IMG_3061 IMG_3109 streda IMG_3111

This was a looong day. I wanted to make something like "my day in pictures" today, but I had literally no time to take some nice photos so here you have some snaps. I did a workout in the morning, I was at school, did some work and I just came back home. It's the best feeling ever, especially when I have to carry my suitcase all day, I'm so tired right now. I'm gonna jump in the shower, make a cup of tea and watch a movie in bed. Talk to you tommorrow, good night. Hugs!

//

Tohle byl dlooouhý den. Chtěla jsem udělat nějaký "my day in picures" článek, ale neměla jsem vůbec čas nafotit něco hezkého, takže přidávám alespoň pár rychlých cvaknutí. Ráno jsem cvičila, pracovala, byla jsem ve škole a před chvílí jsem dorazila domů. Je to vážně ten nejlepší pocit na světě, obzvlášť když s sebou celý den tahám kufr. Jsem šíleně unavená. Skočím do sprchy, udělám si čaj a pustím si nějaký hezký film. Ozvu se zítra, dobrou noc. Pusu!

IMG_9677

I'm a woman. I believe in equality and I'm a girlboss. I have flaws and strenghts, I'm aware of both and I love myself for both. It's our day today and we should be proud. Being a woman is awesome. I don't know how about you, but I love being a woman, even though it's hard. Let's embrace it, ladies. Let's be couragious and confident. Let's stop bullying and gossiping, we're all in this together and all the negative energy between women is so unnecessary. I'm challenging you to chase your dreams. Don't be afraid and never give up. And always always always believe in yourself and love yourself. Have a wonderful day loves <3

//

Jsem žena. Věřím v rovnost a ráda jsem šéfka. Mám své silné stránky i nedokonalosti, jsem si vědoma obojího a mám se za to ráda. Dnes je náš den a měly bychom být na sebe pyšné. Být ženou je super. Nevím, jak vy, ale já zbožňuji být ženou, i když je to těžké. Pojďme se přijmout. Pojďme mít kuráž a sebevědomí. Pojďme nechat všeho ponižování a pomlouvání, jsme v tom všechny společně a všechna negativní energie mezi ženami je úplně zbytečná. Vyzývám vás, abyste následovaly svoje sny. Nebojte se a nevzdávejte se. A především vždycky, vždycky, vždycky si věřte a mějte se rády. Užijte si překrásný den <3