IMG_1424Hey guys! So a lot of you wanted to know about the acupuncture treatment, I had my first one yesterday so I'm gonna tell you my thoughts and a bit of a health update because I actually haven't told you what's going on exactly. In January I wrote a blog post about what happened when I went off the pill two years ago, if you haven't read it, HERE it is. During the time I posted this, I was absolutely sure that everything was finally over, but guess what, it all came back again. I'm so happy for all of you that tried the same things and healed yourselves, your messages made me so happy and I was shocked that so many girls were going through this hell as well. I didn't understand why my body stopped doing it's thing again because I didn't change anything. Honestly I didn't even realize that the same thing could happen again. So now after a few months of trials and erros I decided to finally try acupuncture (my naturopath was suggesting it last year). The doctor told me it's probably gonna take some time (maybe even like 12 weeks, but I really hope it's gonna be shorter) and that I have to go there every single week. He also gave me some herbs which should be really helpful as well.

The acupuncture itself was interesting. I was really nervous before I went there, I just didn't know what to expect. It doesn't hurt, but when he was putting the needles on my belly, it wasn't like super pleasant, but I guess that this area is just a little bit more sensitive. I was lying with eight needles on my body for about fifteen minutes and I felt a soft tension on some points of my body. It was really interesting. I felt really good afterwards, it's really hard to describe it but I just feel like something is going on inside. I'm having my second treatment on Tuesday so I'll just keep you updated on how I feel and how it works! If you have any questions, leave them down below 🙂 Hugs <3


Ahoj! Hodně z vás chtělo vědět víc o akupunktuře, včera jsem měla svoje první sezení, takže vám povím, jaké to bylo. Taky chci napsat menší zdravotní update, sice jsem o tom psala několikrát, ale nebyla jsem úplně konkrétní. V lednu jsem napsala článek o tom, co se mi stalo, když jsem před dvěma lety vysadila antikoncepci (pokud jste ho nečetli, TADY je). V době, kdy jsem tenhle článek psala, jsem si byla naprosto jistá, že už mám všechny ty problémy opravdu za sebou, ale asi už tušíte, že se mi znovu všechno vrátilo. Mám radost z toho, kolik z vás zkusilo ty samé věci jako já a pomohlo vám to, všechny vaše zprávy mě vážně potěšily a byla jsem prostě v šoku z toho, kolik holek si tímhle peklem taky prochází. Doteď nevím, proč se moje tělo zase rozhodlo se mnou přestat spolupracovat, protože nic zásadního jsem nezměnila a upřímně mi docela dlouho trvalo, než jsem si uvědomila, že se to vážně děje a že je vůbec možné, aby se to celé opakovalo. Po několik měsících pokusů a omylů jsem se rozhodla zkusit akupunkturu, kterou mi moje léčitelka doporučovala už minulý rok. Pan doktor mi řekl, že to nejspíš bude nějakou dobu trvat (prý až 12 týdnů, ale věřím, že to snad bude kratší), a že tam budu muset chodit každý týden. Dostala jsem i nějaké bylinky, které by měly taky hodně pomoct.

Akupunktura samotná byla zajímavá. Ráno jsem byla hrozně nervózní, protože jsem netušila, do čeho jdu. Nebolí to, ale když mi vpichoval jehličky na břiše, nebyla to úplně ta nejpříjemnější věc na světě, kůže je tam asi prostě trochu citlivější. Asi čtvrt hodiny jsem ležela s osmi jehličkami na sobě a cítila jsem jemný tlak na několika bodech, což bylo vážně zajímavé. Po sezení jsem se cítila skvěle, je těžké ten pocit popsat, prostě jakoby se něco uvnitř začalo dít. V úterý tam jdu znovu, takže vás budu průběžně informovat o tom, jak se cítím a jaké to má výsledky. Pokud máte jakékoli otázky, napište je do komentářů! 🙂 Pusu!

updates

Hey babes! How are you doing? I feel so sad about my updates lately. It feels like I'm constantly in this circle that draws my attention away from everything that is important to me. I'm talking about health now, I already told you that some (or all) of the problems came back for some reason and I'm literally so tired of dealing with this, it's been such a long time since I really felt "normal". And at first I didn't even want to tell you, but I think you deserve to know everything since it's been four months already, and I also know that a lot of you are going through the same thing. I had a lot of tests done and everything seems to be completely fine which is the most important thing. I've been focusing on myself a lot lately. I'm meditating every day, I'm trying to heal myself though my mindset and I truly believe I'm on a good way. My naturopath also suggested acupuncture, I'm really excited about that and I hope it will help. I'll keep you updated on everything. I believe that everything happens for a reason so maybe this was meant to bring me back to meditation, self love, yoga, crystals and so on. Anyways, that's what I wanted to say and I'm gonna continue with some positive blog posts, I promise <3 Thank you all for your love and support, hugs! x


