Well, there are times in your life when something just happens unexpectedly and you can't do anything about it. Then you have two options. You can be angry, upset and frustrated with no result or you can just breath, find a solution and focus on the positive. There's a pilot strike at Air France so this morning we found out that our flight from Bangkok to Paris (the most important one) was canceled. We rebooked the flight for free but the nearest date was this Thursday. We were thinking about it because we have plane tickets to Bangkok for tomorrow, but we counted it and it would be cheaper if we stay in Chiang Mai and buy new plane tickets. We're pissed, we have more stuff to deal with, Anet had a job scheduled and now she can't do it, but that's just life. And I also have like a million mosquito bites so I look like I was ill or something. I assume my blood is very tasty because nobody has so many big bites as I do. If you have any recommendations about mosquitos in Asia (of course I did use a repellent that should be really good) I'd love to know! I'm pretty scared because I'm going to Bali in three weeks and I really don't want this to happen again. This post is probably not as positive as usual but you know what? We're gonna go and have thai massage today, we're gonna go to the temple, then we're gonna enjoy an amazing dinner following by night markets and we're gonna have the best time of our lives! Two more days in Thailand, that's almost like a dream! 😀 
 
//
 
No, občas se vám prostě stane něco, s čím nepočítáte a nemůžete to změnit. Máte potom dvě možnosti. Vyšilovat, nadávat a propadnout danému problému, nebo zachovat chladnou hlavu, vyřešit to a najít na všem něco pozitivního. Piloti z Air France vyhlásili stávku a dnes ráno jsme se dozvěděly, že byl zrušen náš nejdůležitější let z Bangkoku do Paříže. Mohly jsme si zdarma přebookovat let, nejbližší volný byl ale až ve čtvrtek. Rozhodovaly jsme se, jak to vyřešíme, protože máme na zítra zaplacenou letenku do Bangkoku, ale když jsme to počítaly, levnější bude zůstat v Chiang Mai, nechat letenku propadnout a koupit novou. Je to nepříjemné, máme starosti navíc, Anetka navíc měla naplánovanou práci, kterou nestihne, ale to je prostě život. A ještě ke všemu mám tak 100 obřích štípanců od komárů, takže vypadám, jako kdybych měla nějakou nemoc a navíc to děsně svědí. Očividně mám nejlepší krev ze všech, protože nikdo není poštípaný tak šíleně jako já. Pokud je tu někdo, kdo občas létá do Asie a má nějaký tip, jak se štípancům vyhnout (samozřejmě jsem se opakovaně stříkala repelentem, který tu všichni chválili), budu moc ráda za jakoukoli radu, protože bych nechtěla, aby se tohle opakovalo za tři týdny na Bali. Tenhle post asi není tak pozitivní, jak jste u mě zvyklí, ale víte co? Dneska si zajdeme na thajskou masáž, do chrámu, na úžasnou večeři a noční trhy a i přes ty komplikace si to tady neskutečně užijem! Dva dny v Thajsku navíc, to je vlastně skoro sen! 😀 
IMG_6392-1
IMG_651713432325_10154271673217888_6334051012698532962_nIMG_6448 IMG_6430IMG_6515
This was probably the most amazing experience of my life. There was a moment when I was just breathing, watching the nature and feeling so blessed and grateful that I'm able to live on this beautiful planet and see places like this. I don't have many pictures because I couldn't have my camera with me when we were climbing up the waterfalls, but I think you can imagine how amazing it was. We only have two more days in Chiang Mai so we're gonna enjoy the rest of our time here as much as possible, starting now with breakfast with the girls (yes, again). Have a great day babes <3
 
//
 
Tohle byl zatím asi nejhezčí zážitek v mém životě. V jednu chvíli jsem jen dýchala, sledovala přírodu a cítila se neskutečně požehnaná a upřímně vděčná za to, že můžu žít na téhle planetě a vidět místa jako je tohle. Nemám z toho dne moc fotek, protože jsem s sebou nemohla mít foťák, když jsme šplhali nahoru, ale myslím, že si umíte představit, že to bylo prostě něco neskutečného. Už nám zbývají jen dva dny v Chiang Mai, takže si je chceme naplno užít a začneme hned teď snídaní s holkama (ano, zase). Mějte se krásně <3
IMG_6384IMG_6409IMG_6411IMG_9677
Okay I think I don't have to say that this breakfast was absolutely EPIC. We met up with Hanne and Kristen this morning and went to Blue Diamond Breakfast Club (if you're ever gonna be in Chiang Mai, you have to go there!). I had gluten free mango pancake and a blueberry muffin. After breakfast we went to the waterfalls with bunch of people and it literally took my breath away. You can actually walk up the waterfall. The nature here is just.. I have no words. But I'll write more about it later with some pictures! I already have so many pictures that I want to show you, I just don't have time to post them all. The are so many things happening every day and the time flies so fast. But I'll catch up as soon as possible I promise. Bye!
 
