalo pršet, ale i tak jsme si tenhle mini výlet užili. Teď už jsme v Bibione, což je místo, kde jsem jako malá trávila skoro každé léto, ale od té doby, co jsme s přítelem začali cestovat, se z toho stalo místo, kam bychom normálně nikdy nejeli (jsme spíš ten dobrodružný typ lidí), ale byla jsem zvědavá, jak to tady teď vypadá a je fajn strávit nějaký čas s mojí rodinou. Chceme si to užít po svém a procestovat okolí, protože nás nebaví ležet celý den na pláži. Příští týden se chceme určitě podívat i do Benátek. Snad pro vás budu mít dostatek fotek 🙂 Právě jsme se vrátili z běhu/powerwalku, takže se jen vysprchuju a půjdu spát. Ozvu se vám zase zítra, pusu <3