Výstřižek2 Výstřižek4 Výstřižek5
My new favorite vacation activity! I don't know why but I've never tried it before. It's so much fun, the underwater world fascinates me. So far we went to snorkle three times, we've seen beaufitul fishes, corals, temple and a ship wreck. Amed is amazing for snorkeling so we're gonna rent the equipment again today. We're going to Gili tomorrow, I've heard that snorkeling there is amazing too. After a month of a crazy traveling, I'm really looking forward to a few days filled with relaxing and perfect white beaches. Now we're off to lunch. Have a great day babes!
 
//
 
Moje nová oblíbená aktivita! Nevím proč, ale nikdy předtím jsem to nezkusila. Je to úžasné, ten podmořský svět mě fascinuje. Zatím jsme byli šnorchlovat třikrát, viděli jsme všechny možné druhy ryb, korály, podmořský chrám a ztroskotanou loď. Amed je na potápění úžasný, takže si dnes chceme půjčit vybavení znovu. Zítra jedeme na Gili, kde by mělo být potápění taky krásné. Po měsíci bláznivého cestování se vážně těším na pár dní naprostého odpočinku a na dokonalé bílé pláže. Teď vyrážíme na oběd. Užijte si krásný den!
IMG_1993 IMG_2001 IMG_2012 IMG_2048 IMG_2063
Good morning! This post should be up yesterday but the internet wasn't working and we had a small earthquake here in the middle of the night. But everything is fine! Yesterday we were in a chocolate factory which wasn't the best idea because I ate and bought too much of it haha. Then we went to the Virgin beach which was beautiful. I felt like I was in the south of Bali. And I fell in love with the doggie on the last picture. She was so sweet, I wanted to take her home with us. Daily life stuggle of an animal lover. And my plans for today? Absolutely nothing. I'm probably gonna work on the blog, eat a lot of food and chill on the beach. Feels good. I hope you're having a great day babes <3
 
//
 
Dobré ráno! Tenhle článek měl být online včera, ale celý den nešel internet a v noci jsme tu dokonce měli malé zemětřesení. Ale všechno je v pořádku! Včera jsme byli v továrně na čokoládu, což nebyl ten nejlepší nápad, protože jsem toho snědla a koupila až moc hehe. Potom jsme jeli na Virgin beach, byla to krásná pláž, která mi hodně připomínala pláže na jihu Bali. Navíc jsem se tam zamilovala do fenky, která je na poslední fotce. Byla tak roztomilá, nejradši bych si jí vzala domů. Každodenní útrapy člověka, který miluje zvířata. A moje plány na dnešek? Vůbec žádné. Budu nejspíš pracovat na blogu, hodně jíst a opalovat se. Doufám, že se máte krásně <3

 

IMG_1871sIMG_1865sIMG_1876sIMG_1870s
Good morning! We're in Amed now and we're gonna spend our last five days here. We are staying in a cozy hotel with an amazing view. We didn't make the booking so we were just driving around the city and found it which was pretty fun. Yesterday we climb up the Batur volcano, it was a bit hard sometimes, but it was worth it. We just had breakfast and now I'm sitting in a very uncomfortable position outside of my room trying to find wifi haha. We're gonna go snorkeling now, Bye!
 
//
 
Dobré ráno! Teď jsme v Amedu, kde strávíme našich posledních pět dní na Bali. Bydlíme v hezkém útulném hotýlku s výhledem na moře. Neměli jsme předem žádnou rezervaci, jen jsme jezdili po městě a hledali ubytování, což byla celkem zábava. Včera jsme vyšplhali na sopku Batur, místy to bylo dost náročné, ale stálo to za to. Před chvílí jsme měli snídani a teď klečím na chodbě před pokojem a snažím se chytit wifi haha. A za chvíli jdeme šnorchlovat. Pa!
BALI2
We're moving again today. I'm pretty sad that we have to leave this beautiful place, but I hope a lot more beautiful places are waiting for us. We're gonna go to Batur volcano in the afternoon, hopefully we'll find an accomodation there and we want to climb up the volcano at night and see the sunrise. Everybody says it's magical so I'm really looking forward to it. After that we're going to the east, which is our last stop in Bali, so I'll probably update from there. I can't believe it's been a month already. I love it here, but I also miss home a little bit. My family, good food, my bed. I miss the random things, my routines. That's the best thing about traveling, it makes you realize so many things and you see the world in a different perspective. Have a great day babes!
 
// 
 
Dnes se znovu stěhujeme. Jsem trochu smutná, že odjíždíme z tak krásného místa, ale snad na nás ještě spousta dalších krásných míst čeká. Odpoledne jedeme k sopce Batur, kde snad najdeme nějaké ubytování a v noci chceme vylézt na vrchol a vidět východ slunce. Každý tvrdí, že je to překrásné, takže se moc těším. Potom pojedeme na východ, což je naše poslední zastávka na Bali, takže se nejspíš znovu ozvu odtamtud. Nemůžu uvěřit, že jsme tu už měsíc. Moc se mi tu líbí, ale už mi trochu chybí domov. Moje rodina, dobré jídlo, moje postel. Chybí mi takové ty obyčejné věci, moje rutiny. To je asi ta nejlepší věc na cestovaní. Uvědomíte si spoustu věcí a vidíte svět jinýma očima. Mějte se krásně!
IMG_1593s IMG_1601sbikiniIMG_1584sIMG_1613s
Good morning! How are you? I'm having a great day, we woke up before 7, had some fruit for breakfast and then we went to see the Sekumpul waterfall. You must be thinking we're crazy, but the waterfalls here are so beautiful that we just have to see them all. And this was probably our last and most beautiful one. 
 
We took these pictures yesterday when we were chilling by the pool, the bikini is from H&M (bought last year) and the kimono is from New Yorker. Now I'm gonna jump in the pool and get some tan before we go to Singaraja in the evening. Hugs!
 
//
 
Dobré ráno! Jak se máte? Já mám skvělý den, vzbudili jsme se před sedmou, dali si ovoce k snídani a vyrazili na Sekumpul waterfalls. Musíte si myslet, že jsme blázni, když pořád jezdíme na vodopády, ale je jich tu tolik a jsou tak krásné, že je prostě musíme vidět. Ty dnešní byly navíc nejspíš naše poslední a taky nejkrásnější.
 
Tyhle fotky jsme udělali včera, když jsme se váleli u bazénu. Plavky jsou z H&M (koupené loni) a kimono z New Yorkeru. Teď si jdu zaplavat a chvíli se opalovat, než večer vyrazíme do Singarajy. Pusu!