IMG_4990IMG_4985IMG_4964IMG_5023IMG_4975

It's here, we're leaving Indonesia in a few hours. I don't understand it and it feels really weird, I can't believe it's over. I'm sure I'm gonna remember these two months for the rest of my life. We had a great day today, we went to the beach in the morning and then we had this epic lunch at Cafe Organic in Seminyak. This acai bowl was so damn beautiful, I didn't even want to eat it because it was so pretty. I also had a green juice which is something that I absolutely love, my boyfriend didn't like it though 😀 It was a perfect ending of our Bali adventures. Now I'll try to fall asleep, we're going to the airport at 3AM. Hugs!

//

Tak a je to tady, za pár hodin odlétáme z Indonésie. Je to zvláštní pocit, spíš mi to ani nedochází a nemůžu uvěřit, že to končí. Jsem si jistá, že tyhle dva měsíce si budu pamatovat do konce života. Dnes jsme si užili skvělý den, ráno jsme byli na pláži, a potom jsme si dali ten nejlepší oběd v Cafe Organic v Seminyaku. Moje acai bowl byla tak krásná, že mi bylo až líto jí sníst. Měla jsem ještě zelený džus, který naprosto zbožňuju, přítele ale moc nenadchnul 😀 Bylo to perfektní zakončení našich dobrodružství na Bali. Teď se pokusím usnout a ve 3 ráno odjíždíme na letiště. Pusu!

IMG_2745s IMG_2785s IMG_2941s IMG_4587s IMG_4666s IMG_4689s IMG_4764s IMG_4893sIMG_4782s

6 years together and he still does things like this <3

I miss Lombok already! We had such a great time there, it's deffinitely one of the most beautiful places I've ever been to. It feels nice to be back in Bali, we're all a bit nostalgic and it's hard to realize that we did and saw so many things during these two months. It's a bit unreal. We're gonna enjoy our last day in Indonesia tomorrow, we're probably just gonna go to the beach for the last time and then we have to pack our bags and get ready for the night flight to Kuala Lumpur. Okay now I feel really sad. But I'm really looking forward to the quick stop in Malaysia and mostly home afterwards. I think that's the point of traveling, at least for me. Everything that I used to take for granted seems like a treasure for me now and I'm so thankful for everything. Even just the "basic" things like hot water. I think I should stop writing before I get too emotional haha. Good night <3

//

Už teď mi chybí Lombok! Je to rozhodně jedno z nejkrásnějších míst, které jsem navštívila, moc jsme si to tam užili. Je příjemné být znovu na Bali, všichni máme takovou nostalgickou náladu a ani nám moc nedochází, co všechno jsme za ty dva měsíce zažili. Zdá se to neskutečné. Zítra si užijeme náš poslední den v Indonésii, nejspíš jen půjdeme naposledy na pláž, potom se musíme sbalit a připravit se na noční let do Kuala Lumpur. No, když to teď vidím černé na bílém, začíná mi být dost smutno. Ale těším se i na naši krátkou zastávku v Malajsii a hlavně na domov. Myslím, že to je smysl cestování, alespoň pro mě. Věci, které jsem brala jako samozřejmost, teď vidím jako úplné poklady a za všechno jsem neuvěřitelně vděčná. I za "obyčejné" věci, jako je horká voda. Teď už radši přestanu psát, než budu úplně naměkko. Dobrou noc <3

IMG_4791 IMG_4814

I took a little break from my blog during the past few days, but in fact we've been working a lot and here's the result! What do you think, do you like it? I'm very happy with it. It's our last day in Lombok today, we're going to Bali tomorrow morning. I don't have many pictures from Lombok to be honest, we are a bit tired already so we didn't do much (plus we've been working on the blog a lot), but we enjoyed it anyway. If you want to go to Bali, you should go to Lombok instead. Everybody told me this and I have to say it's true. But I'm looking forward to the last day in Kuta too. I'm gonna go to bed now since we need to get up early tommorrow, but I promise I'm gonna show you more photos as soon as I can. Hugs!

//

V posledních pár dnech jsem si udělala malou blogovou pauzu, ale ve skutečnosti jsme pracovali téměř nonstop a tohle je výsledek! Jak se vám nový vzhled líbí? Já jsem moc spokojená. Dnes je náš poslední den na Lomboku, zítra ráno jedeme zpátky na Bali. Abych pravdu řekla, moc fotek z Lomboku nemám, už jsme všichni celkem unavení (navíc jsme dost pracovali na blogu), takže jsme toho tolik nedělali, ale i tak jsme si to tady moc užili. Pokud chcete jet na Bali, jeďte raději sem. Každý mi tvrdil, že je Lombok lepší a musím říct, že je to pravda. Ale moc se těším na náš poslední den v Kutě. Zítra vstáváme brzy, takže musím jít spát, ale slibuji, že vám ukážu víc fotek jak nejdřív to půjde. Pusu!