//
 
Myslím, že díky fotkám ani nemusím říkat, že dnešní snídaně byla naprosto fantastická. Ráno jsme se sešly s Hanne a Kristen v Blue Diamond Breakfast Club (pokud někdy budete v Chiang Mai, musíte tam zajít!). Dala jsem si bezlepkovou mangovou palačinku a borůvkový muffin. Po snídani jsme s partou lidí vyrazily k vodopádům, které mi doslova vyrazily dech. Můžete po nich vylézt až nahoru. Příroda tady je prostě.. Nemám slov. Ale o tom až příště s fotkami! Mám spoustu fotek, které vám chci ještě ukázat, ale prostě je nějak nestíhám přidávat. Každý den se děje něco nového a čas utíká hrozně rychle. Ale slibuju, že to doženu hned, jak to bude možné. Pa!
coconut
Can I please have a fresh coconut water every day for the rest of my life? No but really, it's the best damn thing in the world. Especially when it's super hot and you don't have a chance to cool yourself from the outside. And the best thing is that it's less than a third of the price in the Czech Republic. I love these pictures by the way, they are so authentic and capture the moment exactly how it was. Thanks Kristen for taking these <3 Today we went for a hike as I mentioned before. It was amazing, even though it was pretty tough sometimes. I'll post some pictures later, but definitely make sure to follow me on instagram and snapchat (both under marketafrank). Tomorrow we're gonna have breakfast at our new favorite spot (okay we have like 10 favorite spots already) and then it's time for the waterfaaalls!
 
//
 
Mohla bych mít čerstvou kokosovou vodu každý den až do konce života, prosím? Ne, ale vážně, je to ta nejlepší věc na světe. Obzvlášť, když je obrovské horko a nemáte možnost se zchladit nějak jinak. A co je nejlepší, stojí tu ani ne třetinu ceny, kterou stojí u nás. Mimochodem se mi hrozně líbí tyhle fotky! Jsou hrozně autentické a zachytily ten moment přesně takový, jaký byl i ve skutečnosti. Díky Kristen, která stála za objektivem <3 Dnes jsme byly na výšlapu, jak jsem se zmiňovala včera. Bylo to úžasné, i když místy celkem náročné. Později sem přidám nějaké fotky, ale určitě mě nezapomeňte sledovat na instagramu a snapchatu (obojí najdete pod marketafrank). Zítra máme v plánu skvělou snídani na našem oblíbeném místě (ok, vlastně už máme tak 10 oblíbených míst) a potom jedeme k vodopádůům! 
IMG_6172 IMG_6189 IMG_6176
I know it's probably annoying because I write it in every single post but hey, I can't believe how amazing everything is right now! Every single day here is so freakin' awesome. Today we met so many amazing people and ate so much delicious food. I just feel so alive. Now I really need to go to bed because we're going for a hike tomorrow morning. Can't wait! If you're wondering about the outfit, the shorts are from H&M (bought two years ago), the top is from New look (bought in a second hand), the bag borrowed from my mum and it's like 20 years old and the shoes are from a small shop here in Chiang Mai, I bought them because I forgot to pack all of my shoes, but you probably already know that if you're reading my blog regularly. Bye! xx
 
//
 
Vím, že už je asi otravné, jak se neustále opakuju, ale vážně nemůžu uvěřit tomu, jak úžasné to tady je. Každičký den je neuvěřitelně boží. Dnes jsme potkaly spoustu úžasných lidí a jedly spoustu výborného jídla. Cítím se něuvěřitelně plná života. Teď už vážně musím jít spát, protože zítra jdeme brzo ráno na výšlap. Už se hrozně těším! Jestli vás zajmá, odkud je oufit, tak kraťasy jsou z H&M (kupované asi před dvěma lety), top z New look (koupený v sekáči), kabelka je původně mamky a je tak 20 let stará a boty jsem si koupila v malém obchůdku tady v Chiang Mai, protože všechny moje boty jsem zapomněla doma, ale to už asi víte, pokud blog čtete pravidelně. Mějte se krásně! xx