IMG_8820 IMG_8819IMG_8839

Hello babes <3 Thank god it's Saturday haha, I had a very busy week so I'm happy to just relax a little bit even though I still need to get some work done. We woke up super late today (9 AM, I'm a morning person okay?), I couldn't fall asleep because of a big storm. We haven't had coffee for quite some time so we decided to go down town and grab some to go. Later today I'm gonna go plant shopping with my mum, we don't have any plants in our apartment yet and I want to have at least three! I'm not sure if any of them will survive, but I have to try it haha. Have a great weekend! 


Ahoj všichni <3 Díky bohu, že je sobota, mám za sebou pěkně rušný týden, takže jsem šťastná, že si konečně můžu trochu odpočinout, i když stejně budu muset alespoň chvíli pracovat. Dneska jsme vstávali hrozně pozdě (no, v 9 hodin, ale já jsem ranní ptáče!), nemohla jsem usnout kvůli šílené bouřce. Protože jsme už docela dlouho neměli kafe, vyrazili jsme do města do nejlepší místní kavárničky. Odpoledne chci jít s mamkou nakoupit nějaké kytky, zatím v bytě žádnou nemáme a já bych ráda měla alespoň tři! Nejsem si jistá, jestli některá z nich přežije, ale musíme to vyzkoušet haha. Užijte si krásný víkend!

Happy Thursday! I have to go to a shooting, but I wanted to stop by and wish you a lovely day because I'm not sure if I'll have time to update my blog later. We're also gonna go to a football game tonight (so excited! naaah) so it's gonna be a super long day. That's why I'm wearing the most comfy outfit and my hair is in a pony tail! What about you guys, how are you? HUGS!


Krásný čtvrtek! Za chvíli poběžím na jedno natáčení, ale chtěla jsem se nejdřív zastavit na blogu a popřát vám krásný den, protože si nejsem jistá, jestli bych měla čas vám něco napsat později. Večer jdeme navíc na fotbal (jupí! ehm…), takže mám před sebou hodně dlouhý den. Proto mám na sobě ten nejpohodlnější outfit a vlasy jsem svázala do culíku! A co vy, jak se máte? PUSU! 

IMG_8773 IMG_8767 mirror IMG_8774

I got a lot of messages on Instagram asking about this mirror. It's my favorite thing in our apartment so I'm happy you love it too. Unfortunately you can't buy it anywhere, it's an old mirror that my grandpa bought a looot of years ago, he gave it to my mum and she gave it to me. Which makes it even more amazing <3 I saw a lot of mirrors in this antique (royal? idk) style though so I'm sure you can find a similar one somewhere! xx


Na Instagram mi přišla spousta otázek ohledně tohohle zrcadla. Je to můj nejoblíbenější kousek z celého bytu, takže mám radost, že se vám taky líbí. Bohužel ho nikde neseženete, je to hodně staré zrcadlo, které koupil můj děda před spoustou let, potom ho dal mojí mamince a ta ho dala mně. O to víc ho miluju <3 Viděla jsem ale spoustu zrcadel v podobném antickém (královském? nevím) stylu, takže určitě se dá sehnat nějaké alespoň trochu podobné! xx

I love mornings in our apartment, especially when it's sunny. So beautiful <3 I woke up pretty early today because I had a long day ahead of me. 
// Miluju rána v našem bytě, obzvlášť, když je takové počasí. Nádhera <3 Dneska jsem vstávala docela brzo, protože jsem před sebou měla dlouhý den.

After my usual warm water with lemon, I got myself ready for the day. This was my outfit, everything is from H&M.
// Jako každé ráno jsem hned zamířila do kuchyně pro svojí teplou vodu s citrónem, a potom jsem se začala připravovat. Tohle byl můj dnešní outfit, všechno je z H&M.

The most important part of my morning – breakfast! I've been eating this buckwheat porridge every single day lately. So yummy and healthy!
// Ta nejdůležitější část každého mého rána – snídaně! Tuhle pohankovou kaši jím poslední dobou pořád. Je výborná a zdravá!

Around 9AM I went to the railway station (the buses were full and I'm too scared to drive haha) and took a train to Prague. I had my acupuncture treatment done. Can you believe it's been more than three months since I started the treatment? I love it, it's such a calm part of my day. And the most importantly, it really helps.
// Kolem deváté jsem vyrazila na nádraží (autobusy byly vyprodané a bojím se řídit haha) a jela vlakem do Prahy, kde jsem byla objednaná na akupunkturu. Věřili byste tomu, že už tam chodím přes tři měsíce? Mám to moc ráda, je to vždycky taková relaxační chvilka uprostřed hektického dne. A to nejdůležitější je, že to vážně pomáhá.

Then I went to work for some meetings and stuff. As I told you yesterday, a lot of things are going on right now and I can already feel the stress, but I'll get used to it for sure 🙂
// Potom jsem jela do práce na nějaké schůzky a tak podobně. Jak jsem vám psala včera, je toho teď docela dost a už začínám pociťovat větší stres, ale určitě si na to zvyknu 🙂

When I came home in the evening, I put on some workout clothes and did a short strenght workout in our bedroom.
// Když jsem večer přijela domů, hned jsem se převlékla do sportovního a chvíli jsem cvičila.

So that was my day! Now I'm gonna do the dishes and get some sleep. God, I'm such an adult now haha. Good night <3
// Tak takový byl můj den! Teď už půjdu jen umýt nádobí a konečně spát. Achjo, jsem najednou nějak moc dospělá haha. Dobrou <3

IMG_8657 WORKOUT IMG_8665 IMG_8654

On my way to the gym yesterday!

Happy Monday babes 🙂 Hope you're having a great start of a new week. I spent a calm weekend at my parent's house, I've been doing basically nothing so  when we came home yesterday, I went straight to the gym to move my lazy ass haha. I just did some cardio on the treadmill and it felt amazing. I'm having a super busy day today and some things are changing in my work life, it's gonna be so much fun, but also a lot more stressfull. I hope I'll manage to keep my blog updated every day like you're used to though! I'll do my best. I also want to start making videos now when we're finally done with moving to our new place, I have my microphone ready in the bedroom so I'll try to make a few videos a month. Goosh, a lot of things are going on hehe. HUGS!


Krásné pondělí, moji milí 🙂 Doufám, že jste skvěle vkročili do nového týdne. Já jsem si užila klidný víkend doma u rodičů, v podstatě jsem nedělala vůbec nic, takže když jsme se včera vrátili domů, hned jsem vyrazila do posilovny, abych ten svůj línej zadek trochu rozhýbala haha. Byla jsem si jen zaběhat na páse a cítila jsem se potom úplně úžasně. Dneska mám dost hektický den a pár věcí se v mém pracovním životě teď mění, bude to všechno boží, ale zároveň víc stresující. Doufám, že se mi podaří to všechno hezky skloubit a na blog budu pořád přispívat denně. Budu se snažit! Taky chci konečně začít točit videa, když už jsme hotoví se stěhováním, mám v ložnici nachystaný mikrofon, takže zkusím dělat pár videí měsíčně, když to půjde. Bože, je toho teď fakt hodně hehe. PUSU!