Ahoj všichni! Jak se máte? Jsem vážně smutná z mojí aktivity na blogu. Připadá mi, že se neustále točím v začarovaném kruhu, který v jednom kuse odtahuje mojí pozornost od všeho, co je pro mě důležité. Mluvím teď o zdraví, už jsem vám psala, že se mi z nějakého důvodu vrátily nějaké (nebo všechny) problémy a už začínám být celkem unavená z toho, že neustále řeším to samé, už je to vážně hodně dlouho, kdy jsem se cítila "normálně". Nejdřív jsem vám o tom ani nechtěla psát, ale prostě si to zasloužíte vědět, navíc už to trvá asi čtyři měsíce a taky vím, že hodně z vás prožívá to samé. Byla jsem na všech možných testech a všechno je v pořádku, což je to nejdůležitější. Hodně jsem se teď zaměřila na sebe. Každý den medituji, snažím se sama sebe uzdravit svým myšlením a vím, že jsem na dobré cestě. Moje léčitelka mi doporučila akupunkturu, takže jsem zvědavá, jaké to bude a snad to pomůže. Budu vás o všem informovat. Sama věřím, že všechno se děje z nějakého důvodu, možná se tohle muselo stát, aby mě to dostalo zpátky k meditaci, sebelásce, józe, krystalům a podobně. No nic, to asi bude všechno, co jsem vám chtěla říct a odteď budu pokračovat se samými pozitivními příspěvky, slibuju! <3 Děkuju za vaši lásku a podporu, pusu! x

inspo

Random inspiration from Pinterest

Happy Friday everyone! I hope you're having a great day. I decided to create a small collage, I think we all need a bit of extra inspiration during these ugly rainy days. I've been at home in my sweatpants since yesterday so I love to search through Pinterest and look at some pretty images when I can't create my own. Oh and there's something I want to ask you because you always give me some awesome tips and advices. Has any of you or anyone around you tried acupuncture? Did it help? How was it? I would be super grateful for any kind of information. Thanks babes, enjoy your Friday night, I'm gonna cuddle with my cat on the couch while watching a movie with my mum. #grannylife #boyfriendonerasmus 😀 x


Krásný pátek všem! Doufám, že se máte skvěle. Rozhodla jsem se vytvořit takovou malou koláž, protože myslím, že všichni potřebujeme špetku inspirace během těhle ošklivých deštivých dní. Už druhý den jsem doma v teplákách, takže ráda prohledávám Pinterest a dívám se na hezké obrázky, když je nemůžu tvořit sama. Ještě se vás chci na něco zeptat, protože mi vždycky dáváte skvělé tipy a rady. Zkusil někdo z vás nebo vašich blízkých akupunkturu? Pomohlo to? Jaké to bylo? Byla bych neskutečně vděčná za jakoukoli informaci. Předem děkuju, užijte si krásný páteční večer, já se budu mazlit na gauči s mojí kočkou a dívat se na film s mamkou. #grannylife #boyfriendonerasmus 😀 x

IMG_3760 IMG_3763

My little Primark haul!

Good morning babes! Yesterday we went to Audioversum which is a kind of a museum with differet audiovizual installations and interactive games. It was fun! After that my boyfriend went home and I went shopping haha. I went to Primark and I tried a lot of things on, but the quality of the clothes is terrible so I ended up buying a new small suitcase, I really needed a new one. I also bought a travel pillow, two belts and some notebooks which is something I'm obsessed with. Do you like these shopping posts by the way? Let me know if I should make more of them. Now we're off to Verona <3 


Dobré ráno! Včera jsme byli v Audioversum, což je něco jako muzeum s různými audiovizuálními instalacemi a interaktivními hrami. Bylo to super! Přítel potom šel domů a já jsem šla nakupovat haha. Byla jsem v Primarku a zkusila jsem si spoustu věcí, ale kvalita oblečení tam je vážně nic moc, takže jsem si nakonec koupila malý kufr, už jsem vážně potřebovala nový. Taky jsem si koupila cestovní polštářek, dva úzké pásky a nějaké sešítky, ze kterých mám asi největší radost. Máte rádi tyhle nakupovací příspěvky? Dejte mi vědět, jestli je mám psát častěji. Teď už vyrážíme do Verony <3

IMG_3689 IMG_3691

What a drama yesterday haha. I got several messages from girls from Hungary on my Instagram saying there's a person that's pretending to be me. She was using my photos on Facebook and Instagram for a long time and many people believed her and yesterday some of them found out it's fake. The Instagram profile is deleted now (thank you all for your help) but I got an email from one of my readers with a link to a youtube profile of the same person with my videos. It's so crazy, I just don't understand why would someone do something like this. Please if you find another fake profile, report it. x


Včera večer se odehrálo úplné drama haha. Přišlo mi na Instagramu několik zpráv od slečen z Maďarska o tom, že se někdo vydává za mě. Ten člověk dlouhou dobu používal moje fotky na Facebooku a Instagramu a spousta lidí tomu věřila, dokud včera nepřišli na to, že je to fake. Profil na Instagramu už je smazaný (děkuju všem, kdo mi ho pomohli nahlásit), ale přišel mi ještě mail od jedné čtenářky s odkazem na falešný účet na youtube s mými videi. Prostě šílené, nechápu, proč by někdo něco takového dělal. Prosím, pokud někde objevíte nějaký další falešný profil, obzvlášť v Maďarštině, nahlašte ho. x